Archiv

 

14. 02. 2015

Bhútán

 

 

Bhútánské království bylo v minulosti zcela izolované od mezinárodního společenství a uzavřené vůči cizincům. Dnes se země postupně začíná okolnímu světu otevírat, bhútánská ekonomika přesto zůstává jednou z nejslabších a nejzaostalejších na světě. Politické nepokoje a násilnosti v 90. letech minulého století vedly k uprchlické krizi, kterou se dosud nepodařilo vyřešit. Monarchie se začala dělit o moc s volenými zástupci, stále je však kladen silný důraz na uchování národní identity. Všichni Bhútánci musí povinně nosit národní kroj a zdůrazňována je také kulturní filosofie „hrubého národního štěstí“, která má pomáhat utvářet rovnováhu mezi duchovními aspekty života a prací. Demokratické zřízení bylo v Bhútánu zavedeno v březnu 2008.

 

Kategorie: země s omezenou svobodou náboženského vyznání

Náboženství: buddhisté 74,6 %, křesťané 2,1 %

Ideologie: buddhismus/hinduismus

Nejvyšší představitel: král Džigme Khesar Namgjal Wangčhug

 

Počet křesťanů v Bhútánu se odhaduje na tři až šest tisíc, ve většině případů se jedná o tajné věřící. Křesťané se potýkají se společenskou diskriminací i nejrůznějšími protikřesťanskými opatřeními a vyhláškami. Přestože ústava formálně garantuje všem občanům svobodu náboženského vyznání, ve skutečnosti je možné víru praktikovat pouze v soukromí. V celé zemi se nesmějí používat jiné než buddhistické náboženské texty. Kvůli zákazu nebuddhistických sakrálních staveb se křesťané scházejí v domech pastorů nebo jednotlivých konvertitů. Zákon o státní bezpečnosti zakazuje proselytismus nebo jakékoli navádění ke konverzi. V září 2014 byl pastor Tandin Wangyal odsouzen k téměř čtyřem letům odnětí svobody na základě obvinění, že přijímal peníze určené na šíření křesťanství – poté, co byl zatčen za pořádání nelegálního náboženského shromáždění. Pastor byl propuštěn na kauci, nicméně stále mu reálně hrozí, že si vyměřený trest bude muset odpykat. Křesťanům také bývá odpírán přístup k bezplatnému vzdělávání, zdravotní péči i pracovním příležitostem, jsou jim omezovány dodávky elektřiny a vody. Konvertitům navíc hrozí ztráta občanství. Hlas mučedníků v roce 2014 zajišťoval dodávky Biblí pro společenství podzemní církve.

 

Zdroj: www.persecution.com
aktualizace české verze profilu: 29. 01. 2015


  Únor 2015


  Září 2014


  Leden 2011


  Říjen 2010

   

   

  Zdroj: www.vomcanada.com, www.persecution.net, www.persecution.com