Aktuálně

 

14. 08. 2015

Bělorusko: Policejní razie se zaměřují na křesťanská společenství a jejich členy

 

 

(Forum 18 News Service)

 

Necelé tři týdny poté, co policisté uskutečnili razii v křesťanském společenství ve městě Gomel na jihovýchodě Běloruska (v průběhu nedělní bohoslužby), 19. června soud vyměřil pokutu pastorovi Sergeji Nikolajenkovi za vedení neschváleného náboženského shromáždění. Existují obavy, že se proti němu připravuje obvinění z trestné činnosti.

 

Problémy pastora Nikolajenka a jeho společenství začaly v neděli 31. května odpoledne, kdy místní policisté v doprovodu příslušníků pořádkové jednotky uskutečnili razii ve společenství ‚Reformované pravoslavné církve Proměnění‘, ve kterém pastor slouží. Přibližně 20 členů společenství se tehdy shromáždilo k bohoslužbě v pronajaté místnosti ve středu města. 11. června městský výbor zakázal pořádání dalších shromáždění, přestože zástupci společenství v minulosti získali potřebnou oficiální registraci. Kromě toho policisté prohledali byt pastora Nikolajenka (ve kterém hledali „sektářskou“ literaturu) a také byt jednoho řadového člena, který se účastnil shromáždění.

 

Při dalším incidentu byl aktivní člen místní ‚Rady církví‘ v nedalekém okrese Světlogorsk 25. června pokutován za to, že odmítl prozradit jméno křesťana, který si četl z Bible, když ozbrojení policisté vtrhli do modlitebny během nedělní bohoslužby. Také další křesťané v Bělorusku čelí podobným formám pronásledování, jedním z nich byl i majitel bytu, ve kterém se křesťané scházejí k bohoslužbám.

 

Více informací o problémech, se kterými se křesťané v této zemi potýkají, naleznete na stránce Belarus Country Report.

 

Pozvedejte na modlitbách pastora Nikolajenka a další běloruské křesťany, kteří jsou kvůli své víře vystaveni mnohému protivenství. Modlete se, aby v těchto zkouškách zakoušeli nadpřirozený pokoj a ujištění o Boží přítomnosti. Modlete se, aby zveřejněné informace o konkrétních případech přispěly k rozšíření povědomí o jejich nelehké situaci a získaly jim tolik potřebnou modlitební podporu od křesťanů z celého světa. Kéž jsou tito pronásledovaní věřící povzbuzeni ve svém každodenním chození s Pánem a kéž podobné zkoušky jen posilují jejich odhodlání cele se Bohu vydávat. Přimlouvejte se také za obyvatele Běloruska, kteří dosud nepřijali dar spasení – včetně v moci postavených. Modlete se, aby dostali příležitost slyšet evangelium a uvěřit v našeho Zmrtvýchvstalého Spasitele.

 

Zdroj: www.vomcanada.com

 

Vaše modlitby


K této zprávě zatím nikdo žádnou modlitbu nepřidal, můžete přidat první.

 

    Text vaší modlitby:


    Poslat e-mailové upozornění v případě zveřejnění aktualizace k této zprávě: 
    Přihlašovací jméno*:     Heslo:  

 

*Přidávat vlastní modlitby mohou pouze registrovaní uživatelé.

 

Související odkazy

 

 

Následující zpráva

 

 

Předchozí zprávy

 

 

TIP: V březnu 2020 vyšla v nakladatelství Stefanos nová kniha.

 

 

Snubní prsten za život

 

Na cele s bojovníky Islámského státu

 

V prosinci 2015 byl na letišti v Chartúmu zadržen tajnou policií český občan Petr Jašek. Následujících čtrnáct měsíců byl vězněn súdánským režimem a v lednu 2017 ho tamní tribunál odsoudil na doživotí za „špionáž a velezradu“, třebaže jeho skutečným „zločinem“ byla prostá snaha pomoci africkým pronásledovaným křesťanům. Co prožíval v obávaném saharském vězení, bylo po dlouhé měsíce předmětem velkých obav a spekulací. V této knize o tom Petr Jašek nyní sám vypravuje…

 

 

Napsali o knize:

 

„Příběh Petra Jaška, který pomáhal pronásledovaným křesťanům v Súdánu a sám se stal pronásledovaným, otřásl celým světem. Mnozí se za jeho vysvobození modlili a půl milionu lidí podpisem petice za jeho propuštění, organizováním modlitebních shromáždění, či demonstrací svojí troškou přispěli k tlaku na súdánského prezidenta, který mu nakonec udělil milost. Avšak tento příběh není jen svědectvím o kruté realitě pronásledování křesťanů, o velikosti lidské sounáležitosti, či téměř zázračném vysvobození. Je především hlubokým svědectvím víry, cesty člověka, který čelil obrovské nespravedlnosti a nelidskému mučení, ale ve všem tom utrpení si uchoval neochvějnou víru, že Pán nad ním bdí, a že i tam v hloubi krutého súdánského vězení si ho Bůh může použít pro velké věci.“

— Miriam Kuzárová, Campaigns Director, CitizenGO, Slovensko

 

Archiv

 


 

Zasílání zpráv e-mailem

 

 

E-mailová adresa:

Heslo:

Postup přihlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou chcete zprávy zasílat, a heslo pro případné pozdější odhlášení. Pokud si žádné nezvolíte, přidělí vám systém heslo náhodné. Klikněte na tlačítko „Přihlásit“.
  • Nejpozději za několik minut obdržíte na uvedenou e-mailovou adresu automaticky vygenerovaný e-mail s názvem ve tvaru „confirm <unikátní kód>“. E-mail bude obsahovat URL adresu ve tvaru „https://webmail.ecn.cz/mailman/confirm/hlas-mucedniku-alert-l/<unikátní kód>“, na kterou kliknete a ocitnete se na WWW stránce nazvané „Potvrď žádosti o přihlášení“. Můžete zde vyplnit své celé jméno (nepovinné) a kliknutím na tlačítko „Přihlášení do konference hlas-mucedniku-alert-l“ je vaše přihlášení k odběru zpráv dokončeno.
  • Na zadanou e-mailovou adresu vám dorazí ještě jeden automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Vítejte v konferenci hlas-mucedniku-alert-l!“, ve kterém naleznete kromě jiného také systémem přidělené heslo, pokud jste si sami žádné nezvolili.

 

Postup odhlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou vám byly zprávy zasílány a zvolené nebo přidělené heslo (v případě odhlašování je heslo povinné). Klikněte na tlačítko „Odhlásit“. Nejpozději za několik minut na vaši adresu dorazí automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Odhlášen z konference "hlas-mucedniku-alert-l"“, který již není zapotřebí nijak potvrzovat, k odhlášení stačí zadání správného jména a hesla do formuláře na této stránce.

 

Přihlášení/odhlášení s využitím WWW rozhraní:

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pro práci s mailinglistem si nevolte žádné heslo, které využíváte v běžném životě k jiným účelům (síťová přihlášení, bankovní certifikáty a podobně). Heslo je přenášeno a zasíláno e-mailem v nešifrované podobě, proto používejte takové heslo, jehož potenciální prozrazení by pro vás neznamenalo žádnou újmu.

  

 

Zasílání zpráv na čtečky elektronických knih

 

Zprávy jsou jednou týdně zasílány také na čtečky Kindle a PocketBook.