Archiv

 

19. 11. 2020

Kuba

 

 

Po dlouhých desetiletích předal Fidel Castro vládu nad Kubou svému bratru, generálovi Raúlu Castrovi. V čele země tak nyní stojí generál Castro a tým spolupracovníků loajálních vůči komunistické straně. Raúl pomalu zavádí hospodářské reformy a zdá se, že dochází také ke zlepšování vztahů se Spojenými státy. Přestože ústava obsahuje záruky svobody náboženského vyznání, kubánský režim se stále snaží ovládat většinu aspektů života místních obyvatel prostřednictvím komunistické strany, byrokratického aparátu a útvaru státní bezpečnosti.

 

Kategorie: země s omezenou svobodou náboženského vyznání

Náboženství: křesťané 56,5 %, bez vyznání 25,0 %

Ideologie: komunismus

Nejvyšší představitel: prezident-generál Raúl Castro Ruz

 

V posledních několika letech evangelikální křesťané zažívají větší volnost – i když se scházejí bez povolení, úřady jejich aktivity většinou přehlížejí. Díky změnám v oblasti vydávání cestovních dokladů získalo mnoho církevních vedoucích možnost opustit Kubu a poprvé v životě se podívat do zahraničí. V roce 2010 byl otevřen nový katolický seminář – jedná se o vůbec první nově postavenou schválenou církevní budovu od revoluce v roce 1959. Navzdory určitým zlepšením situace stále dochází k případům zatýkání, špatného zacházení, odsouvání na okraj společnosti i otevřené opozice ze strany úřadů. Křesťané také prakticky nemají možnost zastávat určité pracovní pozice. K zatýkání dochází méně často než dříve, církevní vedoucí a evangelisté jsou však stále krátkodobě zadržováni, je jim zabavován a ničen osobní majetek, někteří mají zkušenost i s fyzickým bitím. V roce 2014 byla přijata nová zákonná opatření, podle kterých si církevní společenství nesmí zřídit více než jeden bankovní účet a pro státní orgány je jednodušší k účtům nepohodlných náboženských uskupení blokovat přístup. Školní děti jsou nuceny zapírat Krista a přijímat komunismus, dospívající křesťané často kvůli víře nemohou dokončit střední školu nebo se dostat na univerzitu. Úřad pro náboženské záležitosti, prodloužená ruka kubánské komunistické strany, se aktivně snaží ovládat křesťanská společenství formou dohledu, infiltrace a obtěžování církevních vedoucích. Pastoři vědí o tom, že jejich společenství infiltrují a bedlivě sledují tajní agenti. Již 54 let na ostrově neexistuje žádné křesťanské knihkupectví. Bible se do země dostávají jen prostřednictvím členských církví Ekumenické rady, které vedou věřící k oslavě socialistické revoluce a kubánského režimu. Součástí tohoto uskupení je však pouze 10 procent místních sborů a tak je přístup k Biblím omezený. Kubánské zákony zakazují neschválená setkání více než 12 osob a tak se mnoho křesťanů schází v neregistrovaných domácích společenstvích. Hlas mučedníků přispívá na opravy budov používaných těmito sbory a také podporuje týmy evangelistů.

 

Zdroj: www.persecution.com
aktualizace české verze profilu: 17. 02. 2015


  Listopad 2020


  Srpen 2019


  Červenec 2019


  Březen 2019


  Březen 2016


  Září 2015


  Únor 2015


  Říjen 2014


  Červenec 2014


  Březen 2013


  Leden 2013


  Listopad 2011


  Srpen 2011


  Březen 2011


  Duben 2010


  Únor 2010

   

   

  Zdroj: www.vomcanada.com, www.persecution.com, www.persecution.net