Aktuálně

 

23. 01. 2014

Súdán a Jižní Súdán: Pomoc křesťanům sužovaným násilnostmi

 

 
Motocykl pro pracovníky partnerské organizace v Jižním Súdánu, zakoupený kanadským Hlasem mučedníků. (fotografie: GRN Connect)

(Hlas mučedníků Kanada, Release International)

 

Uprostřed etnických a politických střetů jsou příslušníci naší křesťanské rodiny v Súdánu a Jižním Súdánu stále vystavováni mnohému nebezpečí a protivenství. Celá oblast je dlouhodobě sužována vnitřními boji, chudobou, hladem a přírodními katastrofami.

 

Od roku 2011, kdy se Jižní Súdán odtrhl od Súdánu, jsou křesťané v obou zemích všemožně obtěžováni, přibývá i případů zatýkání a dalších forem pronásledování. Jihosúdánci již nejsou považováni za súdánské „občany“, často však zemi nemohou opustit kvůli ztrátě zaměstnání, chudobě, omezeným možnostem dopravy a přetrvávajícímu konfliktu v Jižním Súdánu. Navzdory tomu místní orgány často vyhrožují křesťanům z Jižního Súdánu zabitím, pokud Súdán neopustí, případně odmítnou spolupracovat při pátrání po dalších věřících.

 

Na Kristovy následovníky v Súdánu je vyvíjen tlak také v souvislosti se snahami o zavedení striktní formy islámského právního řádu šaría. Úřady konfiskují vybavení kostelů pod záminkou, že se jedná o majetek Jihosúdánců, kteří již nejsou súdánskými občany. Celá řada církevních budov byla zdemolována buldozerem. Mnozí Súdánci přišli o domov a nyní žijí jako uprchlíci – chybí jim jídlo, voda i střecha nad hlavou.

 

S vaší pomocí se kanadský Hlas mučedníků snaží naplňovat duchovní i praktické potřeby členů naší pronásledované rodiny. Partnerským organizacím v Súdánu poskytujeme Bible, které jsou následně rozdávány křesťanům a lidem hledajícím Krista, stejně jaké léky a zdravotnický materiál pro potřebné. Nedávno jsme financovali nákup motocyklu pro místní pracovníky, kteří slouží mezi Jihosúdánci.

 

Nepřestávejme Bohu důvěřovat, že usiluje o dobro svých dětí v Súdánu a Jižním Súdánu a radujme se ze způsobů, kterými si používá církev k šíření svého světla v prostředí plném násilností a nejistoty. Modlete se, aby církev v Jižním Súdánu dokázala zaujmout vedoucí úlohu při formování své země (mimochodem nejmladšího státního útvaru na světě). Proste, aby Bůh připravil cestu pro všechny křesťany v Súdánu, kteří se stále snaží dostat do Jižního Súdánu a aby nastolil pokoj na hranici mezi těmito dvěma zeměmi. Kéž Bůh povolává spolupracovníky Hlasu mučedníků, kteří budou v této části světa aktivně sloužit, naplní každou jejich potřebu a poskytuje jim ochranu, neboť následování Boha je v Súdánu spojeno se značným rizikem. Nezapomínejte ani na přímluvy za trpící členy církve, aby zůstali pevně stát ve víře a sloužili jako živé příklady Boží milosti a odpuštění.

 

Modlitbu, ve které vyjádříte svou podporu křesťanům v Súdánu a Jižním Súdánu můžete vyvěsit na naši Zeď modliteb za pronásledovanou církev (Persecuted Church Prayer Wall).

 

Zdroj: www.persecution.net

 

Vaše modlitby


K této zprávě zatím nikdo žádnou modlitbu nepřidal, můžete přidat první.

 

    Text vaší modlitby:


    Poslat e-mailové upozornění v případě zveřejnění aktualizace k této zprávě: 
    Přihlašovací jméno*:     Heslo:  

 

*Přidávat vlastní modlitby mohou pouze registrovaní uživatelé.

 

Související odkazy

 

 

Následující zpráva

 

 

Předchozí zprávy

 

 

TIP: V březnu 2020 vyšla v nakladatelství Stefanos nová kniha.

 

 

Snubní prsten za život

 

Na cele s bojovníky Islámského státu

 

V prosinci 2015 byl na letišti v Chartúmu zadržen tajnou policií český občan Petr Jašek. Následujících čtrnáct měsíců byl vězněn súdánským režimem a v lednu 2017 ho tamní tribunál odsoudil na doživotí za „špionáž a velezradu“, třebaže jeho skutečným „zločinem“ byla prostá snaha pomoci africkým pronásledovaným křesťanům. Co prožíval v obávaném saharském vězení, bylo po dlouhé měsíce předmětem velkých obav a spekulací. V této knize o tom Petr Jašek nyní sám vypravuje…

 

 

Napsali o knize:

 

„Jedním dechem jsem přečetl tuto knihu, která v dnešní rozdělené společnosti ukazuje cestu, jak je možné zvítězit nad brutalitou a nenávistí. Z tohoto dramatického vyprávění jsem pochopil, že je to skrytá, obrovská síla hluboké víry, lásky a odpuštění. Děkuji bratru Petrovi za svědectví, že se stal nejen hlasem mučedníků, ale i výkřikem, který čeká na naši odpověď.“

— Leoš Ryška, SDB, ředitel TV Noe

 

Archiv

 


 

Zasílání zpráv e-mailem

 

 

E-mailová adresa:

Heslo:

Postup přihlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou chcete zprávy zasílat, a heslo pro případné pozdější odhlášení. Pokud si žádné nezvolíte, přidělí vám systém heslo náhodné. Klikněte na tlačítko „Přihlásit“.
  • Nejpozději za několik minut obdržíte na uvedenou e-mailovou adresu automaticky vygenerovaný e-mail s názvem ve tvaru „confirm <unikátní kód>“. E-mail bude obsahovat URL adresu ve tvaru „https://webmail.ecn.cz/mailman/confirm/hlas-mucedniku-alert-l/<unikátní kód>“, na kterou kliknete a ocitnete se na WWW stránce nazvané „Potvrď žádosti o přihlášení“. Můžete zde vyplnit své celé jméno (nepovinné) a kliknutím na tlačítko „Přihlášení do konference hlas-mucedniku-alert-l“ je vaše přihlášení k odběru zpráv dokončeno.
  • Na zadanou e-mailovou adresu vám dorazí ještě jeden automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Vítejte v konferenci hlas-mucedniku-alert-l!“, ve kterém naleznete kromě jiného také systémem přidělené heslo, pokud jste si sami žádné nezvolili.

 

Postup odhlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou vám byly zprávy zasílány a zvolené nebo přidělené heslo (v případě odhlašování je heslo povinné). Klikněte na tlačítko „Odhlásit“. Nejpozději za několik minut na vaši adresu dorazí automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Odhlášen z konference "hlas-mucedniku-alert-l"“, který již není zapotřebí nijak potvrzovat, k odhlášení stačí zadání správného jména a hesla do formuláře na této stránce.

 

Přihlášení/odhlášení s využitím WWW rozhraní:

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pro práci s mailinglistem si nevolte žádné heslo, které využíváte v běžném životě k jiným účelům (síťová přihlášení, bankovní certifikáty a podobně). Heslo je přenášeno a zasíláno e-mailem v nešifrované podobě, proto používejte takové heslo, jehož potenciální prozrazení by pro vás neznamenalo žádnou újmu.

  

 

Zasílání zpráv na čtečky elektronických knih

 

Zprávy jsou jednou týdně zasílány také na čtečky Kindle a PocketBook.