Archiv

 

19. 10. 2017

Mali

 

 

Obyvatelstvo Mali se skládá z několika subsaharských etnických skupin. Většina obyvatel této francouzsky hovořící země se hlásí k islámu, zejména v severní části. Navzdory silnému tlaku okolních muslimských států Mali stále zůstává oficiálně sekulární. Země se řadí k nejchudším na světě. V březnu 2012 zde došlo k vojenskému převratu, při kterém byla svržena vláda a o kontrolu nad severní částí území začalo bojovat několik ozbrojených skupin, včetně al-Kajdy. Jednotlivé skupiny postupně rozšiřovaly oblast svého vlivu, až do konfliktu začátkem roku 2013 vojensky zasáhla Francie a vyhnala radikály ze všech významných severomaliských měst. Začátkem roku 2014 byl počet příslušníků mírových jednotek v oblasti zredukován na přibližně 1000 mužů. Politická jednání s radikály stále pokračují. Odhadem 70 000 místních obyvatel uprchlo v souvislosti s politickými a etnickými nepokoji do sousední Mauritánie.

 

Kategorie: projevy nepřátelství vůči křesťanům

Náboženství: muslimové 87,4 %, křesťané 2,6 %

Ideologie: islám

Nejvyšší představitel: prezident Ibrahim Boubacar Keita

 

Přestože je Mali formálně sekulární, křesťané jsou v této zemi vystaveni urážkám, nespravedlivému zacházení, únosům a věznění; ve věznicích někdy také umírají. Muslimští extrémisté, kteří ovládají severní část země (tři čtvrtiny území Mali) prosadili zavedení právního řádu šaría; narušitelům zákona jsou amputovány končetiny, jsou bičováni a dokonce i popravováni. Ve spolupráci s francouzskými vojenskými oddíly vláda provedla ozbrojený zásah, při kterém bylo zajato více než 200 extrémistů; podařilo se tak zabránit dalším násilnostem páchaným na příslušnících náboženských menšin. Většina křesťanských rodin uprchla z vnitrozemí k jihovýchodní hranici, v roce 2014 se však některé rodiny začaly vracet domů. V hlavním městě Bamako funguje přibližně 60 malých křesťanských společenství a křesťané praktikují svoji víru relativně nerušeně. Také misionáři mohou v Mali působit veřejně. Evangelizační úsilí však v posledních několika letech značně polevilo a počet křesťanů roste víceméně jen díky dětem narozeným v křesťanských rodinách. Na venkově, kde jsou společenské struktury určovány kmenovými a rodinnými svazky, bývají konvertité ke křesťanství vystaveni silnému protivenství. Místní křesťané uvádějí, že se mnohé rodiny snaží své příbuzné obrácené od islámu otrávit. Hlas mučedníků nabízí maliským křesťanům biblické kurzy a pomáhá jim s rozjezdem drobného podnikání, aby byli ekonomicky soběstační.

 

Zdroj: www.persecution.com
aktualizace české verze profilu: 19. 02. 2015


  Říjen 2017


  Červenec 2017


  Červen 2016


  Leden 2016


  Duben 2013


  Leden 2013

   

   

  Zdroj: www.vomcanada.com, www.persecution.net