Aktuálně

 

13. 08. 2015

Srí Lanka: Představitelé státních orgánů omezují náboženské aktivity

 

 
Modlete se za bezpečí křesťanských společenství a jejich členů na Srí Lance.

(National Christian Evangelical Alliance of Sri Lanka)

 

Kanadský Hlas mučedníků nedávno obdržel několik znepokojivých zpráv týkajících se dvou křesťanských společenství na Srí Lance.

 

21. července se státní úředníci v nejmenovaném městě vypravili během pastorovy nepřítomnosti do místního křesťanského společenství, ve kterém pořizovali fotodokumentaci a odmítali odpovědět na dotazy správce, co jsou zač a co mají v úmyslu. Následně přítomným křesťanům vyhrožovali a prohlásili, že pokud s náboženskými aktivitami nepřestanou, skončí na policii. Druhý den se několik členů společenství dotazovalo na incident v kanceláři úřadu, dočkali se však jen vyhrožování – co všechno se jim stane, pokud se nařízení nepodvolí.

 

Již dříve, 4. července, došlo k jinému incidentu, jehož terčem se stalo společenství v osadě Padukka v distriktu Colombo. Když se pastor časně ráno modlil, přišel k němu domů nevítaný host. Vetřelec pastorovi nevybíravými výrazy vyhrožoval a vyzýval ho k opuštění vesnice. Následující den pastor na vlastní oči viděl skupinu lidí vyzbrojených kameny připravených zničit modlitebnu – rozprchli se ve chvíli, kdy pastora zaregistrovali. Ještě v dopoledních hodinách (v průběhu bohoslužby) však na místo dorazila skupina přibližně 50 vesničanů, kteří pastora vyzvali, aby vyšel ven. Poté co jej nějakou dobu uráželi, vyhrožovali mu a dožadovali se, aby společenství ukončilo veškeré aktivity, zakročili proti nim policisté, kteří se snažili celou situaci zklidnit. Nakonec pastora požádali, aby se 6. července dostavil na stanici.

 

Pastor dorazil na schůzku s policií v doprovodu právníka a celou situaci probíral s přítomným policistou, shodou okolností buddhistickým mnichem. Poté co si policista vyslechl několik smyšlených svědectví, nařídil pastorovi, aby okamžitě ukončil veškeré veřejné křesťanské aktivity. Když se pastor snažil dovolat svých základních práv podle srílanské ústavy, policista sepsal oficiální stížnost, ve které tvrdil, že je pořádání bohoslužeb v buddhistické vesnici nelegální.

 

Spojme se ve svých srdcích v modlitbách za křesťany, kteří jsou pronásledováni pro svou víru; poděkujme Bohu za všechno, co koná v životech mnoha obyvatel Srí Lanky a po celém světě, navzdory výhrůžkám lidí, kteří se evangeliu protiví. Kéž Boží lid přijme povzbuzení, sílu a výzbroj z biblických zaslíbení – konkrétně meč Ducha – s vědomím, že Bůh dohlíží na své Slovo, aby se uskutečnilo (Efezským 6,17, Jeremjáš 1,12). Modlete se, aby tito křesťané ještě více vnímali Boží přítomnost, ochranu a lásku. Modlete se i za rozhojnění této lásky v jejich životech. Kéž nejen zmaří plány nepřítele, ale také vydávají účinné svědectví lidem, kteří potřebují zachránit pro věčný život a vysvobodit z duchovního zajetí.

 

Zdroj: www.vomcanada.com

 

Vaše modlitby


K této zprávě zatím nikdo žádnou modlitbu nepřidal, můžete přidat první.

 

    Text vaší modlitby:


    Poslat e-mailové upozornění v případě zveřejnění aktualizace k této zprávě: 
    Přihlašovací jméno*:     Heslo:  

 

*Přidávat vlastní modlitby mohou pouze registrovaní uživatelé.

 

Související odkazy

 

 

Následující zpráva

 

 

Předchozí zprávy

 

 

TIP: V březnu 2020 vyšla v nakladatelství Stefanos nová kniha.

 

 

Snubní prsten za život

 

Na cele s bojovníky Islámského státu

 

V prosinci 2015 byl na letišti v Chartúmu zadržen tajnou policií český občan Petr Jašek. Následujících čtrnáct měsíců byl vězněn súdánským režimem a v lednu 2017 ho tamní tribunál odsoudil na doživotí za „špionáž a velezradu“, třebaže jeho skutečným „zločinem“ byla prostá snaha pomoci africkým pronásledovaným křesťanům. Co prožíval v obávaném saharském vězení, bylo po dlouhé měsíce předmětem velkých obav a spekulací. V této knize o tom Petr Jašek nyní sám vypravuje…

 

 

Napsali o knize:

 

„Příběh Petra Jaška, který pomáhal pronásledovaným křesťanům v Súdánu a sám se stal pronásledovaným, otřásl celým světem. Mnozí se za jeho vysvobození modlili a půl milionu lidí podpisem petice za jeho propuštění, organizováním modlitebních shromáždění, či demonstrací svojí troškou přispěli k tlaku na súdánského prezidenta, který mu nakonec udělil milost. Avšak tento příběh není jen svědectvím o kruté realitě pronásledování křesťanů, o velikosti lidské sounáležitosti, či téměř zázračném vysvobození. Je především hlubokým svědectvím víry, cesty člověka, který čelil obrovské nespravedlnosti a nelidskému mučení, ale ve všem tom utrpení si uchoval neochvějnou víru, že Pán nad ním bdí, a že i tam v hloubi krutého súdánského vězení si ho Bůh může použít pro velké věci.“

— Miriam Kuzárová, Campaigns Director, CitizenGO, Slovensko

 

Archiv

 


 

Zasílání zpráv e-mailem

 

 

E-mailová adresa:

Heslo:

Postup přihlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou chcete zprávy zasílat, a heslo pro případné pozdější odhlášení. Pokud si žádné nezvolíte, přidělí vám systém heslo náhodné. Klikněte na tlačítko „Přihlásit“.
  • Nejpozději za několik minut obdržíte na uvedenou e-mailovou adresu automaticky vygenerovaný e-mail s názvem ve tvaru „confirm <unikátní kód>“. E-mail bude obsahovat URL adresu ve tvaru „https://webmail.ecn.cz/mailman/confirm/hlas-mucedniku-alert-l/<unikátní kód>“, na kterou kliknete a ocitnete se na WWW stránce nazvané „Potvrď žádosti o přihlášení“. Můžete zde vyplnit své celé jméno (nepovinné) a kliknutím na tlačítko „Přihlášení do konference hlas-mucedniku-alert-l“ je vaše přihlášení k odběru zpráv dokončeno.
  • Na zadanou e-mailovou adresu vám dorazí ještě jeden automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Vítejte v konferenci hlas-mucedniku-alert-l!“, ve kterém naleznete kromě jiného také systémem přidělené heslo, pokud jste si sami žádné nezvolili.

 

Postup odhlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou vám byly zprávy zasílány a zvolené nebo přidělené heslo (v případě odhlašování je heslo povinné). Klikněte na tlačítko „Odhlásit“. Nejpozději za několik minut na vaši adresu dorazí automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Odhlášen z konference "hlas-mucedniku-alert-l"“, který již není zapotřebí nijak potvrzovat, k odhlášení stačí zadání správného jména a hesla do formuláře na této stránce.

 

Přihlášení/odhlášení s využitím WWW rozhraní:

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pro práci s mailinglistem si nevolte žádné heslo, které využíváte v běžném životě k jiným účelům (síťová přihlášení, bankovní certifikáty a podobně). Heslo je přenášeno a zasíláno e-mailem v nešifrované podobě, proto používejte takové heslo, jehož potenciální prozrazení by pro vás neznamenalo žádnou újmu.

  

 

Zasílání zpráv na čtečky elektronických knih

 

Zprávy jsou jednou týdně zasílány také na čtečky Kindle a PocketBook.