Page 2 - Hlas mučedníků 3/2017
P. 2

v N a k l a d a t e l s t v í STE­ F A­ N O S v y š l o

              Nakladatelství STEFANOS nabízí moderní překlad slav-
              né románové alegorie

           John Bunyan: pOUTNÍKOVA CESTA

              ve výpravném vydání s dobovými ilustracemi Harolda
              Coppinga, uznávaného anglického ilustrátora Bible.
              Poutníkova cesta z tohoto světa do světa budoucího je
              slavný křesťanský spis poprvé vydaný v roce 1678 a je
              považován za jednu z nejdůležitějších náboženských
              knih celé anglické historie. Od svého vzniku byla pře-
ložena do více než dvou set jazyků. V novém vydání přináší naše naklada-
telství moderní a osvědčený překlad Tomáše Míky.
Vázaná, 216 stran, 13×20 cm, 16 barevných celostránkových ilustrací. Dopo-
ručená cena 388 Kč.
Knihu si nyní můžete objednat za zvýhodněnou cenu 324 Kč na našich webo-
vých stránkách www.nakladatelstvi-stefanos.cz

           Richard Wurmbr and: Sám s Bohem

              „Snažil jsem se do těchto kázání vtělit své nejhlubší myš-
              lenky, myšlenky téměř umírajícího člověka. A pokud kážu,
              činím tak výhradně proto, že kázání je nějak obsaženo
              v mé přirozenosti, podobně jako když slavíci zpívají…“
              Farář Richard Wurmbrand (1909–2001) byl čtrnáct let
              vězněn v Rumunsku komunistickým režimem. Z toho
              téměř tři roky strávil v podzemní samotce, kde sesta-
              voval kázání, která ve své cele promlouval k neviditel-
              nému společenství. Tato kázání se snažil uchovávat
v paměti a proto si je často znovu a znovu opakoval, někdy i v rýmech. Tyto
v češtině dosud nepublikované úvahy jsou ovocem mimořádných okolnos-
tí, velikého strádání a utrpení, kterým autor ve vězení procházel. Je v nich
obsažen zvláštní, niterný a výsostně osobitý přístup k biblickému poselství,
který může být i pro nás inspirací při hledání našich otázek a odpovědí po
Božích cestách a soudech. Vázaná, 12×18 cm, 152 stran.

Nabízené knihy z nakladatelství Stefanos si můžete nyní zakoupit rovněž
v samostatném e-shopu nakladatelství Stefanos
www.nakladatelstvi-stefanos.cz

 Hlas muèedníkù 3 / 2017

 Nedávno jsme dopravovali Bible křesťanům v Nepálu.
   1   2   3   4   5   6   7