Archiv

 

10. 09. 2021

Bělorusko

 

 

Bělorusko získalo nezávislost po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991. Přestože se oficiálně jedná o republiku, země je často přezdívána „poslední evropskou diktaturou“. Režim vedený autoritářským prezidentem Alexandrem Lukašenkem vládne Bělorusům železnou rukou, omezuje svobodu projevu a tisku, právo na shromažďování i svobodu náboženského vyznání.

 

Kategorie: země s omezenou svobodou náboženského vyznání

Náboženství: křesťané 70,5 %, bez vyznání 28,1 %

Ideologie: komunismus (stále u moci)

Nejvyšší představitel: prezident Alexandr Lukašenko

 

Zákon z roku 2002 významně omezil svobodu náboženského vyznání, zakázal neregistrované náboženské aktivity, shromáždění náboženského charakteru organizovaná skupinami s méně než 20 členy a také veškeré náboženské aktivity v soukromých domech a bytech. Neschválená společenství si nemohou kupovat ani pronajímat nemovitosti. Veškerá náboženská literatura podléhá cenzuře. Mnoho náboženských vedoucích má osobní zkušenost se svévolným zatýkáním, obtěžováním, pokutami i vězením. Církev však nadále roste, přestože celkový počet obyvatel Běloruska klesá. Někteří běloruští křesťané se rozhodli vydat cestou organizovaného odporu proti Lukašenkovu režimu. V roce 2007 shromáždili 50 000 podpisů na petici žádající rozsáhlé změny zákona o náboženství. Hlas mučedníků se podílí na tisku křesťanské literatury pro tuto zemi.

 

Zdroj: www.persecution.com
aktualizace české verze profilu: 07. 01. 2015


  Září 2021


  Červenec 2021


  Únor 2021


  Září 2019


  Duben 2019


  Leden 2019


  Srpen 2015


  Březen 2014


  Červenec 2013


  Prosinec 2012


  Březen 2012

   

   

  Zdroj: www.vomcanada.com, www.persecution.net