Archiv

 

28. 01. 2015

Saúdská Arábie

 

 

Saúdská Arábie je kolébkou a domovinou islámu. Kdysi zaostalá země se stala jedním z nejbohatších států světa díky obrovským zásobám ropy. Dvacet procent státního rozpočtu je vyčleněno na šíření islámu v zahraničí. Tržby plynoucí z ropného bohatství již přispěly k islámské expanzi mnoha miliardami dolarů. Většina Saúdů se hlásí k přísné formě vahábistické odnože islámu, která je známá pohrdavým postojem k nemuslimům, v zemi však existuje také velmi aktivní šíitská menšina. Saúdská Arábie je jedním z nejzávažnějších porušovatelů lidských práv na světě. V roce 2011 místní ženy získaly volební právo, v roce 2015 budou moci kandidovat v komunálních volbách. Saúdská žena však stále nesmí řídit automobil, vyřizovat úřední záležitosti nebo podstupovat určité lékařské zákroky bez svolení muže, který je za ni odpovědný. Od roku 2004 se Saúdská Arábie nachází na seznamu „zemí zvláštního zájmu“ sestavovaného Komisí Spojených států pro mezinárodní náboženskou svobodu (US Committee on International Religious Freedom, USCIRF).

 

Kategorie: země s omezenou svobodou náboženského vyznání

Náboženství: muslimové 92,4 %, křesťané 5,4 %

Ideologie: islám

Nejvyšší představitel: král Salmán bin Abd al-Azíz

 

Saúdská Arábie je ve vztahu ke křesťanům jednou z nejrepresivnějších zemí vůbec. Náboženská svoboda zde neexistuje a za opuštění islámu hrozí trest smrti. Nemuslimové nemohou získat státní občanství, často jsou diskriminováni, nejrůznějším způsobem obtěžováni a zadržováni. Kromě mešit není povolena výstavba žádných sakrálních staveb. Zakázány jsou také veškeré nemuslimské náboženské obřady a materiály. Konvertitů od islámu ke křesťanství v Saúdské Arábii mnoho nežije, někteří již byli kvůli změně vyznání popraveni. Pokud se někdo věnuje misijní práci nebo se podílí na obrácení muslima, hrozí mu uvěznění, vyhoštění ze země, bičování, nejrůznější jiné formy týrání nebo poprava. Nemuslimské bohoslužby jsou zakázány (včetně neveřejných shromáždění zahraničních křesťanů). Z minulosti jsou známy případy razií příslušníků náboženské policie v soukromých domech a bytech, kde se zahraniční pracovníci scházeli k bohoslužbám. Hlas mučedníků poskytuje místním křesťanským služebníkům potřebné materiály a podporuje zvěstování evangelia Saúdům a dalším muslimům.

 

Zdroj: www.persecution.com
aktualizace české verze profilu: 28. 01. 2015


  Únor 2013


  Březen 2012


  Srpen 2011


  Březen 2011

   

   

  Zdroj: www.persecution.net