Aktuálně

 

25. 01. 2014

Írán: Pamatujme na vězně

 

 
Fotografie: Christian Solidarity Worldwide

(Mohabat News, Release International, Christian Solidarity Worldwide)

 

Davúd Alijani, íránský křesťan uvězněný společně s dalšími čtyřmi věřícími v prosinci 2011, byl 13. ledna propuštěn na svobodu. Za mřížemi strávil více než 250 dní. Příčinou Darúdova uvěznění bylo obvinění z konverze od islámu ke křesťanství.

 

Pastor Farhád Sabokrúh a Naser Zamen-Dezfúlí, uvěznění společně s Davúdem, byli propuštěni již dříve, v prosinci 2013. Čtvrtou uvězněnou osobou je manželka pastora Farháda, Šahnáz Džajzan, která je podle posledních informací stále zadržována, podle nepotvrzených zpráv by však v nejbližších dnech měla být propuštěna i ona.

 

16. ledna jsme si připomněli třetí výročí zahájení procesu se třiačtyřicetiletým Behnamem Íráním, vedoucím domácí církve uvězněným za „jednání ohrožující státní bezpečnost“. Podle místních zdrojů je pastor Behnam zadržován v otřesných podmínkách ve věznici Ghezel Hesar a je vážně nemocný. Trpí řadou zdravotních komplikací (krvácení vředů, vyhřezlá ploténka) a není mu poskytována adekvátní lékařská péče. Dozorci ho také bijí a všemožně fyzicky týrají. Příbuzní se obávají, že by mohl ve vězení zemřít.

 

V dopise z vězení Behnam uvedl: „Ve vězení jsem získal nové zkušenosti s láskou. Na životech a charakterech spoluvězňů na cele je obtížné nalézat cokoli pozitivního. Nemyslí na nic jiného než na všemožné zvrácenosti a ohavnosti, seznamují se s novými způsoby páchání zločinů a čtou pokleslou literaturu. Dívám se na ně a v duchu si šeptám: ‚Opravdu si zaslouží přímluvné modlitby?‘ V takových chvílích mi Bůh okamžitě připomíná, že Ježíš Kristus byl ukřižován i za jejich hříchy. ‚On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa‘ (1. list Janův 2,2).“

 

Zatímco je pastor Behnam ve vězení, jeho rodina se nachází pod drobnohledem místních úřadů. 15. prosince 2013 příslušníci bezpečnostních složek uskutečnili razii v bytě jeho manželky Kristiny a dalších třech křesťanů. Věřícím byly zabaveny Bible a další křesťanské materiály, Kristině navíc ještě notebook.

 

Poděkujte Bohu za vyslyšené modlitby v podobě propuštění Davúda, Farháda a Nasera. Kéž je brzy propuštěna i Šahnáz! Proste, aby Bůh všechny uzdravil z následků citových i fyzických útrap, kterými museli projít. Modlete se, aby pastor Behnam v tomto období nesmírného strádání prožíval Boží přítomnost. Proste, aby Bůh svého služebníka posiloval, uzdravoval a naplňoval milostí na každý den. Pamatujte v modlitbách také na drahou manželku pastora Behnama a jejich dvě malé děti, Rebeku a Adriele. Kéž je Bůh potěšuje a zahrnuje láskou zprostředkovanou křesťany v jejich okolí i zaslíbeními ze svého svatého Slova (Žalm 119,45–56). Přinášejte před Pána také státní úředníky a představitele nejrůznějších orgánů, kteří jsou do případu pastora Behnama nějakým způsobem zapojeni. Modlete se, aby mocně jednal v jejich srdcích, aby byli ve svém počínání spravedliví a zároveň milosrdní.

 

Pozvedněte hlas za pastora Behnama! Prostřednictvím naší sesterské misie (Release International) můžete odeslat dopis adresovaný nejvyššímu představiteli íránského soudnictví.

 

Zdroj: www.persecution.net

 

Vaše modlitby


K této zprávě zatím nikdo žádnou modlitbu nepřidal, můžete přidat první.

 

    Text vaší modlitby:


    Poslat e-mailové upozornění v případě zveřejnění aktualizace k této zprávě: 
    Přihlašovací jméno*:     Heslo:  

 

*Přidávat vlastní modlitby mohou pouze registrovaní uživatelé.

 

Související odkazy

 

 

Následující zpráva

 

 

Předchozí zprávy

 

 

TIP: V březnu 2020 vyšla v nakladatelství Stefanos nová kniha.

 

 

Snubní prsten za život

 

Na cele s bojovníky Islámského státu

 

V prosinci 2015 byl na letišti v Chartúmu zadržen tajnou policií český občan Petr Jašek. Následujících čtrnáct měsíců byl vězněn súdánským režimem a v lednu 2017 ho tamní tribunál odsoudil na doživotí za „špionáž a velezradu“, třebaže jeho skutečným „zločinem“ byla prostá snaha pomoci africkým pronásledovaným křesťanům. Co prožíval v obávaném saharském vězení, bylo po dlouhé měsíce předmětem velkých obav a spekulací. V této knize o tom Petr Jašek nyní sám vypravuje…

 

 

Napsali o knize:

 

“Když jsem pročítal tuto knihu, vybavily se mi vzpomínky na těžkou dobu, kdy Petr zmizel a my jsme neměli žádné zprávy o tom, co se mu stalo. Ale také jsem vzpomínal na to, jak se náš sbor semkl na modlitbách a v půstu. Navzdory nejistotě a strachu Bůh znovu a znovu naplňoval naše srdce pokojem a vírou, že se Petr vrátí domů. A když se vrátil, žasl jsem, koho vidím. Žádný zlomený člověk, jak mnozí předpokládali, ale vyzrálý muž, plný víry, radosti, vděčnosti a lásky k Ježíši. Jako se zlato přepaluje ohněm, tak i oheň utrpení přepálil Petra v hlubokého, vroucího a odvážného Božího služebníka. Věřím, že Bůh stejně jako Petra neopustí ani nikoho z nás. Ať procházíme čímkoli, dá nám sílu, anebo nás vezme do náruče a přenese na bezpečnou půdu. Díky Bohu za Jeho věrnost, pomoc a milost. Díky, že zlo obrací v dobro, díky, že z Jeho rukou nás nikdo a nic nevytrhne. A díky za všechny, kteří mohli skrze Petra poznat a přijmout Krista.“

— Daniel Kaleta, kazatel Církve bratrské

 

Archiv

 


 

Zasílání zpráv e-mailem

 

 

E-mailová adresa:

Heslo:

Postup přihlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou chcete zprávy zasílat, a heslo pro případné pozdější odhlášení. Pokud si žádné nezvolíte, přidělí vám systém heslo náhodné. Klikněte na tlačítko „Přihlásit“.
  • Nejpozději za několik minut obdržíte na uvedenou e-mailovou adresu automaticky vygenerovaný e-mail s názvem ve tvaru „confirm <unikátní kód>“. E-mail bude obsahovat URL adresu ve tvaru „https://webmail.ecn.cz/mailman/confirm/hlas-mucedniku-alert-l/<unikátní kód>“, na kterou kliknete a ocitnete se na WWW stránce nazvané „Potvrď žádosti o přihlášení“. Můžete zde vyplnit své celé jméno (nepovinné) a kliknutím na tlačítko „Přihlášení do konference hlas-mucedniku-alert-l“ je vaše přihlášení k odběru zpráv dokončeno.
  • Na zadanou e-mailovou adresu vám dorazí ještě jeden automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Vítejte v konferenci hlas-mucedniku-alert-l!“, ve kterém naleznete kromě jiného také systémem přidělené heslo, pokud jste si sami žádné nezvolili.

 

Postup odhlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou vám byly zprávy zasílány a zvolené nebo přidělené heslo (v případě odhlašování je heslo povinné). Klikněte na tlačítko „Odhlásit“. Nejpozději za několik minut na vaši adresu dorazí automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Odhlášen z konference "hlas-mucedniku-alert-l"“, který již není zapotřebí nijak potvrzovat, k odhlášení stačí zadání správného jména a hesla do formuláře na této stránce.

 

Přihlášení/odhlášení s využitím WWW rozhraní:

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pro práci s mailinglistem si nevolte žádné heslo, které využíváte v běžném životě k jiným účelům (síťová přihlášení, bankovní certifikáty a podobně). Heslo je přenášeno a zasíláno e-mailem v nešifrované podobě, proto používejte takové heslo, jehož potenciální prozrazení by pro vás neznamenalo žádnou újmu.

  

 

Zasílání zpráv na čtečky elektronických knih

 

Zprávy jsou jednou týdně zasílány také na čtečky Kindle a PocketBook.