Archiv

 

28. 10. 2021

Čína

 

 

Čína je nejlidnatější zemí na světě a současně zemí s nejrychleji rostoucí ekonomikou. Hospodářský rozvoj však není doprovázen odpovídajícími politickými reformami ani zlepšováním situace v oblasti svobody náboženského vyznání. Čínská komunistická strana, rovněž největší politická strana na světě, drží všechny čínské občany pod přísným dohledem. Jakýkoli náznak opozice je okamžitě potlačován. Státní orgány provádějí cenzuru tisku, internetového obsahu a všech ostatních vydavatelských aktivit. Komise Spojených států pro mezinárodní náboženskou svobodu zařadila Čínu na seznam „zemí zvláštního zájmu“ v roce 1999.

 

Kategorie: země s omezenou svobodou náboženského vyznání

Náboženství: bez vyznání 44,4 %, křesťané 8 %

Ideologie: komunismus

Nejvyšší představitel: prezident Si Ťin-pching

 

Čínská ústava sice zaručuje svobodu náboženského vyznání, ale v praxi chrání pouze takzvané „normální“ náboženské aktivity. Přestože státní orgány svobodu vyznání neustále omezují, můžeme být svědky rychlého růstu nejrůznějších náboženských skupin. Tyto skupiny i jednotliví věřící jsou však často v reakci na zcela běžné aktivity (scházení k bohoslužbám, zvěstování evangelia atd.) obviňováni z narušování občanského soužití. Následně se musejí potýkat s přísnými omezeními, zatýkáním, vězněním a dalšími formami špatného zacházení. V dubnu 2013 bylo sedm vedoucích domácí církve z provincie Che-pej odsouzeno k odnětí svobody v délce tří až sedmi let na základě obvinění z příslušnosti k „sektě“. Zákazy činnosti se nevyhýbají ani sborům působícím pod hlavičkou státem schváleného Vlasteneckého hnutí trojí soběstačnosti a i jejich vedoucí a řadoví členové jsou vězněni a všemožně obtěžováni. V roce 2013 bylo pozatýkáno více než 1400 protestantských věřících z neregistrovaných společenství, což je více než v předchozím roce; křesťanům bylo také zakazováno používat ke scházení „nelegální“ objekty a pořádat bohoslužby. Státem podporovaná tiskárna Amity tiskne každoročně miliony Biblí, značná část výtisků je však určena pro export a další se dostanou jen do státem schválených církví a přidružených knihkupectví. Veškerá shromáždění domácích společenství jsou postavena mimo zákon, nicméně někteří místní úředníci toto přestoupení přehlížejí.Nelegální jsou i neregistrované biblické školy, mnohé z nich již musely nedobrovolně ukončit činnost. Hlas mučedníků do Číny dodává materiály pro nedělní školy, podporuje tisk Biblí a další křesťanské literatury a pomáhá rodinám vězňů. Kromě toho podporujeme malé, neoficiální biblické školy.

 

Zdroj: www.persecution.com
aktualizace české verze profilu: 26. 01. 2015


  Říjen 2021


  Září 2021


  Srpen 2021


  Červenec 2021


  Červen 2021


  Květen 2021


  Duben 2021


  Březen 2021


  Únor 2021


  Leden 2021


  Prosinec 2020


  Listopad 2020


  Říjen 2020


  Září 2020


  Srpen 2020


  Červenec 2020


  Červen 2020


  Květen 2020


  Duben 2020


  Březen 2020


  Únor 2020


  Leden 2020


  Prosinec 2019


  Listopad 2019

   

  zobrazit starší zprávy

   

   

  Zdroj: www.vomcanada.com