Page 9 - Hlas mučedníků 3/2017
P. 9

a šíření Biblí a jakýchkoli
křesťanských tiskovin a dal-
ších materiálů. V reakci na
tento postup jsme vytvo-
řili vlastní ilegální kanál,
jehož prostřednictvím jsme
během krátké doby do země
ilegálně dopravili přes čty-
řicet tisíc Biblí. Když jsme
se později setkali s tamními
křesťany a ptali se jich, zda
je dopravené množství Biblí
již dostatečné, bylo nám
radostně oznámeno: „Zaplavili jsme náš národ Božím slovem!“ Ale právě
v okamžiku, kdy jsme se domnívali, že jsme zde již svůj úkol splnili, otevřel
nám Bůh dveře do dalšího podzemního společenství křesťanů.

   Naše digitální metody v Íránu

   Pašování Biblí do Íránu provádíme již celá desetiletí a nejinak je tomu
i v současnosti. Avšak totalitní islámský režim v Íránu vyvinul proti paše-
rákům Biblí účinné postupy a mnoho zainteresovaných křesťanů odhalil
a uvěznil. Odvážní íránští křesťané konali často tuto práci s vědomím, že
dříve nebo později budou dopadeni, zatčeni, a že je čekají kruté výslechy
a pobyt ve vězení. V minulém roce jsme k našim dosavadním způsobům
pašování Biblí přidali novou techniku, která je nejen mnohem efektivnější,
ale rovněž podstatně snižuje riziko distributorů. Nyní jak Bible, tak celé
křesťanské knihovny, se šíří mezi věřícími na mikročipech velikosti nehtu.
Tyto mikročipy proměňují počítače a mobilní telefony na digitální Bible
a pro úřady je mnohem těžší jejich distribuci zachytit.

   Spočívat na základech Božího slova

   Pronásledovatelé se také zaměřují na děti, protože chtějí získat srdce
a mysl budoucí generace pro své ideologie – radikální formy islámu, hin-
duismu, buddhismu, ateismu
či komunismu. Z tohoto
důvodu distribuujeme tak-
též dětské Bible, které rodi-
čům pomáhají vychová-
vat své děti podle Božího
slova a biblických příběhů,
aby mohly později obstát
v nejrůznějších zkouškách
a nástrahách života. Díky
vaší podpoře a modlitbám
jsme nedávno obdarovali
všechny děti z jedné vesnice
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14