Archiv

 

24. 02. 2019

Libanon

 

Libanon hraničí s Izraelem a Sýrií a navzdory nevelké rozloze je jeho území častým dějištěm nejrůznějších konfliktů a válek. Ještě nedávno tvořili většinu obyvatel křesťané, nicméně v důsledku bojů, nestability a sílícího vlivu radikálního islámu mnozí z nich ze země odešli. Přestože se stále jedná o jediný arabský stát, který není oficiálně islámský, většinu jižní části země ovládá Hizballáh (šíitská politická a militantní organizace). Třemi nejpočetnějšími náboženskými skupinami jsou šíitští muslimové, sunnitští muslimové a maronitští katolíci. Kromě muslimů a křesťanů v Libanonu žije také významný počet drúzů. Přibližně desetinu z celkového počtu obyvatel tvoří palestinští uprchlíci, kteří živoří v chudinských slumech a nemají téměř žádná práva. Od roku 2011 Libanon přijal také více než 800 000 Syřanů (údaj z roku 2014, pozn. překl.). Podle odhadů Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky se do konce roku 2014 očekával nárůst jejich počtu na 1,5 milionu.

 

Kategorie: projevy nepřátelství vůči křesťanům

Náboženství: muslimové 59,0 %, křesťané 32,0 %

Ideologie: islám

Nejvyšší představitel: ministerský předseda Tammám Salám

 

V roce 1970 představovali křesťané 62 procent z celkového počtu obyvatel Libanonu, do roku 2010 se jejich podíl snížil na pouhých 32 procent. V hlavním městě Bejrútu žijí příslušníci jednotlivých náboženských skupin víceméně odděleně v samostatných čtvrtích a příliš spolu navzájem nekomunikují. Přestože libanonská ústava garantuje svobodu náboženského vyznání, pokud se někdo „veřejně rouhá Bohu“, může být odsouzen až k ročnímu odnětí svobody. Noví konvertité se často musejí skrývat před příbuznými, příležitostně křesťany zastrašují a pronásledují také islámští fundamentalisté. Evangelikální křesťané jsou obtěžováni i zástupci tradičnějších křesťanských skupin. V souvislosti s pokračujícím tříštěním společenských vazeb a nepokoji v sousední Sýrii se libanonští křesťané obávají, že by se podmínky mohly ještě zhoršit a pronásledování zesílit. Navzdory tomu pokračují v odvážné službě Pánu. Hlas mučedníků v Libanonu podporuje pastora, který byl kvůli evangelizačním aktivitám postřelen; pomáháme také lidem, kteří slouží určitým specifickým skupinám, například křesťanským konvertitům od islámu.

 

Zdroj: www.persecution.com
aktualizace české verze profilu: 28. 03. 2015


  Únor 2019


  Říjen 2018


  Únor 2017

   

   

  Zdroj: www.mnnonline.org, www.persecution.com