Archiv

 

01. 11. 2019

Malajsie

 

 

Malajsie je domovem mnohonárodnostní a mnohorasové společnosti, která se potýká se značnými ekonomickými rozdíly mezi příslušníky jednotlivých etnik a také s jejich náboženskými odlišnostmi. Sunnitský islám je oficiální a v řadě ohledů upřednostňované náboženství v poloostrovní (západní) části země. Podle ústavy jsou všichni etničtí Malajci (kteří tvoří zhruba šedesát procent z celkového počtu obyvatel) muslimové. Občanské soudy řeší záležitosti týkající se příslušníků etnických menšin (Indové, Číňané), zatímco muslimští Malajci se musí kvůli sňatkům, pozemkovým sporům, dědickým řízením nebo náboženským konverzím obracet na islámské soudy šaría. V loňském roce se objevily návrhy na rozšíření pravomocí ministerstva pro islámské záležitosti, včetně vytvoření oddílů náboženské policie na celostátní úrovni. Dodržování lidských práv v Malajsii je terčem mezinárodní kritiky.

 

Kategorie: země s omezenou svobodou náboženského vyznání

Náboženství: muslimové 62,6 %, křesťané 9,4 %

Ideologie: islám

Nejvyšší představitel: král Tuanku Abdul Halim Muadzam Šáh

 

Malajská ústava obsahuje záruku svobody náboženského vyznání, fundamentalističtí muslimové se však všemožně snaží omezovat šíření evangelia. Právnímu řádu šaría je často dávána přednost před ústavou. Zvěstovat evangelium Malajcům je nelegální, Malajci dokonce oficiálně nesmějí k žádnému neislámskému náboženství konvertovat. Ve třech spolkových státech s muslimskou většinou je možné odpadlictví trestat smrtí; ve všech spolkových státech s výjimkou jediného je odpadlictví nelegální. V praxi jsou konvertité soudně stíháni jen zřídka, i v loňském roce však k několika případům zadržení nebo vyměření pokuty za obrácení došlo. Státní orgány omezují šíření křesťanské literatury a Biblí v malajštině a bedlivě monitorují způsoby používání těchto materiálů. Křesťanská společenství jsou velmi opatrná v souvislosti s účastí etnických Malajců na shromážděních – máme zprávu o sboru, jehož zástupci vyzvali malajskou dívku pravidelně navštěvující bohoslužby, aby k nim přestala chodit. Hlas mučedníků podporuje několik evangelistů, kteří svými aktivitami riskují uvěznění.

 

Zdroj: www.persecution.com
aktualizace české verze profilu: 06. 01. 2015


  Listopad 2019


  Duben 2019


  Leden 2019


  Březen 2018


  Březen 2017


  Únor 2014


  Červenec 2013


  Duben 2011


  Březen 2011


  Leden 2010

   

   

  Zdroj: www.vomcanada.com, www.mnnonline.org, www.persecution.net