Aktuálně

 

23. 01. 2014

Súdán a Jižní Súdán: Pomoc křesťanům sužovaným násilnostmi

 

 
Motocykl pro pracovníky partnerské organizace v Jižním Súdánu, zakoupený kanadským Hlasem mučedníků. (fotografie: GRN Connect)

(Hlas mučedníků Kanada, Release International)

 

Uprostřed etnických a politických střetů jsou příslušníci naší křesťanské rodiny v Súdánu a Jižním Súdánu stále vystavováni mnohému nebezpečí a protivenství. Celá oblast je dlouhodobě sužována vnitřními boji, chudobou, hladem a přírodními katastrofami.

 

Od roku 2011, kdy se Jižní Súdán odtrhl od Súdánu, jsou křesťané v obou zemích všemožně obtěžováni, přibývá i případů zatýkání a dalších forem pronásledování. Jihosúdánci již nejsou považováni za súdánské „občany“, často však zemi nemohou opustit kvůli ztrátě zaměstnání, chudobě, omezeným možnostem dopravy a přetrvávajícímu konfliktu v Jižním Súdánu. Navzdory tomu místní orgány často vyhrožují křesťanům z Jižního Súdánu zabitím, pokud Súdán neopustí, případně odmítnou spolupracovat při pátrání po dalších věřících.

 

Na Kristovy následovníky v Súdánu je vyvíjen tlak také v souvislosti se snahami o zavedení striktní formy islámského právního řádu šaría. Úřady konfiskují vybavení kostelů pod záminkou, že se jedná o majetek Jihosúdánců, kteří již nejsou súdánskými občany. Celá řada církevních budov byla zdemolována buldozerem. Mnozí Súdánci přišli o domov a nyní žijí jako uprchlíci – chybí jim jídlo, voda i střecha nad hlavou.

 

S vaší pomocí se kanadský Hlas mučedníků snaží naplňovat duchovní i praktické potřeby členů naší pronásledované rodiny. Partnerským organizacím v Súdánu poskytujeme Bible, které jsou následně rozdávány křesťanům a lidem hledajícím Krista, stejně jaké léky a zdravotnický materiál pro potřebné. Nedávno jsme financovali nákup motocyklu pro místní pracovníky, kteří slouží mezi Jihosúdánci.

 

Nepřestávejme Bohu důvěřovat, že usiluje o dobro svých dětí v Súdánu a Jižním Súdánu a radujme se ze způsobů, kterými si používá církev k šíření svého světla v prostředí plném násilností a nejistoty. Modlete se, aby církev v Jižním Súdánu dokázala zaujmout vedoucí úlohu při formování své země (mimochodem nejmladšího státního útvaru na světě). Proste, aby Bůh připravil cestu pro všechny křesťany v Súdánu, kteří se stále snaží dostat do Jižního Súdánu a aby nastolil pokoj na hranici mezi těmito dvěma zeměmi. Kéž Bůh povolává spolupracovníky Hlasu mučedníků, kteří budou v této části světa aktivně sloužit, naplní každou jejich potřebu a poskytuje jim ochranu, neboť následování Boha je v Súdánu spojeno se značným rizikem. Nezapomínejte ani na přímluvy za trpící členy církve, aby zůstali pevně stát ve víře a sloužili jako živé příklady Boží milosti a odpuštění.

 

Modlitbu, ve které vyjádříte svou podporu křesťanům v Súdánu a Jižním Súdánu můžete vyvěsit na naši Zeď modliteb za pronásledovanou církev (Persecuted Church Prayer Wall).

 

Zdroj: www.persecution.net

 

Vaše modlitby


K této zprávě zatím nikdo žádnou modlitbu nepřidal, můžete přidat první.

 

    Text vaší modlitby:


    Poslat e-mailové upozornění v případě zveřejnění aktualizace k této zprávě: 
    Přihlašovací jméno*:     Heslo:  

 

*Přidávat vlastní modlitby mohou pouze registrovaní uživatelé.

 

Související odkazy

 

 

Následující zpráva

 

 

Předchozí zprávy

 

 

TIP: V březnu 2020 vyšla v nakladatelství Stefanos nová kniha.

 

 

Snubní prsten za život

 

Na cele s bojovníky Islámského státu

 

V prosinci 2015 byl na letišti v Chartúmu zadržen tajnou policií český občan Petr Jašek. Následujících čtrnáct měsíců byl vězněn súdánským režimem a v lednu 2017 ho tamní tribunál odsoudil na doživotí za „špionáž a velezradu“, třebaže jeho skutečným „zločinem“ byla prostá snaha pomoci africkým pronásledovaným křesťanům. Co prožíval v obávaném saharském vězení, bylo po dlouhé měsíce předmětem velkých obav a spekulací. V této knize o tom Petr Jašek nyní sám vypravuje…

 

 

Napsali o knize:

 

„Po více než deset let jsem přijímal požehnání ze společné služby s Petrem Jaškem, často v přední linii na obtížných misích. Když jsem četl Petrovy dopisy z vězení, jeho příklad odvážné víry v průběhu věznění (a dokonce i mučení) mě trvale proměnil. Kdykoli na své cestě poslušnosti Božímu vedení narazím na obtíže, vzpomenu si na Petra, neprávem vězněného kvůli Kristu, ale ochotného přijímat hrůzné podmínky jako součást zvláštního Božího pověření. Každý z nás se nakonec musí rozhodnout, zda je ochoten dovolit, aby se naše utrpení stalo svědectvím – pro Krista, k Boží slávě. Začtěte se do příběhu proměňujícího lidský život, a nechť si Pán použije tuto knihu, aby i vás inspirovala k neochvějnému postoji v každé zkoušce.“

— Cole Richards, President, The Voice of the Martyrs, USA

 

Archiv

 


 

Zasílání zpráv e-mailem

 

 

E-mailová adresa:

Heslo:

Postup přihlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou chcete zprávy zasílat, a heslo pro případné pozdější odhlášení. Pokud si žádné nezvolíte, přidělí vám systém heslo náhodné. Klikněte na tlačítko „Přihlásit“.
  • Nejpozději za několik minut obdržíte na uvedenou e-mailovou adresu automaticky vygenerovaný e-mail s názvem ve tvaru „confirm <unikátní kód>“. E-mail bude obsahovat URL adresu ve tvaru „https://webmail.ecn.cz/mailman/confirm/hlas-mucedniku-alert-l/<unikátní kód>“, na kterou kliknete a ocitnete se na WWW stránce nazvané „Potvrď žádosti o přihlášení“. Můžete zde vyplnit své celé jméno (nepovinné) a kliknutím na tlačítko „Přihlášení do konference hlas-mucedniku-alert-l“ je vaše přihlášení k odběru zpráv dokončeno.
  • Na zadanou e-mailovou adresu vám dorazí ještě jeden automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Vítejte v konferenci hlas-mucedniku-alert-l!“, ve kterém naleznete kromě jiného také systémem přidělené heslo, pokud jste si sami žádné nezvolili.

 

Postup odhlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou vám byly zprávy zasílány a zvolené nebo přidělené heslo (v případě odhlašování je heslo povinné). Klikněte na tlačítko „Odhlásit“. Nejpozději za několik minut na vaši adresu dorazí automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Odhlášen z konference "hlas-mucedniku-alert-l"“, který již není zapotřebí nijak potvrzovat, k odhlášení stačí zadání správného jména a hesla do formuláře na této stránce.

 

Přihlášení/odhlášení s využitím WWW rozhraní:

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pro práci s mailinglistem si nevolte žádné heslo, které využíváte v běžném životě k jiným účelům (síťová přihlášení, bankovní certifikáty a podobně). Heslo je přenášeno a zasíláno e-mailem v nešifrované podobě, proto používejte takové heslo, jehož potenciální prozrazení by pro vás neznamenalo žádnou újmu.

  

 

Zasílání zpráv na čtečky elektronických knih

 

Zprávy jsou jednou týdně zasílány také na čtečky Kindle a PocketBook.