Archiv

 

31. 05. 2018

Mauritánie

 

 

Přestože se Mauritánie začátkem 21. století zařadila mezi producenty ropy, stále patří k  nejchudším zemím světa a místní režim k vůbec nejrestriktivnějším. Po více než tisíci letech nadvlády sunnitského islámu zde neexistuje žádná svoboda vyznání. Spory v oblasti občanského i rodinného práva řeší soudy šaría. Celostátním problémem zůstává etnické a rasové napětí, zejména mezi Araby na severu a černými Afričany na jihu.

 

Kategorie: země s omezenou svobodou náboženského vyznání

Náboženství: muslimové 99,8 %, křesťané 0,2 %

Ideologie: islám

Nejvyšší představitel: prezident Mohamed Ould Abdel Azíz

 

Ústava přiznává islámu výsostné postavení náboženství mauritánského lidu i všech regionů. Režim zakazuje distribuci neislámských materiálů náboženského charakteru i zvěstování evangelia muslimům. Nemuslimští obyvatelé mají zakázány návštěvy zahraničních státních příslušníků. Pokud se někdo veřejně přizná ke Kristu, hrozí mu trest smrti. Kromě toho na konvertity vyvíjí značný tlak i okolní společnost. Hlas mučedníků podporuje azylový dům pro křesťanské konvertity od islámu, kterých se zřekly vlastní rodiny, přišli o střechu nad hlavou a jejich životy jsou v ohrožení.

 

Zdroj: www.persecution.com
aktualizace české verze profilu: 28. 03. 2015


    Květen 2018


    Květen 2012

     

     

    Zdroj: www.vomcanada.com, www.persecution.net