Aktuálně

 

12. 09. 2015

Indie: Chlapec je vděčný za Boží přítomnost

 

 

(Hlas mučedníků, Kanada)

 

Atentát na hinduistického vůdce ve spolkovém státě Urísa (Uríša) v srpnu 2008 vyvolal rozsáhlou vlnu pouličního násilí namířeného proti křesťanům. Radikální hinduisté neustále hledají záminky pro své snahy zastavit zvěstování evangelia a pozdvižení spojené s atentátem jim takovou záminku poskytlo. Násilí se rychle rozšířilo na území celého spolkového státu, byly zničeny tisíce obytných domů patřících křesťanům a také mnoho kostelů. Více než 100 tisíc věřících muselo požádat o ochranu nebo se ukrýt v džungli.

 

Jisayovi bylo pouhých šest let, když jeho rodina musela během událostí v roce 2008 nedobrovolně Urísu opustit. „Byli jsme tak bezmocní,“ vzpomíná chlapec. Pomohla jim tehdy škola Sideras International School, jedno ze zařízení podporovaných kanadským Hlasem mučedníků, aby se o chlapce mohli postarat. Přestože přišli o domov, pokračovali rodiče ve službě, vděční za péči a vzdělání, kterému se díky dárcům podporujícím Hlas mučedníků jejich synovi dostalo.

 

Nedávno jsme od dnes třináctiletého Jisayi obdrželi následující zprávu: „Bůh mi hojně žehná ve studiu i v osobním životě. Díky jeho milosti se mi ve škole daří. V mém životě mi žehnal včera, žehná mi dnes a doufám… že mi bude žehnat i v nadcházejících dnech.“

 

Dopady násilností z roku 2008 pronásledují jeho oběti dodnes. „Spravedlnost uplatňovaná davem“, jejíž terčem se stávají právě křesťané, stále zůstává předmětem vážných obav. Mnozí křesťané byli obviněni z „vynucených konverzí“ a následně upáleni zaživa. Co se týče zajišťování spravedlnosti státními orgány, nové zákony o „náboženské svobodě“ vedou v praxi pouze k další diskriminaci příslušníků místní křesťanské menšiny.

 

Bůh však indickým křesťanům stále připomíná, že nejsou sami a také – stejně jako v případě Jisayi – že jejich utrpení není zbytečné, neboť zaslíbil, že si ho bude nějakým způsobem používat k rozhojnění požehnání.

 

Více informací o pronásledování v Indii naleznete na stránce India Country Report.

 

Vzdejte Bohu chválu za jeho věrnost, se kterou neustále pomáhá obětem násilí prostřednictvím služby různých zařízení pro děti. Modlete se za rodiny mučedníků, aby jim dodával odvahu a naplňoval jejich potřeby. Pozvedejte na modlitbách také všechny věrné muže a ženy, kteří se laskavě starají o děti pronásledovaných rodičů. Kéž je Bůh obdaří moudrostí a vytrvalostí v jejich důležité službě. A nakonec se modlete také za otevřené dveře – a otevřená srdce – aby ještě mnoho dosud beznadějně ztracených lidí v Indii mohlo být osloveno evangeliem.

 

Modlitbu chval nebo přímluvu za naše pronásledované bratry a sestry po celém světě můžete vyvěsit na naši Zeď modliteb za pronásledovanou církev (Persecuted Church Prayer Wall).

 

Zdroj: www.vomcanada.com

 

Vaše modlitby


K této zprávě zatím nikdo žádnou modlitbu nepřidal, můžete přidat první.

 

    Text vaší modlitby:


    Poslat e-mailové upozornění v případě zveřejnění aktualizace k této zprávě: 
    Přihlašovací jméno*:     Heslo:  

 

*Přidávat vlastní modlitby mohou pouze registrovaní uživatelé.

 

Související odkazy

 

 

Následující zpráva

 

 

Předchozí zprávy

 

 

TIP: V březnu 2020 vyšla v nakladatelství Stefanos nová kniha.

 

 

Snubní prsten za život

 

Na cele s bojovníky Islámského státu

 

V prosinci 2015 byl na letišti v Chartúmu zadržen tajnou policií český občan Petr Jašek. Následujících čtrnáct měsíců byl vězněn súdánským režimem a v lednu 2017 ho tamní tribunál odsoudil na doživotí za „špionáž a velezradu“, třebaže jeho skutečným „zločinem“ byla prostá snaha pomoci africkým pronásledovaným křesťanům. Co prožíval v obávaném saharském vězení, bylo po dlouhé měsíce předmětem velkých obav a spekulací. V této knize o tom Petr Jašek nyní sám vypravuje…

 

 

Napsali o knize:

 

„Po více než deset let jsem přijímal požehnání ze společné služby s Petrem Jaškem, často v přední linii na obtížných misích. Když jsem četl Petrovy dopisy z vězení, jeho příklad odvážné víry v průběhu věznění (a dokonce i mučení) mě trvale proměnil. Kdykoli na své cestě poslušnosti Božímu vedení narazím na obtíže, vzpomenu si na Petra, neprávem vězněného kvůli Kristu, ale ochotného přijímat hrůzné podmínky jako součást zvláštního Božího pověření. Každý z nás se nakonec musí rozhodnout, zda je ochoten dovolit, aby se naše utrpení stalo svědectvím – pro Krista, k Boží slávě. Začtěte se do příběhu proměňujícího lidský život, a nechť si Pán použije tuto knihu, aby i vás inspirovala k neochvějnému postoji v každé zkoušce.“

— Cole Richards, President, The Voice of the Martyrs, USA

 

Archiv

 


 

Zasílání zpráv e-mailem

 

 

E-mailová adresa:

Heslo:

Postup přihlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou chcete zprávy zasílat, a heslo pro případné pozdější odhlášení. Pokud si žádné nezvolíte, přidělí vám systém heslo náhodné. Klikněte na tlačítko „Přihlásit“.
  • Nejpozději za několik minut obdržíte na uvedenou e-mailovou adresu automaticky vygenerovaný e-mail s názvem ve tvaru „confirm <unikátní kód>“. E-mail bude obsahovat URL adresu ve tvaru „https://webmail.ecn.cz/mailman/confirm/hlas-mucedniku-alert-l/<unikátní kód>“, na kterou kliknete a ocitnete se na WWW stránce nazvané „Potvrď žádosti o přihlášení“. Můžete zde vyplnit své celé jméno (nepovinné) a kliknutím na tlačítko „Přihlášení do konference hlas-mucedniku-alert-l“ je vaše přihlášení k odběru zpráv dokončeno.
  • Na zadanou e-mailovou adresu vám dorazí ještě jeden automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Vítejte v konferenci hlas-mucedniku-alert-l!“, ve kterém naleznete kromě jiného také systémem přidělené heslo, pokud jste si sami žádné nezvolili.

 

Postup odhlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou vám byly zprávy zasílány a zvolené nebo přidělené heslo (v případě odhlašování je heslo povinné). Klikněte na tlačítko „Odhlásit“. Nejpozději za několik minut na vaši adresu dorazí automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Odhlášen z konference "hlas-mucedniku-alert-l"“, který již není zapotřebí nijak potvrzovat, k odhlášení stačí zadání správného jména a hesla do formuláře na této stránce.

 

Přihlášení/odhlášení s využitím WWW rozhraní:

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pro práci s mailinglistem si nevolte žádné heslo, které využíváte v běžném životě k jiným účelům (síťová přihlášení, bankovní certifikáty a podobně). Heslo je přenášeno a zasíláno e-mailem v nešifrované podobě, proto používejte takové heslo, jehož potenciální prozrazení by pro vás neznamenalo žádnou újmu.

  

 

Zasílání zpráv na čtečky elektronických knih

 

Zprávy jsou jednou týdně zasílány také na čtečky Kindle a PocketBook.