Archiv

 

23. 03. 2015

Kuvajt

 

 

V Kuvajtu je praktikován relativně liberální islámský režim. Téměř všichni Kuvajťané jsou muslimové, s výjimkou přibližně 100 až 200 křesťanů a několika vyznavačů víry bahá’í. Mezi zahraničními státními příslušníky nalezneme 450 000 křesťanů, 400 000 hinduistů a 100 000 buddhistů. Přestože ústava hlásá „absolutní svobodu“ vyznání, v praxi je náboženská svoboda omezována celou řadou nejrůznějších opatření. Oficiálním náboženstvím je sunnitský islám, silný vliv má i právní řád šaría. Kuvajt je první arabskou zemí v oblasti Perského zálivu s voleným parlamentem. Ženy získaly prakticky veškerá politická práva v roce 2005, od roku 2009 mohou zažádat o vystavení cestovního pasu bez souhlasu manžela. Sdělovací prostředky si musí počínat velmi opatrně při zveřejňování jakýchkoli informací o státních představitelích. Tiskový zákon také zakazuje veškeré zmínky o Mohamedovi, které by mohly být vnímány jako urážlivé.

 

Kategorie: země s omezenou svobodou náboženského vyznání

Náboženství: muslimové 81,6 %, křesťané 13,8 %

Ideologie: islám

Nejvyšší představitel: emír Sabah al-Ahmad al-Džabír al-Sabah

 

Zvěstování evangelia Kuvajťanům je zakázáno. Pokud někdo z místních konvertuje ke křesťanství a ke své víře se přizná, hrozí mu pronásledování a zatčení, přesto tak poslední dobou činí stále více členů neoficiálních společenství. Zahraniční křesťané mohou v Kuvajtu svobodně žít a pracovat, nicméně své náboženské aktivity musí omezit na uzavřené církevní prostory vyhrazené k tomuto účelu. Získat pozemek k výstavbě nové církevní budovy v současné době není možné. Státní občanství mohou získat pouze muslimové. V zemi existuje několik domácích společenství a je možné legálně prodávat Bible. Přestože státní orgány neumožňují existenci neislámských nakladatelství náboženského zaměření, místní soukromá společnost obdržela svolení k dovozu Biblí a dalších křesťanských materiálů (výhradně pro potřeby oficiálně schválených církevních společenství). Dovážené materiály nesmějí „urážet islám“. Komunita místních věřících je nepočetná, ale pomalu roste.

 

Zdroj: www.persecution.com
aktualizace české verze profilu: 23. 03. 2015


    Červenec 2012


    Květen 2012

     

     

    Zdroj: www.persecution.net