Archiv

 

19. 06. 2021

Barma (Myanmar)

 

Kategorie: země s omezenou svobodou vyznání

Nejrozšířenější náboženství: buddhismus 75,2 %, křesťanství 8,8 %

Převládající ideologie: buddhismus/vojenská diktatura

 

Charakteristika: Myanmar, známý také jako Barma, je jednou z nejchudších asijských zemí. Přibližně třetina obyvatel země žije v bídě, významný problém představuje také obchod s lidmi.

Život místních křesťanů: V parlamentu se poslední dobou objevila celá řada návrhů zákonů týkajících se rasy a náboženství s cílem změnit Myanmar na buddhistickou zemi. Církve a křesťanské vzdělávací instituce se musí povinně registrovat, nezávislá domácí společenství jsou nelegální. Dovoz Biblí v domorodých jazycích je zakázán, veškeré publikace náboženského charakteru podléhají cenzuře.

Aktivity Hlasu mučedníků: Hlas mučedníků poskytuje služebníkům v přední linii projektory a další vybavení, které jim pomáhá šířit evangelium. Také jsme se podíleli na vybudování stezky propojující celkem devět vesnic, aby mezi nimi mohli evangelisté snáze cestovat.

 

Zdroj: www.persecution.com
aktualizace české verze profilu: 23. 09. 2017


  Červen 2021


  Březen 2021


  Leden 2020


  Srpen 2019


  Únor 2019


  Leden 2019


  Září 2018


  Červen 2018


  Leden 2018


  Srpen 2017


  Červenec 2017


  Únor 2015


  Květen 2013


  Březen 2013

   

   

  Zdroj: www.vomcanada.com, www.persecution.net