Aktuálně

 

22. 05. 2014

Súdán: Těhotná žena odsouzena k trestu smrti za ‚odpadlictví‘

 

 
Daniel & Meriam ve svatební den (fotografie: Gabriel Wani / Facebook).

(Middle East Concern, World Watch Monitor)

 

Sedmadvacetiletá těhotná žena je stíhána za odpadlictví (přestoupení zákona, které je v Súdánu možné trestat oběšením), poté co se odmítla vzdát své křesťanské víry. Meriam Yahia Ibrahim, která pracuje jako lékařka, byla navíc odsouzena ke stovce ran bičem za cizoložství, neboť její sňatek s křesťanem není považován za platný. (Podle súdánských zákonů se muslimky smějí provdávat jen za muslimské muže.)

 

Protože byl otec Meriam muslim, úřady považují Meriam automaticky za muslimku a její sňatek s křesťanem neuznávají. Otec však z dívčina života zmizel v jejích šesti letech a etiopská pravoslavná matka ji vedla ke křesťanské víře.

 

Meriam s manželem Danielem Wani mají dvacetiměsíčního syna Martina, o kterého se Meriam v současné době stará ve vězení. (Narození druhého dítěte čekají příští měsíc.) Soudní přelíčení, na kterém byla křesťanka odsouzena za odpadlictví a cizoložství, proběhlo 11. května. Dostala tři dny na to, aby se své víry zřekla, mladá matka však soudci 15. května bez jakýchkoli emocí oznámila, že zůstává křesťankou. Poprava by měla být vykonána dva roky po porodu, kdy by měly být děti svěřeny do péče státu. Právní zástupce Meriam připravuje odvolání, které musí podat nejpozději do 15 dní.

 

Dozorci a ostatní vězni údajně Meriam ve vězení zneužívali a byla jí odepřena lékařská péče, včetně prenatální péče o dosud nenarozené dítě. Ve vazbě ji také navštívila celá řada muslimských duchovních, kteří se na ni snažili vyvíjet nátlak, aby se vrátila k náboženství svého otce.

 

Předkládejte tento srdceryvný případ na modlitbách před našeho Pána a proste za nadpřirozený zásah. Kéž jsou obvinění vznesená proti Meriam stažena, aby se mohla se synem vrátit domů k manželovi. Vyprošujte Meriam a malému Martinovi ve vězení mimořádnou Boží blízkost. Modlete se, aby dozorci a další představitelé věznice měli s matkou a jejím synem slitování, byli k nim laskaví a zajistili nenarozenému dítěti potřebnou lékařskou péči. Modlete se také za to, aby Pán naplnil Daniele a dalším příbuzné svým pokojem. Kéž spočinou ve vědomí, že si je Bůh velmi dobře vědom jejich situace a přijmou zaslíbení, že bude Meriam i Martina s láskou držet ve svých dlaních (Izajáš 49,15–16). V neposlední řadě se přimlouvejte i za představitele všech institucí zapojených do tohoto případu – modlete se, aby jim Bůh otevřel oči k přijetí pravdy svého Slova.

 

Více informací o pronásledované církvi v Súdánu naleznete na stránce Sudan Country Report.

 

Aktualizace 29. 5. 2014: 27. května se Meriam ve vězení narodila holčička. Poděkujme společně za to, že se matce i novorozenému dítěti daří dobře a pokračujme v prosbách, aby Bůh otevřel dveře k propuštění této mladé ženy na svobodu.

 

Zdroj: www.persecution.net

 

Vaše modlitby


Mária M., Prievidza (24.05.2014 16:03:12)
Blahoslavená Miriam, ty si zažila príkorie a utrpenie podobné, ako Meriam Wani. Pros Boha cez svoju modlitbu v mene Meriam: „Duch Svätý, naplň ma. Stráv ma, Božská Láska. Veď ma po správnej ceste. Mária, moja dobrá matka, pozri sa na mňa. Vypros mi požehnanie u Ježiša. Ochráň ma od zlého, od klamu a od každého nebezpečenstva.“ Vypros pre túto mučeníčku milosť zbavenia príkoria od trápiteľov a oslobodenia z väzenia. Nech je každá myšlienka, slovo a skutok trpiacej Meriam a celej jej rodiny na Božiu slávu, nech sa na nich ukáže Božia moc a jeho nesmierna láska. Amen.

 

    Text vaší modlitby:


    Poslat e-mailové upozornění v případě zveřejnění aktualizace k této zprávě: 
    Přihlašovací jméno*:     Heslo:  

 

*Přidávat vlastní modlitby mohou pouze registrovaní uživatelé.

 

Související odkazy

 

 

Následující zpráva

 

 

Předchozí zprávy

 

 

TIP: V březnu 2020 vyšla v nakladatelství Stefanos nová kniha.

 

 

Snubní prsten za život

 

Na cele s bojovníky Islámského státu

 

V prosinci 2015 byl na letišti v Chartúmu zadržen tajnou policií český občan Petr Jašek. Následujících čtrnáct měsíců byl vězněn súdánským režimem a v lednu 2017 ho tamní tribunál odsoudil na doživotí za „špionáž a velezradu“, třebaže jeho skutečným „zločinem“ byla prostá snaha pomoci africkým pronásledovaným křesťanům. Co prožíval v obávaném saharském vězení, bylo po dlouhé měsíce předmětem velkých obav a spekulací. V této knize o tom Petr Jašek nyní sám vypravuje…

 

 

Napsali o knize:

 

“Když jsem pročítal tuto knihu, vybavily se mi vzpomínky na těžkou dobu, kdy Petr zmizel a my jsme neměli žádné zprávy o tom, co se mu stalo. Ale také jsem vzpomínal na to, jak se náš sbor semkl na modlitbách a v půstu. Navzdory nejistotě a strachu Bůh znovu a znovu naplňoval naše srdce pokojem a vírou, že se Petr vrátí domů. A když se vrátil, žasl jsem, koho vidím. Žádný zlomený člověk, jak mnozí předpokládali, ale vyzrálý muž, plný víry, radosti, vděčnosti a lásky k Ježíši. Jako se zlato přepaluje ohněm, tak i oheň utrpení přepálil Petra v hlubokého, vroucího a odvážného Božího služebníka. Věřím, že Bůh stejně jako Petra neopustí ani nikoho z nás. Ať procházíme čímkoli, dá nám sílu, anebo nás vezme do náruče a přenese na bezpečnou půdu. Díky Bohu za Jeho věrnost, pomoc a milost. Díky, že zlo obrací v dobro, díky, že z Jeho rukou nás nikdo a nic nevytrhne. A díky za všechny, kteří mohli skrze Petra poznat a přijmout Krista.“

— Daniel Kaleta, kazatel Církve bratrské

 

Archiv

 


 

Zasílání zpráv e-mailem

 

 

E-mailová adresa:

Heslo:

Postup přihlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou chcete zprávy zasílat, a heslo pro případné pozdější odhlášení. Pokud si žádné nezvolíte, přidělí vám systém heslo náhodné. Klikněte na tlačítko „Přihlásit“.
  • Nejpozději za několik minut obdržíte na uvedenou e-mailovou adresu automaticky vygenerovaný e-mail s názvem ve tvaru „confirm <unikátní kód>“. E-mail bude obsahovat URL adresu ve tvaru „https://webmail.ecn.cz/mailman/confirm/hlas-mucedniku-alert-l/<unikátní kód>“, na kterou kliknete a ocitnete se na WWW stránce nazvané „Potvrď žádosti o přihlášení“. Můžete zde vyplnit své celé jméno (nepovinné) a kliknutím na tlačítko „Přihlášení do konference hlas-mucedniku-alert-l“ je vaše přihlášení k odběru zpráv dokončeno.
  • Na zadanou e-mailovou adresu vám dorazí ještě jeden automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Vítejte v konferenci hlas-mucedniku-alert-l!“, ve kterém naleznete kromě jiného také systémem přidělené heslo, pokud jste si sami žádné nezvolili.

 

Postup odhlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou vám byly zprávy zasílány a zvolené nebo přidělené heslo (v případě odhlašování je heslo povinné). Klikněte na tlačítko „Odhlásit“. Nejpozději za několik minut na vaši adresu dorazí automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Odhlášen z konference "hlas-mucedniku-alert-l"“, který již není zapotřebí nijak potvrzovat, k odhlášení stačí zadání správného jména a hesla do formuláře na této stránce.

 

Přihlášení/odhlášení s využitím WWW rozhraní:

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pro práci s mailinglistem si nevolte žádné heslo, které využíváte v běžném životě k jiným účelům (síťová přihlášení, bankovní certifikáty a podobně). Heslo je přenášeno a zasíláno e-mailem v nešifrované podobě, proto používejte takové heslo, jehož potenciální prozrazení by pro vás neznamenalo žádnou újmu.

  

 

Zasílání zpráv na čtečky elektronických knih

 

Zprávy jsou jednou týdně zasílány také na čtečky Kindle a PocketBook.