Archiv

 

30. 08. 2019

Mexiko

 

 

JIŽNÍ ČÁST ZEMĚ

Zatímco mexická ústava chrání svobodu náboženského vyznání a v zemi panuje sekulární režim, v několika spolkových státech na jihu země jsou evangelikální křesťané pronásledováni místními úřady, náboženskými vůdci i řadovými obyvateli. Jedná se o státy Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo a Puebla. Generální komisařství pro náboženské skupiny (DGAR) má za úkol zajišťovat pokojné soužití a zprostředkovat dialog mezi znesvářenými stranami, jakmile obdrží zprávy o projevech nábožensky motivované nevraživosti; smírčí proces je však často pomalý a nedaří se dostatečným způsobem chránit osoby, které případy nahlašují. Zástupci domorodých skupin, převážně právě z jižního Mexika, již roky bojují za posílení svých práv. Levicoví povstalci, takzvaní Zapatisté (nazývaní po mexickém revolucionáři Emilianovi Zapatovi) od roku 1984 využívají území spolkového státu Chiapas jako základnu pro své protistátní aktivity. Sami se považují za obránce místních domorodců – potomků starověkých Mayů, které režim často odsouvá na okraj společnosti. Místní katolická víra je silně kontaminována tradicemi převzatými z domorodých náboženství. Mexický „zákon o způsobech a zvyklostech“ byl navržen s cílem ochrany práv domorodých skupin, místo toho je však často zneužíván místními úřady k zastrašování a útokům na obyvatele, kteří se odmítají účastnit nejrůznějších obřadů a festivalů. Orgány odpovědné za zmíněné zprostředkování dohod jen zřídkakdy usilují trestní stíhání místních úředníkům, někteří případy porušování svobody náboženského vyznání dokonce aktivně obhajují. Dalším problémem současného Mexika je nárůst násilností páchaných příslušníky drogových kartelů, připomínajících mafiánské praktiky. Tyto organizace se často zaměřují na církve všech vyznání, od kterých požadují placení výpalného. Jsou známy případy, kdy byl vedoucí křesťanského společenství zabit – někdy pro peníze, někdy kvůli celkově nepřátelskému postoji vůči církvi odmítající drogy a násilí.

 

Kategorie: projevy nepřátelství vůči křesťanům

Náboženství: lidový katolicismus 64,5 %, evangelikální křesťanství 15,4 % (odhady pro region)

Ideologie: katolický synkretismus / liberální teologie

Nejvyšší představitel: prezident Enrique Pena Nieto

 

Evangelikálové ve spolkových státech na jihu Mexika čelí předsudkům a nejrůznějším formám obtěžování, někdy jsou dokonce vyháněni ze svých domovů. Terčem útoků se stávají kostely, modlitebny i soukromý majetek. Křesťanům je vyhrožováno sexuálními útoky, vězením, fyzickým týráním i zabitím. Příčinou opozice vůči evangelikálům je často odmítavý postoj k účasti na synkretistických náboženských obřadech zahrnujících pohanské rituály a nezřízené pití alkoholu. Političtí a náboženští vůdci spatřují v aktivitách evangelikálů ohrožení svého postavení. Celé rodiny jsou vyháněny ze svých vesnic a jsou známy případy, kdy bylo dětem odepřeno právo chodit do školy jen proto, že pocházejí z evangelikálních rodin. Hlas mučedníků podporuje křesťany bez domova formou dodávek základních potravin a dalších potřeb. V oblasti také distribuujeme křesťanskou literaturu; dodali jsme již 5 000 Biblí v mayských jazycích a ve španělštině.

 

Zdroj: www.persecution.com
aktualizace české verze profilu: 16. 01. 2015


  Srpen 2019


  Březen 2018


  Leden 2018


  Duben 2017


  Duben 2016


  Únor 2016


  Srpen 2015


  Červenec 2015


  Červen 2015


  Květen 2015


  Březen 2015


  Listopad 2013


  Květen 2011


  Březen 2010

   

   

  Zdroj: www.vomcanada.com, www.persecution.com, www.persecution.net