Archiv

 

06. 02. 2020

Bangladéš

 

 

Bangladéš patří ke státům s nejvyšším počtem obyvatel na kilometr čtvereční. Kromě přelidněnosti je země sužována rozšířenou politickou a úřednickou korupcí a vysokou mírou chudoby. V posledních letech se nárůst populace daří zpomalit, zlepšení bylo dosaženo i v oblasti zdravotnictví a vzdělávání. Přesto téměř polovina obyvatel musí vyžít s necelým dolarem na den. Nejvyšší prioritou je rozvoj průmyslu. V roce 2013 přišlo téměř tisíc lidí o život v troskách oděvní továrny. Dělníci se tehdy vydali do ulic, kde protestovali a dožadovali se lepších pracovních podmínek.

 

Kategorie: země s omezenou svobodou náboženského vyznání

Náboženství: muslimové 89 %, křesťané 0,7 %

Ideologie: islám

Nejvyšší představitel: prezident Abdul Hamid

 

Bangladéš se oficiálně stal muslimským státem v roce 1988. Příslušníci náboženských menšin mohou pořádat bohoslužby, čelí však náboženské diskriminaci. Náboženskou svobodu navíc stále narušují akce islamistů. Zatímco veřejné evangelizační akce nejsou tolerovány, osobní evangelizace prostřednictvím navazování vztahů je přijímána lépe. Na diskriminaci křesťanů mají největší podíl muslimové, v jihovýchodní části země se proti křesťanům staví také buddhisté. Křesťanům je odpírán přístup k veřejným studnám, je jim ničen majetek a často jsou také biti a vydíráni. Zatímco roste počet případů nedobrovolných zpětných konverzí k islámu, rostou i místní křesťanská společenství. Hlas mučedníků v Bangladéši podporuje rodinu křesťanského mučedníka, kterého v roce 2014 zavraždili radikální muslimové.

 

Zdroj: www.persecution.com
aktualizace české verze profilu: 20. 01. 2015


  Únor 2020


  Leden 2020


  Září 2018


  Červenec 2016


  Duben 2016


  Březen 2016


  Listopad 2014


  Prosinec 2013


  Srpen 2012


  Leden 2011


  Říjen 2010


  Září 2010


  Srpen 2010


  Květen 2010

   

   

  Zdroj: www.vomcanada.com, www.mnnonline.org, www.persecution.net