Page 1 - Hlas mučedníků 1/2020
P. 1

1/2020
                                         Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás
      může potkat utrpení. – Židům 13,3

         Richard Wurmbrand: Rosa Izraeli
         Pronásledovaní křesťané v Nigérii
         Zprávy ze světa
   1   2   3   4   5   6