Aktuálně

 

09. 09. 2013

Biblické zamyšlení: Miluješ-li mne

 

 

(Persecution.com NewsRoom, zveřejněno 9. září 2013)

 

Grace Taylor

 

„Pro mě je to hotová věc. Pán mě povolal, abych svému národu zvěstoval evangelium, a tak to musím dělat. Pokud mě zabijí, stále je budu milovat Boží láskou. Nevnímám je jako nepřátele jen kvůli tomu, že mi zabili syna. Odpustil jsem jim, protože neznají Krista a nacházejí se ve stavu, ve kterém nedokážou přemýšlet jiným způsobem.“

 

Toto jsou slova reverenda P., severonigerijského pastora, kterému příslušníci radikální muslimské skupiny Boko Haram zavraždili syna. Kvůli jeho křesťanské víře a službě mu vyhrožovali již delší dobu. Jednoho dne, když se jeho syn šel projít, přepadli ho a rozsekali mačetami na kusy.

 

Nevím jak pro vás, ale reakce Rev. P. plná lásky a odpuštění může být snadno považována za šokující. Často a rádi hovoříme o tom, jak moc milujeme Boha. Díky lásce se cítíme dobře. Ale láska není jen o laskavosti a dobrých pocitech. Boží láska je divoká. Žárlivá, neústupná, spalující, čistým a svatým způsobem. Ze své lásky k nám se Bůh vzdal toho, co mu bylo nejdražší – svého syna Ježíše Krista. A stejná láska po nás žádá velmi mnoho zpět.

 

Jak můžeme Bohu dokázat, že jej opravdu milujeme, nejen pouhými slovy? Bible říká „Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání“ (Jan 14,15). Pokud můžeme Bohu dokázat svou lásku poslušností jeho přikázání, nabízí se otázka, kterých přikázání? Bible je plná nejrůznějších přikázání.

 

V příběhu z Matoušova evangelia se zákoník táže Ježíše, které přikázání je největší (Matouš 22,34–39). Po Ježíši žádá, aby vybral jediné. Vyvíjí na něj nátlak, Ježíš však nedokáže vybrat jen jedno – musí vybrat dvě: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí‘ a ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘“ Ježíš zde říká (a v Písmu na jiných místech potvrzuje), že lásku k Bohu není možné oddělit od lásky k lidem. Ve skutečnosti můžete Bohu dokázat svou lásku k němu právě milováním druhých lidí.

 

V Bibli se také píše ‚cokoliv jste učinili jednomu z těchto nepatrných bratří, mně jste učinili‘. Často si pod „nepatrnými bratry“ představujeme nějakého chudého sirotka nebo opuštěnou vdovu; jistě tomu tak může být. Nepatrným bratrem však může být také muslimský radikál, člen Boko Haram. „Nepatrnými bratry“ jsou často lidé, které je úplně nejtěžší milovat. A tak když se Rev. P. rozhodl milovat vrahy svého syna a zachovávat Boží přikázání „milujte své nepřátele“ (Lukáš 6,27), dokazuje tím Bohu, jak velice ve skutečnosti miluje jeho.

 

Bible dále říká, že „víra bez skutků je mrtvá“ (Jakub 2,26). Bůh touží, aby se naše víra nesestávala jen ze slov o tom, jak jej milujeme. Požaduje, abychom svou víru prokázali. A jedním z nejlepších způsobů je milovat ostatní, i když to vůbec není snadné.

 

Dobrá zpráva spočívá v tom, že láska nezávisí na našich vlastních schopnostech. Rev. P. řekl „budu je stále milovat Boží láskou“. Bůh je jediný, kdo nás může obdařit zázračnou láskou v podobně tragické situaci. Na začátku je však vlastní rozhodnutí, podobně jako u Rev. P. Musíte se každý den rozhodovat, zda je to či ono ve vašem srdci „hotovou věcí“ nebo ne. Projevíte Bohu svou lásku tím, že budete milovat lidi, kteří jsou „nejtěžší k milování“?

 

Převzato z internetových stránek Persecution Blog. „Grace Taylor“ je členkou týmu Hlasu mučedníků. K této službě ji poprvé přivedli rodiče a prarodiče, kteří odebírali náš bulletin a také kniha Jesus Freaks, kterou Hlas mučedníků vydal. V minulosti sloužila již ve dvanácti zemích a nadšeně pomáhá při šíření Božího království po celém světě.

 

Zdroj: www.persecution.com

 

Vaše modlitby


K této zprávě zatím nikdo žádnou modlitbu nepřidal, můžete přidat první.

 

    Text vaší modlitby:


    Poslat e-mailové upozornění v případě zveřejnění aktualizace k této zprávě: 
    Přihlašovací jméno*:     Heslo:  

 

*Přidávat vlastní modlitby mohou pouze registrovaní uživatelé.

 

Související odkazy

 

 

Následující zpráva

 

 

Předchozí zprávy

 

 

V listopadu 2020 vyšla v nakladatelství Stefanos nová e-kniha.

 

 

Z boje o náboženství v sovětském Rusku

 

Zápisky věřícího (1917–1923)

 

Křesťanský myslitel, teolog, publicista a veřejná osobnost, jeden z vedoucích představitelů Ruského studentského křesťanského hnutí, v této autobiografické knize líčí události od ruské revoluce až do svého vyhoštění ze Sovětského svazu.

 

E-kniha vychází z tištěné publikace vydané v Praze roku 1931 Křesťanským spolkem mladíků v Čechách. Z ruského originálu Записки верующего. Из истории Религиозного движения в России (1917–1923) přeložil Samuel Verner.

 

Text nového vydání (2020) byl jazykově a redakčně upraven. Titul je k dispozici pouze v elektronické podobě (ve formátech Kindle a EPUB).

 

 

TIP: Všechny e-knihy z nakladatelství Stefanos si můžete také zdarma půjčit ve vaší místní knihovně. Pokud si zatím e-knihy v knihovně nepůjčujete, přečtěte si, jak na to.

 

Archiv

 


 

Zasílání zpráv e-mailem

 

 

E-mailová adresa:

Heslo:

 

    Zakladatel Hlasu mučedníků se jmenoval Richard …

Antispam:

Postup přihlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou chcete zprávy zasílat, a heslo pro případné pozdější odhlášení. (Pokud si žádné nezvolíte, přidělí vám systém heslo náhodné.) Doplňte správnou odpověď na kontrolní otázku do pole „Antispam“. Klikněte na tlačítko „Přihlásit“.
  • Nejpozději za několik minut obdržíte na uvedenou e-mailovou adresu automaticky vygenerovaný e-mail s názvem ve tvaru „confirm <unikátní kód>“. E-mail bude obsahovat URL adresu ve tvaru „https://webmail.ecn.cz/mailman/confirm/hlas-mucedniku-alert-l/<unikátní kód>“, na kterou kliknete a ocitnete se na WWW stránce nazvané „Potvrď žádosti o přihlášení“. Můžete zde vyplnit své celé jméno (nepovinné) a kliknutím na tlačítko „Přihlášení do konference hlas-mucedniku-alert-l“ je vaše přihlášení k odběru zpráv dokončeno.
  • Na zadanou e-mailovou adresu vám dorazí ještě jeden automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Vítejte v konferenci hlas-mucedniku-alert-l!“, ve kterém naleznete kromě jiného také systémem přidělené heslo, pokud jste si sami žádné nezvolili.

 

Postup odhlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou vám byly zprávy zasílány a zvolené nebo přidělené heslo (v případě odhlašování je heslo povinné). Klikněte na tlačítko „Odhlásit“. Nejpozději za několik minut na vaši adresu dorazí automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Odhlášen z konference "hlas-mucedniku-alert-l"“, který již není zapotřebí nijak potvrzovat, k odhlášení stačí zadání správného jména a hesla do formuláře na této stránce.

 

Přihlášení/odhlášení s využitím WWW rozhraní:

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pro práci s mailinglistem si nevolte žádné heslo, které využíváte v běžném životě k jiným účelům (síťová přihlášení, bankovní certifikáty a podobně). Heslo je přenášeno a zasíláno e-mailem v nešifrované podobě, proto používejte takové heslo, jehož potenciální prozrazení by pro vás neznamenalo žádnou újmu.

  

 

Zasílání zpráv na čtečky elektronických knih

 

Zprávy jsou jednou týdně zasílány také na čtečky Kindle a PocketBook.