Aktuálně

 

20. 03. 2015

Mexiko: Evangelikálům ve spolkovém státě Chiapas je vyhrožováno; jiní se nemohou vrátit do svých domovů

 

 
Křesťané z mexické osady Buenavista Bahuitz chválí Boha, přestože přišli o domov.

(Hlas mučedníků USA, Christian Solidarity Worldwide, partnerské organizace Hlasu mučedníků)

 

Úřady ve spolkovém státě Chiapas nedávno zaslaly pastorovi Antoniu Cruz Rodasovi oficiální varování, ve kterém je vyzván k ukončení veškerých aktivit v oblasti. (Kromě toho pastor již v minulosti obdržel výhrůžky zabitím.) V úředním dopise se píše: „Ke dnešnímu dni vám vydáváme absolutní zákaz styku s lidmi, (kteří) se hlásí k jinému náboženství než tomu, které je u nás obvyklé.“ Většina místních obyvatel praktikuje „lidový katolicismus“, což je synkretistické spojení katolické víry a domorodých náboženských praktik. Přestože pastor Rodas tvrdí, že se nebojí smrti, naši spolupracovníci prosí o modlitby za jeho službu na nepřátelském území. (Nedávno tři rodiny uvěřily v Krista a v sousedních osadách založil jiný pastor další dvě společenství.)

 

Mezitím bylo jiné skupině čítající 47 evangelikálních křesťanů odepřeno povolení k návratu do jejich vesnice. Vesničanům vyhoštěným z Buenavista Bahuitz v roce 2012 bylo původně oznámeno, že se mohou vrátit domů pouze tehdy, když konvertují ke zmíněnému lidovému katolicismu a začnou se účastnit podivných náboženských praktik, které jsou v oblasti rozšířené. Poté co křesťané obdrželi od zástupce vlády spolkového státu ústní ujištění, že se situace bude řešit, 20. ledna v časných ranních hodinách nasedli do autobusu a v doprovodu několika představitelů státních orgánů se vypravili domů.

 

Po příjezdu do Buenavista Bahuitz vesničtí předáci znovu požadovali, aby evangelikálové konvertovali, jinak jim povolení ke vstupu do vesnice neudělí. Úředníci, kteří přijeli s křesťany, byli údajně postojem místních zastupitelů šokováni. Na místě proběhlo vyjednávání a zastupitelé nakonec souhlasili s tím, že křesťany nechají ve vesnici žít, pokud zaplatí velmi vysokou pokutu. Křesťané odmítli a místo toho se vypravili do správního střediska spolkového státu Chiapas, Tuxtla Gutierrez, kde nalezli útočiště v místním kostele. Podle poslední zprávy křesťané zůstávají v tomto kostele dodnes a dostávají pomoc od státu a církví ve městě. Podobné vynucené přesídlení potkalo v uplynulých měsících několik evangelikálních skupin ve spolkovém státě.

 

Modlete se, aby Bůh uprostřed veškerého protivenství a projevů nepřátelství mocně požehnal svým trpícím dětem ve spolkovém státě Chiapas, zahrnul je svým pokojem a naplnil veškeré jejich potřeby. Vyprošujte místním věřícím hlubokou a pevnou víru, která uhasí ohnivé střely toho Zlého (Efezským 6,16). Modlete se, aby Bůh obdařil odvahou a moudrostí také pastora Rodase, který stále pokračuje ve službě. Modlete se i za křesťany vyhnané ze svých domovů, aby se mohli brzy vrátit. A nakonec se modlete proti všem budoucím snahám nepřátelských úředníků a místních obyvatel, kteří se snaží zastavit šíření evangelia. Proste za hojný růst chiapaské církve, ve věrnosti i v počtu.

 

Více informací o pronásledované církvi v Mexiku naleznete na stránce Mexico Country Report.

 

Zdroj: www.vomcanada.com

 

Vaše modlitby


K této zprávě zatím nikdo žádnou modlitbu nepřidal, můžete přidat první.

 

    Text vaší modlitby:


    Poslat e-mailové upozornění v případě zveřejnění aktualizace k této zprávě: 
    Přihlašovací jméno*:     Heslo:  

 

*Přidávat vlastní modlitby mohou pouze registrovaní uživatelé.

 

Související odkazy

 

 

Následující zpráva

 

 

Předchozí zprávy

 

 

TIP: V březnu 2020 vyšla v nakladatelství Stefanos nová kniha.

 

 

Snubní prsten za život

 

Na cele s bojovníky Islámského státu

 

V prosinci 2015 byl na letišti v Chartúmu zadržen tajnou policií český občan Petr Jašek. Následujících čtrnáct měsíců byl vězněn súdánským režimem a v lednu 2017 ho tamní tribunál odsoudil na doživotí za „špionáž a velezradu“, třebaže jeho skutečným „zločinem“ byla prostá snaha pomoci africkým pronásledovaným křesťanům. Co prožíval v obávaném saharském vězení, bylo po dlouhé měsíce předmětem velkých obav a spekulací. V této knize o tom Petr Jašek nyní sám vypravuje…

 

 

Napsali o knize:

 

„Příběh Petra Jaška, který pomáhal pronásledovaným křesťanům v Súdánu a sám se stal pronásledovaným, otřásl celým světem. Mnozí se za jeho vysvobození modlili a půl milionu lidí podpisem petice za jeho propuštění, organizováním modlitebních shromáždění, či demonstrací svojí troškou přispěli k tlaku na súdánského prezidenta, který mu nakonec udělil milost. Avšak tento příběh není jen svědectvím o kruté realitě pronásledování křesťanů, o velikosti lidské sounáležitosti, či téměř zázračném vysvobození. Je především hlubokým svědectvím víry, cesty člověka, který čelil obrovské nespravedlnosti a nelidskému mučení, ale ve všem tom utrpení si uchoval neochvějnou víru, že Pán nad ním bdí, a že i tam v hloubi krutého súdánského vězení si ho Bůh může použít pro velké věci.“

— Miriam Kuzárová, Campaigns Director, CitizenGO, Slovensko

 

Archiv

 


 

Zasílání zpráv e-mailem

 

 

E-mailová adresa:

Heslo:

Postup přihlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou chcete zprávy zasílat, a heslo pro případné pozdější odhlášení. Pokud si žádné nezvolíte, přidělí vám systém heslo náhodné. Klikněte na tlačítko „Přihlásit“.
  • Nejpozději za několik minut obdržíte na uvedenou e-mailovou adresu automaticky vygenerovaný e-mail s názvem ve tvaru „confirm <unikátní kód>“. E-mail bude obsahovat URL adresu ve tvaru „https://webmail.ecn.cz/mailman/confirm/hlas-mucedniku-alert-l/<unikátní kód>“, na kterou kliknete a ocitnete se na WWW stránce nazvané „Potvrď žádosti o přihlášení“. Můžete zde vyplnit své celé jméno (nepovinné) a kliknutím na tlačítko „Přihlášení do konference hlas-mucedniku-alert-l“ je vaše přihlášení k odběru zpráv dokončeno.
  • Na zadanou e-mailovou adresu vám dorazí ještě jeden automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Vítejte v konferenci hlas-mucedniku-alert-l!“, ve kterém naleznete kromě jiného také systémem přidělené heslo, pokud jste si sami žádné nezvolili.

 

Postup odhlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou vám byly zprávy zasílány a zvolené nebo přidělené heslo (v případě odhlašování je heslo povinné). Klikněte na tlačítko „Odhlásit“. Nejpozději za několik minut na vaši adresu dorazí automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Odhlášen z konference "hlas-mucedniku-alert-l"“, který již není zapotřebí nijak potvrzovat, k odhlášení stačí zadání správného jména a hesla do formuláře na této stránce.

 

Přihlášení/odhlášení s využitím WWW rozhraní:

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pro práci s mailinglistem si nevolte žádné heslo, které využíváte v běžném životě k jiným účelům (síťová přihlášení, bankovní certifikáty a podobně). Heslo je přenášeno a zasíláno e-mailem v nešifrované podobě, proto používejte takové heslo, jehož potenciální prozrazení by pro vás neznamenalo žádnou újmu.

  

 

Zasílání zpráv na čtečky elektronických knih

 

Zprávy jsou jednou týdně zasílány také na čtečky Kindle a PocketBook.