Page 10 - Hlas mučedníků 3/2017
P. 10

bible na frOntOvých liniích

obtížné – nebezpečné – ilegální

Hlas mučedníků se snaží šířit Bible v oblastech světa, kde
vůči křesťanům panuje ten největší odpor a nejsilnější nepřá-
telství. V některých případech pak na takových místech tisk-
nou naši spolupracovníci Bible tajně a sami.Většinou jsou ale
Bible vytištěny ve svobodném světě a následně různě pašo-
vány na nepřátelská území. Na mnohá inkriminova-
ná místa se dostáváme díky různým alternativním
způsobům: například pomocí audio nahrávek Pís-
ma nebo digitálních souborů, které lze kopírovat do
počítačů či mobilních telefonů. Při této příležitos-                              TURECKO
ti vás prosíme o přímluvné modlitby, aby naše úsi-
lí dopravit Boží slovo do nebezpečných a obtížných                                   SÝRIE
misijních oblastí bylo úspěšné. Předložená mapa                      TUNISKO                IR
naznačuje politické a náboženské poměry v jednot- MAROKO                  LIBYE
livých státech, se kterými se při šíření Písma setká-
váme.Odvážní mužové a ženy riskují často při své
práci policejní vyšetřování,bití,věznění,v kraj-        ALŽÍRSKO                EGYPT  JORDÁN

ních případech i život. Na druhé straně se
tímto způsobem dostávají Bible do rukou
lidí, kteří by stěží měli jinak příležitost                                      SA
se k nim dostat. Pokud to tedy shledá-                                         AR
te vhodným, vyjměte tuto mapku z bul-                                     ERITREA
letinu, a vyvěste ji na sborové nástěnky            MALI                  SÚDÁN
či jiná místa, kde by posloužila ostat-
ním křesťanům jako inspirace k přímluv-
ným modlitbám, aby se tak úsilí přiná-
šet slovo Boží věřícím, kteří žijí v těchto
nepřátelských zemích a oblastech, setká-               NIGÉRIE
valo se zdarem.

         KUBA KEŇA

                                                        TANZANIE

         KOLUMBIE

Oblasti nebezpečné a jinak Obtížné Oblasti s ilegálním či vysOce
Kolumbie • Indie • Nepál • Irák • Pákistán • Omezeným šířením
Mali • Turecko • Vietnam • Srí Lanka •      Bhútán • Myanmar (Barma) • Súdán •
Bangladéš • Egypt • Nigérie • Somálsko • Laos • Malajsie • Čína • Kuba • Maroko •
Keňa • Tanzanie                  Alžírsko • Libye • Tunisko • Eritrea •
výhradně tajné a ilegální šíření Sýrie • Brunej • Mindanao
Írán • Bahrajn • Jordánsko • Kuvajt • Omán • Katar • Saúdská Arábie • Afghánistán • Spojené arabské emiráty •
Jemen • Maledivy • Severní Korea • Kazachstán • Kyrgyzstán • Tádžikistán • Turkmenistán • Uzbekistán
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15