Aktuálně

 

06. 09. 2015

Nepál: Náboženská svoboda vystavena zkoušce

 

 

(Persecution.com NewsRoom, zveřejněno 4. září 2015)

 

V dnešním Nepálu může křesťanská žena zcela legálně hovořit s druhými lidmi o své víře. Muž hinduistického vyznání pak může zcela otevřeně odevzdat svůj život Kristu.

 

O tato práva by však mohli velmi brzy přijít. V případě schválení návrhu nové ústavy by se Nepál mohl opět odklonit od sekulárního směřování zpátky k hinduismu a křesťané přistižení při podobných aktivitách by mohli být zatčeni.

 

„Aktuální zprávy naznačují, že Nepál s největší pravděpodobností zůstane sekulárním státem, nicméně nic není zcela jisté, dokud ústava nespatří světlo světa,“ uvádí zástupce partnerské organizace Hlasu mučedníků působící v této zemi. „Mnozí se do ní stále snaží protlačit formulace, které by postavily konverze nebo šíření víry mimo zákon, a v některých částech země se tradicionalisté upínají ke ‚kulturním hodnotám‘, které představují ohrožení náboženské svobody.“

 

Hlasování o nové ústavě – původně navržené již v roce v roce 2008 krátce poté, co v Nepálu po 240 letech skončila hinduistická monarchie a byla vyhlášena sekulární republika – bylo několikrát odloženo. Zatímco se země stále vzpamatovává ze dvou ničivých zemětřesení, které letos připravily o život téměř 9 tisíc lidí, mnozí místní lidé se brzkého zavedení nové ústavy dožadují.

 

Zatímco Nepálci protestují proti návrhu na vytvoření federálních států, pozorovatelé v zahraničí ostře kritizují omezení náboženské svobody v nové úpravě obsažená, zejména odstavec 3 paragrafu 31, ve kterém se uvádí: „Při uplatňování práva garantovaného tímto ustanovením jakékoli počínání, které potenciálně může ohrozit zdraví, slušné chování nebo morálku obyvatel, nabádá k narušování veřejného pořádku nebo usiluje o konverzi druhé osoby od jednoho náboženství k jinému, případně usiluje o oslabení nebo ohrožení náboženského vyznání druhé osoby, není dovoleno a je možné jej trestat podle zákona.“

 

Pokud bude nová verze ústavy zavedena, nebude legální změnit náboženské vyznání, jakýmkoli způsobem své přesvědčení šířit, ani je komukoli byť jen vysvětlovat. Ke schválení je zapotřebí souhlas dvoutřetinové většiny členů ústavodárného shromáždění. Pokud by se požadovaného počtu hlasů podařilo dosáhnout, předseda by nový dokument podepsal a následně jej zemi představil při oficiálním slavnostním shromáždění, kterému předsedá prezident země.

 

„Není dosud jisté, zda se novou ústavu podaří prosadit. Pokud se tak nestane, mnozí lidé očekávají posílení napětí a dokonce pouliční násilnosti,“ pokračoval zástupce partnerské organizace. „Vyprošujte Nepálu a členům jeho ústavodárného shromáždění pokoj. Modlete se také za místní politické strany, aby se jim během této doby podařilo dohodnout na společném konsensu.“

 

Bez ohledu na to, co se nakonec stane, velmi pravděpodobně bude v mnoha částech Nepálu i nadále rodinnou ostudou, pokud se někdo z příbuzných obrátí ke křesťanství. Křesťané se již nemohou účastnit rodinných obřadů, které jsou v rozporu s biblickým učením, pročež jsou často ostrakizováni a někdy dokonce vyháněni ze svých domovů.

 

Kromě toho státní orgány ne vždy prosazují zákony chránící svobodu náboženského vyznání.

 

„V Káthmándú možná mají nějaké zákony o ochraně náboženské svobody, ale u nás platí naše vlastní zákony,“ prohlásil nedávno místní policista v západním Nepálu. „O své víře tady prostě hovořit nemůžete.“

 

„Pronásledování křesťanů bude v Nepálu s největší pravděpodobností pokračovat. Modlete se proti zvýšenému výskytu protikřesťanské rétoriky a sílící nevraživosti příslušníků fanatických hinduistických skupin,“ dodal pracovník partnerské organizace. „Vyprošujte vytrvalost všem věřícím, kteří jsou jedinými křesťany ve své rodině, a také těm, kdo byli pro svou víru příbuznými a přáteli zavrženi.“

 

zdroje Hlasu mučedníků, World Watch Monitor

 

Zdroj: www.persecution.com

 

Vaše modlitby


K této zprávě zatím nikdo žádnou modlitbu nepřidal, můžete přidat první.

 

    Text vaší modlitby:


    Poslat e-mailové upozornění v případě zveřejnění aktualizace k této zprávě: 
    Přihlašovací jméno*:     Heslo:  

 

*Přidávat vlastní modlitby mohou pouze registrovaní uživatelé.

 

Související odkazy

 

 

Následující zpráva

 

 

Předchozí zprávy

 

 

TIP: V březnu 2020 vyšla v nakladatelství Stefanos nová kniha.

 

 

Snubní prsten za život

 

Na cele s bojovníky Islámského státu

 

V prosinci 2015 byl na letišti v Chartúmu zadržen tajnou policií český občan Petr Jašek. Následujících čtrnáct měsíců byl vězněn súdánským režimem a v lednu 2017 ho tamní tribunál odsoudil na doživotí za „špionáž a velezradu“, třebaže jeho skutečným „zločinem“ byla prostá snaha pomoci africkým pronásledovaným křesťanům. Co prožíval v obávaném saharském vězení, bylo po dlouhé měsíce předmětem velkých obav a spekulací. V této knize o tom Petr Jašek nyní sám vypravuje…

 

 

Napsali o knize:

 

“Když jsem pročítal tuto knihu, vybavily se mi vzpomínky na těžkou dobu, kdy Petr zmizel a my jsme neměli žádné zprávy o tom, co se mu stalo. Ale také jsem vzpomínal na to, jak se náš sbor semkl na modlitbách a v půstu. Navzdory nejistotě a strachu Bůh znovu a znovu naplňoval naše srdce pokojem a vírou, že se Petr vrátí domů. A když se vrátil, žasl jsem, koho vidím. Žádný zlomený člověk, jak mnozí předpokládali, ale vyzrálý muž, plný víry, radosti, vděčnosti a lásky k Ježíši. Jako se zlato přepaluje ohněm, tak i oheň utrpení přepálil Petra v hlubokého, vroucího a odvážného Božího služebníka. Věřím, že Bůh stejně jako Petra neopustí ani nikoho z nás. Ať procházíme čímkoli, dá nám sílu, anebo nás vezme do náruče a přenese na bezpečnou půdu. Díky Bohu za Jeho věrnost, pomoc a milost. Díky, že zlo obrací v dobro, díky, že z Jeho rukou nás nikdo a nic nevytrhne. A díky za všechny, kteří mohli skrze Petra poznat a přijmout Krista.“

— Daniel Kaleta, kazatel Církve bratrské

 

Archiv

 


 

Zasílání zpráv e-mailem

 

 

E-mailová adresa:

Heslo:

Postup přihlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou chcete zprávy zasílat, a heslo pro případné pozdější odhlášení. Pokud si žádné nezvolíte, přidělí vám systém heslo náhodné. Klikněte na tlačítko „Přihlásit“.
  • Nejpozději za několik minut obdržíte na uvedenou e-mailovou adresu automaticky vygenerovaný e-mail s názvem ve tvaru „confirm <unikátní kód>“. E-mail bude obsahovat URL adresu ve tvaru „https://webmail.ecn.cz/mailman/confirm/hlas-mucedniku-alert-l/<unikátní kód>“, na kterou kliknete a ocitnete se na WWW stránce nazvané „Potvrď žádosti o přihlášení“. Můžete zde vyplnit své celé jméno (nepovinné) a kliknutím na tlačítko „Přihlášení do konference hlas-mucedniku-alert-l“ je vaše přihlášení k odběru zpráv dokončeno.
  • Na zadanou e-mailovou adresu vám dorazí ještě jeden automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Vítejte v konferenci hlas-mucedniku-alert-l!“, ve kterém naleznete kromě jiného také systémem přidělené heslo, pokud jste si sami žádné nezvolili.

 

Postup odhlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou vám byly zprávy zasílány a zvolené nebo přidělené heslo (v případě odhlašování je heslo povinné). Klikněte na tlačítko „Odhlásit“. Nejpozději za několik minut na vaši adresu dorazí automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Odhlášen z konference "hlas-mucedniku-alert-l"“, který již není zapotřebí nijak potvrzovat, k odhlášení stačí zadání správného jména a hesla do formuláře na této stránce.

 

Přihlášení/odhlášení s využitím WWW rozhraní:

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pro práci s mailinglistem si nevolte žádné heslo, které využíváte v běžném životě k jiným účelům (síťová přihlášení, bankovní certifikáty a podobně). Heslo je přenášeno a zasíláno e-mailem v nešifrované podobě, proto používejte takové heslo, jehož potenciální prozrazení by pro vás neznamenalo žádnou újmu.

  

 

Zasílání zpráv na čtečky elektronických knih

 

Zprávy jsou jednou týdně zasílány také na čtečky Kindle a PocketBook.