Archiv

 

15. 03. 2015

Bahrajn

 

Od roku 2001 je Bahrajn konstituční monarchií s voleným parlamentem. Nejvyšší autoritou stále zůstává král a všechny významné politické i vojenské posty zastávají příslušníci sunnitské vládnoucí dynastie. V posledních letech probíhají v zemi prodemokratické demonstrace, v rámci kterých se šíitská většina dožaduje většího vlivu na úkor vládnoucích sunnitů a královské rodiny. Režim se k protestům staví tvrdě, šíitští demonstranti jsou vězněni, mučeni, někdy i zabíjeni a všemožnými způsoby pronásledováni. Základem bahrajnské ekonomiky je těžkba a zpracování ropy, v posledních letech se země stala také centerm mezinárodního bankovnictví v oblasti Perského zálivu. Žije zde přibližně 1,3 milionu lidí, více než 55 procent ekonomicky činných obyvatel tvoří zahraniční státní příslušníci.

 

Kategorie: země s omezenou svobodou náboženského vyznání

Náboženství: muslimové 83,2 %, křesťané 9,8 %

Ideologie: islám

Nejvyšší představitel: král Hámid ibn Ísa al-Chalífa

 

Ve srovnání s ostatními zeměmi v oblasti Perského zálivu je Bahrajn vůči křesťanům poněkud tolerantnější, svobodné praktikování křesťanské víry zde však přesto není možné. Konverze ke křesťanství je nelegální a soudy prosazují islámský právní řád šaría. Otevřené zvěstování evangelia znamená pronásledování, zejména ze strany přátel a příbuzných, mnozí křesťané se proto scházejí tajně v rámci neoficiálních společenství. V loňském roce vlastní matka a strýc surově zmlátili desetiletou bahrajnskou dívku, poté co jim řekla, že věří v Ježíše. Kostely v Bahrajnu nejsou ničím neobvyklým, využívají je však zejména cizinci a každá budova slouží několika desítkám společenství. V celé zemi existují jen dvě malá křesťanská knihkupectví. Hlas mučedníků v Bahrajnu podporuje jednoho aktivního evangelistu.

 

Zdroj: www.persecution.com
aktualizace české verze profilu: 15. 03. 2015


    Květen 2014

     

     

    Zdroj: www.persecution.net