Aktuálně

 

14. 12. 2014

Súdán: Křesťané se postavili proti násilnému převzetí pozemku a modlitebny

 

 
Trosky súdánské modlitebny v Severním Chartúmu (fotografie: Morning Star News)

(Morning Star News)

 

Od odtržení Jižního Súdánu v červenci 2011 jsou súdánští křesťané terčem sílících útoků souvisejících s oficiální politikou s cílem úplného vymýcení křesťanství. Od roku 2012 jsou ze země opakovaně vyhošťováni zahraniční křesťané a mnoho církevních budov již bylo srovnáno se zemí pod záminkou, že pozemek patří developerům.

 

(Více informací o pronásledování v této zemi naleznete na stránce Sudan Country Report.)

 

Při zatím posledním incidentu koncem listopadu demoliční četa (doprovázená ozbrojenými policisty) zdemolovala modlitebnu společenství Súdánské presbyteriánské evangelikální církve „Chartúm Bahrí“ a také několik dalších domů, včetně budovy Nilské teologické školy.

 

Policisté zmlátili účastníky bohoslužeb a 38 jich zatkli, protože odmítli z budovy odejít, křesťané se však vrátili. „Divocí mladí muži“ ochotní zemřít pro svou víru se střetli s policií a členové společenství vytvořili lidský štít, aby zabránili dalším pokusům o demolici. Jeden ze zadržených křesťanů prohlásil: „Radujeme se z toho, že můžeme Boha chválit ve vězení. Je mezi námi přítomná jeho moc.“

 

Policisté tvrdí, že mají soudní příkaz, podle kterého mají křesťané vydat svůj majetek muslimskému podnikateli, který podepsal kontrakt opravňující jej k investici do pozemku. Představitelé společenství však mají platné doklady o vlastnictví a podezírají úřady, že jejich objekt prodaly nějakým podloudným způsobem v rámci kampaně usilující o úplnou eliminaci křesťanství.

 

Jakými vzory jsou tito křesťané pro zbytek světa ve svém duchovním zápalu a vytrvalosti! Kéž je Bůh i nadále posiluje uprostřed této neslýchané nadpřirozené bitvy a také slouží jako jejich Obhájce a Prostředník, když jednají s úřady ohledně záležitostí souvisejících s vlastnickými právy k majetku. Modlete se, aby vyvyšovali Ježíšovo jméno ve slovech i skutcích a aby si jejich protivníci sami uvědomili potřebu spásy, kterou mohou nalézt jen u našeho Zmrtvýchvstalého Spasitele.

 

Modlitbu za trpící bratry a sestry můžete vyvěsit na naši Zeď modliteb za pronásledovanou církev (Persecuted Church Prayer Wall) – společně s dalšími lidmi z celého světa, kterým není osud súdánských křesťanů lhostejný.

 

Zdroj: www.persecution.net

 

Vaše modlitby


K této zprávě zatím nikdo žádnou modlitbu nepřidal, můžete přidat první.

 

    Text vaší modlitby:


    Poslat e-mailové upozornění v případě zveřejnění aktualizace k této zprávě: 
    Přihlašovací jméno*:     Heslo:  

 

*Přidávat vlastní modlitby mohou pouze registrovaní uživatelé.

 

Související odkazy

 

 

Následující zpráva

 

 

Předchozí zprávy

 

 

TIP: V březnu 2020 vyšla v nakladatelství Stefanos nová kniha.

 

 

Snubní prsten za život

 

Na cele s bojovníky Islámského státu

 

V prosinci 2015 byl na letišti v Chartúmu zadržen tajnou policií český občan Petr Jašek. Následujících čtrnáct měsíců byl vězněn súdánským režimem a v lednu 2017 ho tamní tribunál odsoudil na doživotí za „špionáž a velezradu“, třebaže jeho skutečným „zločinem“ byla prostá snaha pomoci africkým pronásledovaným křesťanům. Co prožíval v obávaném saharském vězení, bylo po dlouhé měsíce předmětem velkých obav a spekulací. V této knize o tom Petr Jašek nyní sám vypravuje…

 

 

Napsali o knize:

 

“Když jsem pročítal tuto knihu, vybavily se mi vzpomínky na těžkou dobu, kdy Petr zmizel a my jsme neměli žádné zprávy o tom, co se mu stalo. Ale také jsem vzpomínal na to, jak se náš sbor semkl na modlitbách a v půstu. Navzdory nejistotě a strachu Bůh znovu a znovu naplňoval naše srdce pokojem a vírou, že se Petr vrátí domů. A když se vrátil, žasl jsem, koho vidím. Žádný zlomený člověk, jak mnozí předpokládali, ale vyzrálý muž, plný víry, radosti, vděčnosti a lásky k Ježíši. Jako se zlato přepaluje ohněm, tak i oheň utrpení přepálil Petra v hlubokého, vroucího a odvážného Božího služebníka. Věřím, že Bůh stejně jako Petra neopustí ani nikoho z nás. Ať procházíme čímkoli, dá nám sílu, anebo nás vezme do náruče a přenese na bezpečnou půdu. Díky Bohu za Jeho věrnost, pomoc a milost. Díky, že zlo obrací v dobro, díky, že z Jeho rukou nás nikdo a nic nevytrhne. A díky za všechny, kteří mohli skrze Petra poznat a přijmout Krista.“

— Daniel Kaleta, kazatel Církve bratrské

 

Archiv

 


 

Zasílání zpráv e-mailem

 

 

E-mailová adresa:

Heslo:

Postup přihlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou chcete zprávy zasílat, a heslo pro případné pozdější odhlášení. Pokud si žádné nezvolíte, přidělí vám systém heslo náhodné. Klikněte na tlačítko „Přihlásit“.
  • Nejpozději za několik minut obdržíte na uvedenou e-mailovou adresu automaticky vygenerovaný e-mail s názvem ve tvaru „confirm <unikátní kód>“. E-mail bude obsahovat URL adresu ve tvaru „https://webmail.ecn.cz/mailman/confirm/hlas-mucedniku-alert-l/<unikátní kód>“, na kterou kliknete a ocitnete se na WWW stránce nazvané „Potvrď žádosti o přihlášení“. Můžete zde vyplnit své celé jméno (nepovinné) a kliknutím na tlačítko „Přihlášení do konference hlas-mucedniku-alert-l“ je vaše přihlášení k odběru zpráv dokončeno.
  • Na zadanou e-mailovou adresu vám dorazí ještě jeden automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Vítejte v konferenci hlas-mucedniku-alert-l!“, ve kterém naleznete kromě jiného také systémem přidělené heslo, pokud jste si sami žádné nezvolili.

 

Postup odhlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou vám byly zprávy zasílány a zvolené nebo přidělené heslo (v případě odhlašování je heslo povinné). Klikněte na tlačítko „Odhlásit“. Nejpozději za několik minut na vaši adresu dorazí automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Odhlášen z konference "hlas-mucedniku-alert-l"“, který již není zapotřebí nijak potvrzovat, k odhlášení stačí zadání správného jména a hesla do formuláře na této stránce.

 

Přihlášení/odhlášení s využitím WWW rozhraní:

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pro práci s mailinglistem si nevolte žádné heslo, které využíváte v běžném životě k jiným účelům (síťová přihlášení, bankovní certifikáty a podobně). Heslo je přenášeno a zasíláno e-mailem v nešifrované podobě, proto používejte takové heslo, jehož potenciální prozrazení by pro vás neznamenalo žádnou újmu.

  

 

Zasílání zpráv na čtečky elektronických knih

 

Zprávy jsou jednou týdně zasílány také na čtečky Kindle a PocketBook.