Aktuálně

 

29. 10. 2014

Modlitební náměty za Irák

 

 

(Persecution.com NewsRoom, zveřejněno 29. 10. 2014)

 

Níže uvedené modlitební náměty obdržel Hlas mučedníků od zástupce společenství v iráckém Kurdistánu, se kterým spolupracujeme a společně pomáháme iráckým křesťanům. Připojte se k bratřím a sestrám na Blízkém východě v modlitbách za tuto oblast. Identitu společenství z bezpečnostních důvodů neuvádíme.

 

 • Aby se nám dařilo oslovovat místní obyvatele a naplňovat jejich duchovní i fyzické potřeby.
 • Aby církev po celou dobu krize zakoušela nebývalou přítomnost svatého Ducha, potřebnou k proměně bezprostředního okolí, celého Iráku i Blízkého východu.
 • Aby jednotliví křesťané i celá církev prožívali jednotu přicházející od našeho všemohoucího Boha, otevřené nebe a moc svatého Ducha plynoucí jako řeka; abychom naplňovali jedinou společnou vizi.
 • Abychom z Boží milosti nalezli přízeň u státních orgánů a získali povolení k zahájení provozu školy.
 • Aby Bůh vyslal dělníky na svou žeň – mnoho oblastí duchovní služby i dodávek humanitární pomoci se potýká se zpožděním kvůli nedostatku pracovníků.
 • Aby nás Bůh obdařil moudrostí při zapojování do projektů služby uprchlíkům v rámci vlastní země (Internally Displaced People, IDP) a posiloval všechny, kdo s těmito lidmi přímo pracují.
 • Aby Bůh rozesel zmatek a nesoulad mezi jednotlivé složky Islámského státu, aby jim zabránil páchat další násilnosti v oblasti a aby se místním orgánům podařilo odhalit skryté buňky této organizace.
 • Aby Bůh vysvobodil mladé lidi, kteří se nechali svést k boji za Islámský stát a soudil jejich vůdce, kteří je zcela vědomě stále přivádějí na zcestí svými zvrácenými touhami a ideologiemi.
 • Aby Bůh odřízl IS od veškerých zdrojů financování.
 • Aby Bůh utěšil a povzbudil jezídy, kteří se stali obětí genocidy; aby se jim Pán osobně zjevoval ve snech a viděních; aby misionářům položil na srdce službu zbývajícím členům této komunity.
 • Aby Bůh povzbudil křesťany, kteří uprchli z Mosulu, aby byli silní v Pánu, odvážní ve svědectví a nikdy v něj nepřestali doufat.
 • Aby Bůh dosadil do ústřední vlády věrné vedoucí představitele, kteří se budou bát Boha více než vlivných lidí a svou autoritu budou používat k prosazování spravedlnosti.
 • Aby Bůh obdařil moudrostí také představitele místní vlády v Kurdistánu, aby se jim dařilo řešit krizovou situaci, bránit oblast a také aby si uvědomovali, že si je pro tuto dobu povolal Bůh; modlete se, aby se jim osobně zjevil.
 • Aby se církev modlila opravdu jednomyslně: „Přijď tvé království, tvá vůle se staň, jako je v nebi, tak i v Kurdistánu.“
 • Aby Bůh navštívil ve viděních šíity ve středním a jižním Iráku, uzdravil jejich srdce a vysvobodil je z modlářství.

 

kontakt Hlasu mučedníků

 

Zdroj: www.persecution.com

 

Vaše modlitby


K této zprávě zatím nikdo žádnou modlitbu nepřidal, můžete přidat první.

 

    Text vaší modlitby:


    Poslat e-mailové upozornění v případě zveřejnění aktualizace k této zprávě: 
    Přihlašovací jméno*:     Heslo:  

 

*Přidávat vlastní modlitby mohou pouze registrovaní uživatelé.

 

Související odkazy

 

 

Následující zpráva

 

 

Předchozí zprávy

 

 

TIP: V březnu 2020 vyšla v nakladatelství Stefanos nová kniha.

 

 

Snubní prsten za život

 

Na cele s bojovníky Islámského státu

 

V prosinci 2015 byl na letišti v Chartúmu zadržen tajnou policií český občan Petr Jašek. Následujících čtrnáct měsíců byl vězněn súdánským režimem a v lednu 2017 ho tamní tribunál odsoudil na doživotí za „špionáž a velezradu“, třebaže jeho skutečným „zločinem“ byla prostá snaha pomoci africkým pronásledovaným křesťanům. Co prožíval v obávaném saharském vězení, bylo po dlouhé měsíce předmětem velkých obav a spekulací. V této knize o tom Petr Jašek nyní sám vypravuje…

 

 

Napsali o knize:

 

“Když jsem pročítal tuto knihu, vybavily se mi vzpomínky na těžkou dobu, kdy Petr zmizel a my jsme neměli žádné zprávy o tom, co se mu stalo. Ale také jsem vzpomínal na to, jak se náš sbor semkl na modlitbách a v půstu. Navzdory nejistotě a strachu Bůh znovu a znovu naplňoval naše srdce pokojem a vírou, že se Petr vrátí domů. A když se vrátil, žasl jsem, koho vidím. Žádný zlomený člověk, jak mnozí předpokládali, ale vyzrálý muž, plný víry, radosti, vděčnosti a lásky k Ježíši. Jako se zlato přepaluje ohněm, tak i oheň utrpení přepálil Petra v hlubokého, vroucího a odvážného Božího služebníka. Věřím, že Bůh stejně jako Petra neopustí ani nikoho z nás. Ať procházíme čímkoli, dá nám sílu, anebo nás vezme do náruče a přenese na bezpečnou půdu. Díky Bohu za Jeho věrnost, pomoc a milost. Díky, že zlo obrací v dobro, díky, že z Jeho rukou nás nikdo a nic nevytrhne. A díky za všechny, kteří mohli skrze Petra poznat a přijmout Krista.“

— Daniel Kaleta, kazatel Církve bratrské

 

Archiv

 


 

Zasílání zpráv e-mailem

 

 

E-mailová adresa:

Heslo:

Postup přihlášení:

 

 • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou chcete zprávy zasílat, a heslo pro případné pozdější odhlášení. Pokud si žádné nezvolíte, přidělí vám systém heslo náhodné. Klikněte na tlačítko „Přihlásit“.
 • Nejpozději za několik minut obdržíte na uvedenou e-mailovou adresu automaticky vygenerovaný e-mail s názvem ve tvaru „confirm <unikátní kód>“. E-mail bude obsahovat URL adresu ve tvaru „https://webmail.ecn.cz/mailman/confirm/hlas-mucedniku-alert-l/<unikátní kód>“, na kterou kliknete a ocitnete se na WWW stránce nazvané „Potvrď žádosti o přihlášení“. Můžete zde vyplnit své celé jméno (nepovinné) a kliknutím na tlačítko „Přihlášení do konference hlas-mucedniku-alert-l“ je vaše přihlášení k odběru zpráv dokončeno.
 • Na zadanou e-mailovou adresu vám dorazí ještě jeden automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Vítejte v konferenci hlas-mucedniku-alert-l!“, ve kterém naleznete kromě jiného také systémem přidělené heslo, pokud jste si sami žádné nezvolili.

 

Postup odhlášení:

 

 • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou vám byly zprávy zasílány a zvolené nebo přidělené heslo (v případě odhlašování je heslo povinné). Klikněte na tlačítko „Odhlásit“. Nejpozději za několik minut na vaši adresu dorazí automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Odhlášen z konference "hlas-mucedniku-alert-l"“, který již není zapotřebí nijak potvrzovat, k odhlášení stačí zadání správného jména a hesla do formuláře na této stránce.

 

Přihlášení/odhlášení s využitím WWW rozhraní:

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pro práci s mailinglistem si nevolte žádné heslo, které využíváte v běžném životě k jiným účelům (síťová přihlášení, bankovní certifikáty a podobně). Heslo je přenášeno a zasíláno e-mailem v nešifrované podobě, proto používejte takové heslo, jehož potenciální prozrazení by pro vás neznamenalo žádnou újmu.

  

 

Zasílání zpráv na čtečky elektronických knih

 

Zprávy jsou jednou týdně zasílány také na čtečky Kindle a PocketBook.