Archiv

 

17. 08. 2017

Barma (Myanmar)

 

V Barmě (oficiální název Myanmar) vládla 49 let utlačovatelská vojenská junta. V současné době se jedná o jednu z nejméně rozvinutých ekonomik na světě, potýkající se s následky desítek let špatného hospodaření. Jen malá část bohatství země se dostane k samotným obyvatelům. Jenou z hlavních exportních komodit je heroin. V roce 2010 v Barmě proběhly pochybné parlamentní volby, které sice vedly k oficiálnímu rozpuštění junty, pozice ve vládě však získali představitelé předchozího režimu, silnou pozici má také armáda. Porušování lidských práv do značné míry pokračuje i s novou vládní garniturou. Z Barmy již uprchly přibližně dva miliony lidí. Podle dostupných odhadů přišlo v severní části země přibližně 100 tisíc lidí o domov kvůli ozbrojenému konfliktu mezi vládními jednotkami a povstalci z etnické skupiny Kachin. Barma se nachází na seznamu Zemí zvláštního zájmu Komise Spojených států pro mezinárodní náboženskou svobodu (USCIRF) od roku 1999.

 

Kategorie: země s omezenou svobodou náboženského vyznání

Náboženství: buddhisté 80,0 %, křesťané 9,0 %

Ideologie: buddhismus/vojenská diktatura

Nejvyšší představitel: prezident Thein Sein

 

Přestože představitelé barmského režimu prohlašují, že podporují svobodu náboženského vyznání, v roce 2010 byl v zemi vydán plošný zákaz aktivit křesťanských domácích společenství. Členové náboženských uskupení se nacházejí pod přísným dohledem, často končí ve vězení, jsou nejrůznějšími způsoby diskriminováni, stávají se obětmi násilností, církevní budovy jsou ničeny a znesvěcovány, náboženské materiály podrobeny cenzuře. Příslušníci vojenských oddílů se zaměřují zejména na křesťany, pronásledování nabývá různých forem (nucené práce, znásilňování, zastrašování a demolice kostelů a modliteben). Platí zde zákaz dovozu Biblí v místních jazycích, zákony obsahují ustanovení umožňující vydávání zákazu činnosti neregistrovaným křesťanským společenstvím a seminářům. Vůbec nejhoršímu zacházení čelí křesťanští příslušníci etnických menšin, zejména Karenové a Chinové. Za posledních deset let byly vypáleny více než tři tisíce křesťanských osad. Hlas mučedníků poskytuje materiály místním evangelistům, pomáhá s výstavbou zničených modliteben a také s hledáním nového domova pro křesťany, kteří o něj přišli. Jednou z forem pomoci jsou motocykly, které křesťanským pracovníkům zjednodušují cesty na odlehlá místa, které by jim jinak zabraly dva nebo tři dny.

 

Zdroj: www.persecution.com
aktualizace české verze profilu: 10. 12. 2014


  Srpen 2017


  Červenec 2017


  Únor 2015


  Květen 2013


  Březen 2013

   

   

  Zdroj: www.vomcanada.com, www.persecution.net