Archiv

 

21. 11. 2016

Maroko

 

 

Země s oficiálním označením Marocké království je známá pestrou a bohatou kulturou ovlivněnou arabskými, berberskými, evropskými i africkými vlivy. Po vlně protestů marocký král zavedl reformy a v parlamentních volbách v lednu 2012 získala většinu křesel umírněná islámská strana. Nejvyšší autoritou však stále zůstává monarcha. Státní orgány usilují o zachování vlivu sunnitského islámu a jeho postavení jako náboženství všech Maročanů.

 

Kategorie: země s omezenou svobodou náboženského vyznání

Náboženství: muslimové 99,9 %, křesťané 0,1 %

Ideologie: islám

Nejvyšší představitel: král Mohamed VI.

 

Státní orgány také bedlivě monitorují veškeré křesťanské aktivity – místní křesťané hovoří o tom, že jim několikrát do roka telefonují úředníci, kteří si snaží udržovat podrobný přehled o všech křesťanských „sítích“ a jejich aktivitách. Rozhovory o Kristu jsou v Maroku legální, „proselytismus“ a konverze od islámu ke křesťanství již nikoli. Radikální muslimové se křesťanům snaží zasahovat do života a všemožnými způsoby je ohrožují. V únoru 2014 manželku křesťanského pracovníka napadly tři ženy před budovou školy, kde čekala na dceru, a způsobily jí těžké zranění. Muslimům obráceným ke křesťanství hrozí vysoké tresty. Straní se jich vlastní rodiny, přicházejí o zaměstnání, kvůli víře dokonce někdy končí ve vězení. Existují zprávy o případech, kdy úředníci nutili křesťany zapřít víru poté, co o jejich konverzi informovali přátele, příbuzné a zaměstnavatele. Také místní sdělovací prostředky často šíří protikřesťanské nálady. Přestože úřady povolují obchodům prodej Biblí v angličtině, francouzštině a španělštině (v omezeném množství také v arabštině), pokud nastane podezření, že jsou Bible určeny k evangelizačním účelům, jsou často obratem zkonfiskovány. V roce 2014 Hlas mučedníků zajišťoval tisk a distribuci Nových zákonů v arabštině určených všem místním křesťanům.

 

Zdroj: www.persecution.com
aktualizace české verze profilu: 13. 01. 2015


  Listopad 2016


  Únor 2014


  Říjen 2013


  Září 2013


  Duben 2012


  Květen 2010


  Březen 2010


  Únor 2010

   

   

  Zdroj: www.persecution.com, www.persecution.net