Archiv

 

06. 05. 2021

Laos

 

 

Komunistická strana, která v Laosu zaujímá vedoucí úlohu od roku 1975, udržuje úzké styky s vietnamským a čínským režimem. Moc a vliv sousedního Vietnamu, Číny a Barmy přispívají k určité hospodářské i geografické izolaci země. Právě tato izolace umožnila v nedávné době opětovné vzedmutí vlny pronásledování křesťanů komunistickými orgány, které se cítí být protestantským křesťanstvím ohroženy. Převládajícím náboženským vyznáním je theravádský buddhismus; mezi příslušníky horských kmenů je rozšířeno také uctívání duchů. Přestože v Laosu není žádné oficiální státní náboženství, režim finančně podporuje a propaguje buddhismus jako součást národní kultury. Pro buddhisty navíc neplatí řada omezení uvalovaných na příslušníky ostatních skupin.

 

Kategorie: země s omezenou svobodou náboženského vyznání

Náboženství: buddhisté 57,3 %, křesťané 3,4 %

Ideologie: komunismus

Nejvyšší představitel: prezident generálporučík Choummaly Sayasone

 

Laos je jednou z posledních komunistických zemí na světě, což pro místní křesťany znamená život v neustálé nejistotě, plný nepředvídatelných situací. Ústava obsahuje záruky náboženské svobody a režim oficiálně povoluje praktikování čtyř náboženských vyznání, včetně křesťanství. Ve skutečnosti jsou však místní křesťané vystaveni nejrůznějším formám pronásledování: jsou vyháněni ze svých domovů a násilně přesídlováni, je jim odpírána možnost vzdělávání, jsou posíláni do vazby a nuceni zapírat svou víru. Často je v praxi aplikován takzvaný „Výnos o praktikování náboženství“, který zakazuje jakékoli aktivity přispívající k „rozdělování společnosti“ nebo „vytváření chaosu“, ve snaze zabránit šíření křesťanství. Někteří křesťané s sebou nosí výtisk ústavy, aby se mohli bránit provinčním úředníkům, kteří jim vykládají, jak jsou jejich aktivity nezákonné. Představitelé režimu církve bedlivě monitoruje. Hlas mučedníků organizuje přípravné semináře pro církevní vedoucí, rozhlasové pořady a také kursy praktických dovedností pro výkon různých povolání.

 

Zdroj: www.persecution.com
aktualizace české verze profilu: 24. 02. 2015


  Květen 2021


  Únor 2021


  Říjen 2020


  Červen 2020


  Květen 2020


  Duben 2020


  Květen 2019


  Březen 2019


  Červen 2018


  Květen 2018


  Březen 2018


  Leden 2018


  Prosinec 2017


  Duben 2017


  Září 2016


  Duben 2016


  Říjen 2015


  Září 2015


  Únor 2015


  Prosinec 2014


  Listopad 2014


  Říjen 2014


  Srpen 2014


  Červenec 2014


  Březen 2014


  Listopad 2013


  Září 2013


  Červenec 2013


  Červen 2013


  Únor 2013


  Říjen 2012


  Září 2012


  Červenec 2012


  Červen 2012


  Květen 2012


  Duben 2012


  Únor 2012


  Leden 2012


  Říjen 2011


  Srpen 2011


  Červenec 2011


  Červen 2011


  Květen 2011


  Říjen 2010


  Únor 2010

   

   

  Zdroj: www.vomcanada.com, www.persecution.com, www.mnnonline.org, www.persecution.net