Archiv

 

09. 06. 2018

Tanzanie

 

 

Tanzanie vznikla v roce 1964 sloučením Tanganiky a Zanzibaru. Ostrov Zanzibar si stále zachovává značnou míru autonomie, má vlastní parlament i prezidenta, platí zde však tanzanská ústava i zákony týkající se svobody náboženského vyznání. Všeobecné volby v letošním roce mohou poskytnout obyvatelům Zanzibaru příležitost k odtržení od pevninské části země. V roce 1992 byla v Tanzanii zavedena demokracie s vládou více stran. Zákony chrání svobodu náboženského vyznání a neumožňují registraci náboženského uskupení jako politické strany.

 

Kategorie: projevy nepřátelství vůči křesťanům

Náboženství: křesťané 54 %, muslimové 31,2 %

Ideologie: islám

Nejvyšší představitel: prezident Jakaya Mrisho Kikwete

 

Muslimové v Tanzanii jsou stále více polarizováni mezi umírněný tábor a radikály, kteří mimo jiné usilují o vznik samostatných islámských soudů. V celé zemi je široce rozšířeno čarodějnictví a pověry, které se mísí s křesťanstvím i islámem. Padesátiletá historie země je charakterizována relativní stabilitou v jinak problematické části Afriky; na Zanzibaru však stále panuje napětí, v rámci ostrova i ve vztazích s pevninskou částí země. Ve východní Africe poslední dobou dochází k posilování pozic radikálního islámu, který se šíří i do Tanzanie. Islamisté v uplynulém roce napadli desítky církevních budov, zavraždili několik církevních vedoucích a jednoho křesťanského lékaře. Většina muslimů v pevninské části žije podél pobřeží. Zanzibar je z 99 procent muslimský. V roce 2012 dorazili na ostrov islámští extrémisté ze zahraničí a připojili se k místním radikálům ve společném úsilí zbavit Zanzibar západního vlivu, křesťanů a místních církví. Praktikovat křesťanskou víru je na Zanzibaru nesmírně obtížné. Konvertity čeká bití, zavržení vlastní rodinou, někdy i uvěznění nebo dokonce smrt. Zakládat na ostrově společenství je rovněž komplikované. Davy vandalů a muslimů opakovaně napadají místní kostely a modlitebny, zabíjejí nebo zohavují pastory a kněží. Vůdci mešit nabádají své následovníky, aby odpadlíky trestali podle přísného zákona šaría. Dvěma rozhlasovým stanicím byla v roce 2013 na šest měsíců pozastavena činnost za odvysílání relací, které měly údajně „narušovat pokojné soužití“ mezi křesťany a muslimy; jeden pořad vedl ke zvýšenému napětí vyvolanému debatou o porážkách zvířat. Ve školách je povinná výuka islámu, i pro křesťanské studenty. Pokud někdo veřejně vystoupí na podporu křesťanství nebo proti islámu, hrozí mu vězení, případně je ponechán na pospas davu. Konvertité k islámu všech věkových kategorií jsou všemožně podporováni většinovou společností i státními institucemi. Naproti tomu konvertité ke křesťanství čelí silné opozici. Ústava zakazuje náboženské konverze osob mladších 18 let. Hlas mučedníků poskytuje právní poradenství 43 pastorům, v převážné většině bývalým muslimům, kteří byli obviněni z narušování soužití, když členy svých společenství vyučovali biblickým základům. Hlas mučedníků také podporuje vdovu po evangelistovi, kterého za jeho aktivity zabili radikální muslimové.

 

Zdroj: www.persecution.com
aktualizace české verze profilu: 15. 03. 2015


  Červen 2018


  Září 2017


  Srpen 2017


  Květen 2016


  Říjen 2015


  Duben 2015


  Říjen 2014


  Červen 2014


  Březen 2014


  Říjen 2013


  Květen 2013


  Březen 2013


  Únor 2013


  Listopad 2012


  Říjen 2012


  Srpen 2012


  Červenec 2012


  Srpen 2011


  Srpen 2010

   

   

  Zdroj: www.vomcanada.com, www.persecution.com, www.persecution.net