Aktuálně

 

25. 08. 2015

Čtenářský dotaz: Pochází výraz „Alláh“ z islámu?

 

 

(PersecutionBlog.com, zveřejněno 25. 8. 2015)

 

Výkonný viceprezident (amerického) Hlasu mučedníků Cole Richards odpovídá na otázku, kterou jsme nedávno obdrželi od jednoho z našich čtenářů.

 

Potom [Kristus] řekl Tomášovi: „Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř!“ Tomáš mu odpověděl: „Můj Pán a můj Bůh.“ (Jan 20,17, zvýraznění vlastní)

 

Dotaz: Znepokojují mě liberální křesťané tady u nás ve Spojených státech, kteří šíří názor, že křesťané a muslimové uctívají stejného Boha. Slyšel jsem arabské křesťany i americké misionáře prohlašovat, že výraz „Alláh“ nepochází z islámu a že ho dnes v některých zemích používají i křesťané. Když slyším někoho říkat, že slovo „Alláh“ nepochází z islámu, obávám se, že se jedná důkaz příslušnosti daného člověka právě k tomuto hnutí, které tvrdí, že křesťané a muslimové uctívají stejného Boha. Odchylují se lidé od biblického křesťanství, když prohlašují, že výraz „Alláh“ nepochází z islámu?

 

Cole: Na úvod mi dovolte poznamenat, že vaše obavy z představy křesťanů a muslimů uctívajících stejného Boha jsou zcela oprávněné. Ve Spojených státech skutečně existuje hnutí propagující myšlenku, že protože všechna tři monoteistická světová náboženství (křesťanství, islám a judaismus) podle vlastních slov uctívají „jediného skutečného Boha“, [automaticky to] znamená, že uctívají Boha téhož. Jedná se o nebiblickou představu, která pohoršuje nejen křesťany věřící Bibli, ale také většinu muslimů a židů, kromě těch teologicky nejliberálnějších. Představa, že Bůh Koránu je tentýž jako Bůh Bible je nelogická (texty obou knih jsou vzájemně neslučitelné), a je to představa, kterou musí křesťané rozhodně a otevřeně odmítnout. Není v sázce nic menšího než božství a svrchovaná vláda Ježíše Krista! Islám i judaismus odmítají křesťanské přesvědčení o Kristově božské podstatě. Proto když jako křesťané říkáme „Bůh,“ máme tím na mysli někoho, kdo je velmi odlišný a zcela neslučitelným s tím, koho mají na mysli židé a muslimové, když používají stejný výraz (ať už v jakémkoli jazyce).

 

Ale zpátky k vaší otázce: Odpověď na ni naštěstí zní „nikoli“. Křesťané se neodchylují od biblického křesťanství, ani jeho zvěst nijak neotupují nebo nezlehčují, když tvrdí, že výraz „Alláh“ nepochází z islámu. Jako křesťané nechceme muslimy podporovat v jejich snaze měnit historii tvrzením, že je arabština nerozlučně spojená s jejich náboženstvím. V krátkém ohlédnutí do historie se podíváme na to, jak se věci skutečně mají.

 

Islám v běhu dějin

 

Muslimové šíří mýtus, že je arabština posvátným jazykem islámu. Problém spočívá v tom, že islám je mezi světovými náboženstvími nováčkem. Je starý přibližně 1400 let (křesťanská víra došla naplnění v Kristu zhruba před 2000 lety, Bible však zaznamenává dějiny naší víry přibližně 5000 let do minulosti). Muslimové tvrdí, že kořeny jejich náboženství sahají až do dob Abrahama a Izmaele, to však není nic než jejich víra, historicky zcela nepodložená. Jejich náboženství má ve skutečnosti kořeny u Mohameda v (relativně) nedávné historii. Mohamed založil islám v roce 622 našeho letopočtu.

 

Arabové a arabština jsou starší než Mohamed. Mezi Araby žili křesťané po mnoho staletí před Mohamedem. Kniha Skutků nás zpravuje o tom, že Arabové slyšeli evangelium ve svém jazyce už v den Letnic (Skutky 2,11). Rodiny křesťanských Arabů, se kterými jsem se osobně setkal, mají zdokumentovaný rodokmen až do prvního století! Představte si, že byste s jistotou věděli, že váš rod vyznává křesťanství již téměř 2000 let. Někteří naši arabští křesťanští bratři a sestry to skutečně vědí, a do dnešního dne pevně stojí ve víře na místech jako jsou Sýrie a Irák. Jak úžasnou křesťanskou rodinu máme!

 

Výraz „Alláh“ je (a vždycky byl) prostě arabským výrazem pro „boha“ a používali jej arabští křesťané dávno před Mohamedovým narozením a vznikem islámu. V době Mohamedova narození většina Arabů v jeho okolí (dnešní Saúdská Arábie) praktikovala polyteismus, z Koránu však můžeme jasně vidět, že byl Mohamed ovlivněn křesťanstvím. Ani Mohamed, ani žádný dnes žijící muslim nemůže tvrdit, že by arabština byla nerozlučně spjata s islámem. Křesťané používali arabštinu mnohem dříve.

 

Proč je tato otázka důležitá

 

Nedovolme muslimům, aby si přivlastnili arabskou kulturu a jazyk. Usilujme o porozumění a modleme se za miliony Arabů i arabsky hovořících křesťanů. Připojme se k našim arabským bratřím a sestrám, kteří odvážně seznamují své muslimské bližní s pravdou [evangelia].

 

Je naším úkolem muslimy milovat a usilovat o jejich spásu, ale mějme přitom stále na zřeteli, že islám je nepravdivý v libovolném jazyce. Nezáleží na tom, z jakého jazyka pochází výraz označující „Boha“ – ať je to německý „Gott“, hebrejský „אלוהים“ (Elohim), ruský „Бог“ (Bog) nebo arabský „الله“ (Alláh) – křesťané musí s láskou a odvahou trvat na tom, že existuje jediný skutečný Bůh, a tím je trojjediný Bůh, jak nám jej zjevuje Bible. Láme mi srdce, že tolik muslimů odmítá jeho skutečnou podstatu a zaměňuje ji za podstatu pomýlenou, která je Bohu přisuzována v islámu.

 

Skutečného Boha, Boha Bible, uctívali Arabové – ve svém vlastním jazyce! – po celá staletí, než Mohamedovo falešné učení o Kristu svedlo tolik lidí na scestí. Bůh je dnes přivádí k sobě jako nikdy dříve a pro nás v Hlasu mučedníků je ctí být součástí tohoto zcela mimořádného období církevních dějin. Dosud nikdy v historii se tolik arabských muslimů neobracelo ke Kristu jako právě nyní. Chvála Pánu!

 

Zdroj: www.persecutionblog.com

 

Vaše modlitby


K této zprávě zatím nikdo žádnou modlitbu nepřidal, můžete přidat první.

 

    Text vaší modlitby:


    Poslat e-mailové upozornění v případě zveřejnění aktualizace k této zprávě: 
    Přihlašovací jméno*:     Heslo:  

 

*Přidávat vlastní modlitby mohou pouze registrovaní uživatelé.

 

 

Následující zpráva

 

 

Předchozí zprávy

 

 

V listopadu 2020 vyšla v nakladatelství Stefanos nová e-kniha.

 

 

Z boje o náboženství v sovětském Rusku

 

Zápisky věřícího (1917–1923)

 

Křesťanský myslitel, teolog, publicista a veřejná osobnost, jeden z vedoucích představitelů Ruského studentského křesťanského hnutí, v této autobiografické knize líčí události od ruské revoluce až do svého vyhoštění ze Sovětského svazu.

 

E-kniha vychází z tištěné publikace vydané v Praze roku 1931 Křesťanským spolkem mladíků v Čechách. Z ruského originálu Записки верующего. Из истории Религиозного движения в России (1917–1923) přeložil Samuel Verner.

 

Text nového vydání (2020) byl jazykově a redakčně upraven. Titul je k dispozici pouze v elektronické podobě (ve formátech Kindle a EPUB).

 

 

TIP: Všechny e-knihy z nakladatelství Stefanos si můžete také zdarma půjčit ve vaší místní knihovně. Pokud si zatím e-knihy v knihovně nepůjčujete, přečtěte si, jak na to.

 

Archiv

 


 

Zasílání zpráv e-mailem

 

 

E-mailová adresa:

Heslo:

 

    Zakladatel Hlasu mučedníků se jmenoval Richard …

Antispam:

Postup přihlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou chcete zprávy zasílat, a heslo pro případné pozdější odhlášení. (Pokud si žádné nezvolíte, přidělí vám systém heslo náhodné.) Doplňte správnou odpověď na kontrolní otázku do pole „Antispam“. Klikněte na tlačítko „Přihlásit“.
  • Nejpozději za několik minut obdržíte na uvedenou e-mailovou adresu automaticky vygenerovaný e-mail s názvem ve tvaru „confirm <unikátní kód>“. E-mail bude obsahovat URL adresu ve tvaru „https://webmail.ecn.cz/mailman/confirm/hlas-mucedniku-alert-l/<unikátní kód>“, na kterou kliknete a ocitnete se na WWW stránce nazvané „Potvrď žádosti o přihlášení“. Můžete zde vyplnit své celé jméno (nepovinné) a kliknutím na tlačítko „Přihlášení do konference hlas-mucedniku-alert-l“ je vaše přihlášení k odběru zpráv dokončeno.
  • Na zadanou e-mailovou adresu vám dorazí ještě jeden automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Vítejte v konferenci hlas-mucedniku-alert-l!“, ve kterém naleznete kromě jiného také systémem přidělené heslo, pokud jste si sami žádné nezvolili.

 

Postup odhlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou vám byly zprávy zasílány a zvolené nebo přidělené heslo (v případě odhlašování je heslo povinné). Klikněte na tlačítko „Odhlásit“. Nejpozději za několik minut na vaši adresu dorazí automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Odhlášen z konference "hlas-mucedniku-alert-l"“, který již není zapotřebí nijak potvrzovat, k odhlášení stačí zadání správného jména a hesla do formuláře na této stránce.

 

Přihlášení/odhlášení s využitím WWW rozhraní:

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pro práci s mailinglistem si nevolte žádné heslo, které využíváte v běžném životě k jiným účelům (síťová přihlášení, bankovní certifikáty a podobně). Heslo je přenášeno a zasíláno e-mailem v nešifrované podobě, proto používejte takové heslo, jehož potenciální prozrazení by pro vás neznamenalo žádnou újmu.

  

 

Zasílání zpráv na čtečky elektronických knih

 

Zprávy jsou jednou týdně zasílány také na čtečky Kindle a PocketBook.