Archiv

 

10. 08. 2018

Komory

 

Komory (oficiální název Komorský svaz) sužuje politická nestabilita a občanské nepokoje. Jedná se o ostrovní stát v Indickém oceánu. Kvůli nedostatku přírodních zdrojů je země silně závislá na zahraniční pomoci. Místní obyvatelé patří k nejchudším v Africe. 99 procent obyvatel se hlásí k sunnitskému islámu, jehož vliv ještě umocňují specializované školy s výukou Koránu.

 

Kategorie: země s omezenou svobodou náboženského vyznání

Náboženství: muslimové 98,8 %, křesťané 0,9 %

Ideologie: islám

Nejvyšší představitel: prezident Ikililou Dhoinine

 

Přestože ústava obsahuje záruku svobody náboženského vyznání, v roce 2001 se stal oficiálním náboženstvím islám (rovněž dle ústavy). Křesťané jsou často pronásledováni lidmi ve svém okolí i vlastními příbuznými. Zvěstování evangelia je zakázáno. Obzvlášť silnému protivenství jsou vystaveni domorodí Komořané, pokud konvertují ke křesťanství. V celé zemi se 770 tisíci obyvatel žije méně než 6 500 místních křesťanů. Nachází se zde dva katolické a jeden protestantský kostel, které však mohou navštěvovat jen cizinci – místní obyvatelé nemají k dispozici žádná oficiální společenství. V některých oblastech je praktikování křesťanství ještě více omezováno místními vyhláškami.

 

Zdroj: www.persecution.com
aktualizace české verze profilu: 22. 03. 2015


    Srpen 2018

     

     

    Zdroj: www.vomcanada.com