Archiv

 

17. 03. 2015

Brunej

 

Brunejské hospodářství je téměř zcela závislé na ropě a zemním plynu. Občané dostávají vysoké dotace a dávky a neplatí žádné daně. Životní úroveň v Bruneji patří k nejvyšším na světě. Etničtí Malajci, kteří tvoří přibližně dvě třetiny obyvatel, jsou proti zbytku populace různými způsoby zvýhodňováni. Již šest století vládne této zemi stále stejná dynastie.

 

Kategorie: země s omezenou svobodou náboženského vyznání

Náboženství: muslimové 65,3 %, křesťané 11,4 %

Ideologie: islám

Nejvyšší představitel: sultán/ministerský předseda Sir Hassanal Bolkiah

 

Islám je v Bruneji státním náboženstvím a současně také jediným náboženstvím vyučovaným ve školách. V oblasti legislativy je praktikována kombinace islámského a anglického zvykového práva, nicméně od 1. května 2014 je postupně (ve třech fázích) zaváděna šaría. Principy islámského právního řádu by měly být aplikovány v oblasti trestního i občanského práva, na muslimy i nemuslimy bez rozdílu. Křesťané jsou nejrůznějšími způsoby omezováni a pronásledováni, jsou jim zabavovány materiály náboženského charakteru určené k distribuci a prodeji a také nesmějí vyučovat náboženství v soukromých neislámských školách. Zvěstování evangelia i konverze ke křesťanství jsou zakázány, stejně jako dovoz Biblí, státní úřady navíc systematicky ignorují žádosti o povolení k výstavbě nových nebo rozšíření stávajících církevních budov. Cenzurovány jsou dokonce i náboženské symboly na obálkách zahraničních časopisů. Oficiální registraci mají v zemi pouze tři denominace, katolíci, anglikáni a metodisté – celkem asi 20 společenství. Povolení k činnosti nových společenství již nejsou vydávána a tak se mnoho křesťanů musí společně scházet potají. Hlas mučedníků se tři roky podílel na pašování Biblí do země a v roce 2011 se podařilo místní poptávku prakticky naplnit. Aktuální situaci a potřeby však stále monitorujeme.

 

Zdroj: www.persecution.com
aktualizace české verze profilu: 17. 03. 2015


    Květen 2014

     

     

    Zdroj: www.persecution.net