Aktuálně

 

17. 05. 2014

Brunej: Obavy křesťanů ze zavedení právního řádu šaría

 

 
Vyobrazení sultána Hassanala Bolkiaha na brunejských obchodech.

(Open Doors, World Watch Monitor)

 

Brunejský sultán nedávno představil kontroverzní návrh nového zákona, který přebírá některé tresty z islámského práva. Přestože se v zemi islámské zákony již dnes využívají při řešení občanskoprávních sporů (v osobních a rodinných záležitostech), nově by měla do jurisdikce šaríi spadat i trestná činnost. Nový zákon se dotýká muslimů i nemuslimů, přičemž v křesťanech vzbuzuje poslední vývoj značné obavy.

 

Do zákona mají být zapracovány i přísné fyzické tresty, včetně bičování za cizoložství, odsekávání údů za krádeže a kamenování za znásilnění a sodomii. Návrh zakazuje muslimským rodičům svěřovat děti do péče nemuslimů. Konvertitům od islámu hrozí ztráta nároku na výchovu vlastních dětí, pokud jejich nová víra vyjde najevo. Zakázána je i výuka neislámských náboženství pro děti muslimských nebo nevěřících rodičů – toto ustanovení bude mít negativní dopad na hrstku křesťanských škol, ve kterých jsou v současné době vítáni i studenti z nekřesťanského prostředí. Nový trestní řád rovněž stanovuje, že nemuslimové nesmějí hovořit o své víře s muslimy nebo nevěřícími.

 

Po vzoru sousední Malajsie i tato brunejská implementace šaríi definuje 19 výrazů, které mohou být používány výhradně v islámském kontextu. Křesťané již v současné době nesmějí používat výrazy jako Alláh (Bůh) nebo Firmán Alláh (Boží Slovo), které jsou obsaženy v malajské Bibli běžně používané obyvateli Bruneje. Do země není možné dovážet křesťanské materiály a získat Bibli v místním jazyce je velmi obtížné.

 

V souvislosti s těmito hrozícími problémy a komplikacemi se připojte k pastorům z této země, kteří nám zaslali následující prosbu: „Modlíme se dnem i nocí, aby zákon nebyl schválen. Ale pokud se tak stane, modlete se, aby nám Bůh pomohl tuto překážku překonat – nikoli obejít ani přelézt, ale projít přímo skrze ni.“ Modlete se, aby Bůh mocně jednal v srdcích brunejských vedoucích představitelů, aby v něj mnozí uvěřili. Vyprošujte moudrost také křesťanským rodičům, učitelům a církevním vedoucím, kteří se rozhodují, jak děti svěřené do své péče co nejlépe vést k chození po Božích cestách.

 

Více informací o omezeních, kterým jsou křesťané v této malé zemi v jihovýchodní Asii vystaveni, naleznete na stránce Brunei Country Report.

 

Zdroj: www.persecution.net

 

Vaše modlitby


K této zprávě zatím nikdo žádnou modlitbu nepřidal, můžete přidat první.

 

    Text vaší modlitby:


    Poslat e-mailové upozornění v případě zveřejnění aktualizace k této zprávě: 
    Přihlašovací jméno*:     Heslo:  

 

*Přidávat vlastní modlitby mohou pouze registrovaní uživatelé.

 

Související odkazy

 

 

Následující zpráva

 

 

Předchozí zprávy

 

 

TIP: V březnu 2020 vyšla v nakladatelství Stefanos nová kniha.

 

 

Snubní prsten za život

 

Na cele s bojovníky Islámského státu

 

V prosinci 2015 byl na letišti v Chartúmu zadržen tajnou policií český občan Petr Jašek. Následujících čtrnáct měsíců byl vězněn súdánským režimem a v lednu 2017 ho tamní tribunál odsoudil na doživotí za „špionáž a velezradu“, třebaže jeho skutečným „zločinem“ byla prostá snaha pomoci africkým pronásledovaným křesťanům. Co prožíval v obávaném saharském vězení, bylo po dlouhé měsíce předmětem velkých obav a spekulací. V této knize o tom Petr Jašek nyní sám vypravuje…

 

 

Napsali o knize:

 

„Po více než deset let jsem přijímal požehnání ze společné služby s Petrem Jaškem, často v přední linii na obtížných misích. Když jsem četl Petrovy dopisy z vězení, jeho příklad odvážné víry v průběhu věznění (a dokonce i mučení) mě trvale proměnil. Kdykoli na své cestě poslušnosti Božímu vedení narazím na obtíže, vzpomenu si na Petra, neprávem vězněného kvůli Kristu, ale ochotného přijímat hrůzné podmínky jako součást zvláštního Božího pověření. Každý z nás se nakonec musí rozhodnout, zda je ochoten dovolit, aby se naše utrpení stalo svědectvím – pro Krista, k Boží slávě. Začtěte se do příběhu proměňujícího lidský život, a nechť si Pán použije tuto knihu, aby i vás inspirovala k neochvějnému postoji v každé zkoušce.“

— Cole Richards, President, The Voice of the Martyrs, USA

 

Archiv

 


 

Zasílání zpráv e-mailem

 

 

E-mailová adresa:

Heslo:

Postup přihlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou chcete zprávy zasílat, a heslo pro případné pozdější odhlášení. Pokud si žádné nezvolíte, přidělí vám systém heslo náhodné. Klikněte na tlačítko „Přihlásit“.
  • Nejpozději za několik minut obdržíte na uvedenou e-mailovou adresu automaticky vygenerovaný e-mail s názvem ve tvaru „confirm <unikátní kód>“. E-mail bude obsahovat URL adresu ve tvaru „https://webmail.ecn.cz/mailman/confirm/hlas-mucedniku-alert-l/<unikátní kód>“, na kterou kliknete a ocitnete se na WWW stránce nazvané „Potvrď žádosti o přihlášení“. Můžete zde vyplnit své celé jméno (nepovinné) a kliknutím na tlačítko „Přihlášení do konference hlas-mucedniku-alert-l“ je vaše přihlášení k odběru zpráv dokončeno.
  • Na zadanou e-mailovou adresu vám dorazí ještě jeden automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Vítejte v konferenci hlas-mucedniku-alert-l!“, ve kterém naleznete kromě jiného také systémem přidělené heslo, pokud jste si sami žádné nezvolili.

 

Postup odhlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou vám byly zprávy zasílány a zvolené nebo přidělené heslo (v případě odhlašování je heslo povinné). Klikněte na tlačítko „Odhlásit“. Nejpozději za několik minut na vaši adresu dorazí automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Odhlášen z konference "hlas-mucedniku-alert-l"“, který již není zapotřebí nijak potvrzovat, k odhlášení stačí zadání správného jména a hesla do formuláře na této stránce.

 

Přihlášení/odhlášení s využitím WWW rozhraní:

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pro práci s mailinglistem si nevolte žádné heslo, které využíváte v běžném životě k jiným účelům (síťová přihlášení, bankovní certifikáty a podobně). Heslo je přenášeno a zasíláno e-mailem v nešifrované podobě, proto používejte takové heslo, jehož potenciální prozrazení by pro vás neznamenalo žádnou újmu.

  

 

Zasílání zpráv na čtečky elektronických knih

 

Zprávy jsou jednou týdně zasílány také na čtečky Kindle a PocketBook.