Archiv

 

15. 03. 2019

Kyrgyzstán

 

Kyrgyzstán získal nezávislost v roce 1991 po rozpadu Sovětského svazu. Všeobecně rozšířená chudoba společně s etnickými konflikty mezi severem a jihem jsou příčinou dlouhodobě přetrvávajícího politického napětí. Přestože v roce 2011 proběhly demokratické volby a při nástupu současného prezidenta došlo poprvé v historii země k pokojnému předání moci, situace v Kyrgyzstánu je stále nestabilní. Jedním z problémů jsou pouliční nepokoje organizované různými skupinami na území celého státu. Obyvatelé severní části země jsou ovlivněni ruskou kulturou a praktikují ruské pravoslaví, jih je tradičnější a většina místních se hlásí k sunnitskému islámu. Ústava obsahuje záruky svobody náboženského vyznání, konverze ke křesťanství je však vnímána jako zrada etnické příslušnosti i vlastní rodiny. Mezi lidmi roste zájem o islám a sílí také napětí mezi Uzbeky a Kyrgyzy – často dochází ke sporům o pozemky a domy.

 

Kategorie: země s omezenou svobodou náboženského vyznání

Náboženství: muslimové 88,7 %, křesťané 5,3 %

Ideologie: islám

Nejvyšší představitel: prezident Almazbek Atambajev

 

Místní zákony přislibují dodržování náboženské svobody, v praxi jsou však často porušovány. V únoru 2014 byl vydán prezidentský dekret, který posílil pravomoci režimem podporované Muslimské rady. Kromě toho byly oznámeny připravované novelizace zákonů, které by měly svobodu vyznání ještě více omezit. Křesťanům je zcela běžně ničen majetek, jsou zastrašováni a fyzicky napadáni. Zákon o náboženství z roku 2009 obsahuje zákaz náboženských konverzí a distribuce literatury náboženského charakteru. Registrace náboženských uskupení je povinná. Křesťanské společenství musí mít k získání registrace nejméně 200 dospělých členů, kteří jsou občany Kyrgyzstánu. (V minulosti stačilo deset dospělých členů.) Představitelé státních orgánů navíc nedávno prohlásili, že zakážou činnost církví, aby „uklidnili“ muslimskou většinu. V dubnu 2014 byl vydán zákaz činnosti protestantského společenství na základě tvrzení, že čtrnáct let stará smlouva o nabytí budovy je z formálních důvodů neplatná. Hlas mučedníků v současné době podporuje křesťany ze dvou místních rodin v oblasti přípravy na drobné podnikání, aby si mohli vydělat na živobytí. Jedná se o jediné křesťany v regionu.

 

Zdroj: www.persecution.com
aktualizace české verze profilu: 26. 03. 2015


  Březen 2019


  Listopad 2018


  Červenec 2018


  Leden 2018


  Červenec 2012

   

   

  Zdroj: www.vomcanada.com, www.persecution.net