Aktuálně

 

29. 10. 2015

Sýrie: Situace pronásledovaných křesťanů je stále kritická

 

 
Modlete se za ochranu a zaopatření uprchlíků z Blízkého východu. (Fotografie: Flickr / Bengin Ahmad (cc))

(Religious Liberty Prayer Bulletin [RLPB])

 

Masová migrace neustává a přes Turecko proudí do Evropy stále další a další Syřané. Současná krize zhoršuje vyhlídky Sýrie, že by se mohla někdy v budoucnu znovu postavit na nohy; devastující vliv má také na místní církev. Zatímco zástupy mladých křesťanů a rodin z pochopitelných důvodů touží Blízký východ opustit, jejich pastoři a kněží si ze stejně pochopitelných důvodů přejí, aby zůstali – což ovšem neudělají, pokud nedostanou žádnou záruku bezpečí.

 

V každém konfliktu jako první utečou bohatí. Když začne být život doma nesnesitelný, přidává se k nim střední třída; přes hranice prchají do táborů, kde čekají a doufají, že boje skončí a budou se moci vrátit domů a do práce. Když však boje neskončí, hledají alternativy, včetně služeb pašeráků lidí. Chudí lidé však nemají příliš na výběr, neboť jim chybí potřebné prostředky. Zůstávají tedy doma a na vlastní oči vidí, v jakém prostředí vyrůstají jejich děti – traumatizované, týrané, bez možnosti stálého vzdělávání.

 

Některé uprchlické tábory jsou pro příslušníky menšin příliš nebezpečné. Proto mnozí křesťané doufají, že naleznou útočiště v klášterech, kostelích, křesťanských školách a dalších příhodných zařízeních. A tak místní církev nese břemena druhých, vysvětluje Elizabeth Kendall ve své zprávě pro RLPB. Celosvětová církev se musí o tato břemena podělit a poslat nezbytnou pomoc lidem, kteří se o uprchlíky starají, avšak pouze prostřednictvím spolehlivých křesťanských organizací.

 

Krize, kterou procházejí Kristovi následovníci na Blízkém východě, je doslova existenční. Pochopitelně je zapotřebí křesťanské rodiny zachránit. Bezpečné přístavy je pro ně však zapotřebí budovat nejlépe v jejich tradičně křesťanské domovině, kde budou moci uchovávat své dědictví a kulturu, scházet se k bohoslužbám a posílat své děti do škol, ve svobodném a bezpečném prostředí. Naděje Syřanů, že to jednou bude opět možné, dosud žije… posilovaná vírou a zakořeněná v Božím zaslíbení, které nalezneme v Izajáši 19,23–25. Kéž se Bůh zastane pronásledovaných obyvatel Blízkého východu a nepřestává budovat svou nezdolnou církev.

 

Další zprávy o syrské krizi naleznete na stránce Syria Country Report.

 

Modlete se zejména za to, aby se ‚Hospodin zástupů‘ nadpřirozeným způsobem zastal každého ohroženého křesťana v Sýrii a okolních blízkovýchodních zemích. Proste, aby zajistil spravedlnost a svobodu pro svůj vzácný lid; aby všem, kdo potřebují ze země odejít, zprostředkoval nezbytnou pomoc a finanční prostředky, aby tak mohli učinit, a pro všechny, kdo chtějí zůstat, nalezl bezpečné útočiště ve vlastní zemi. Modlete se, aby Bůh zaopatřoval každé společenství, každý klášter a každou křesťanskou organizaci, které obětavě poskytují přístřeší a péči zástupům křesťanských uprchlíků a umožnil jim shromáždit potřebné finance, aby se mohly stát hlasem všech, kdo sami žádný hlas nemají. Kéž Duch svatý naplní srdce všech pastorů, kněží a křesťanských pracovníků na celém Blízkém východě svou láskou, milostí a útěchou – aby jejich víra zůstala pevná a jejich naděje nepohasla.

 

Nepromeškejte příležitost ke společným modlitbám za pronásledovanou církev s křesťany po celém světě v neděli 8. listopadu. Více informací o letošním Mezinárodním dni modliteb za pronásledovanou církev a možnostech svého zapojení naleznete na stránce ... Podělte se o tyto informace s bratry a sestrami ve svém společenství a na modlitební skupince.

 

Zdroj: www.vomcanada.com

 

Vaše modlitby


K této zprávě zatím nikdo žádnou modlitbu nepřidal, můžete přidat první.

 

    Text vaší modlitby:


    Poslat e-mailové upozornění v případě zveřejnění aktualizace k této zprávě: 
    Přihlašovací jméno*:     Heslo:  

 

*Přidávat vlastní modlitby mohou pouze registrovaní uživatelé.

 

Související odkazy

 

 

Následující zpráva

 

 

Předchozí zprávy

 

 

TIP: V březnu 2020 vyšla v nakladatelství Stefanos nová kniha.

 

 

Snubní prsten za život

 

Na cele s bojovníky Islámského státu

 

V prosinci 2015 byl na letišti v Chartúmu zadržen tajnou policií český občan Petr Jašek. Následujících čtrnáct měsíců byl vězněn súdánským režimem a v lednu 2017 ho tamní tribunál odsoudil na doživotí za „špionáž a velezradu“, třebaže jeho skutečným „zločinem“ byla prostá snaha pomoci africkým pronásledovaným křesťanům. Co prožíval v obávaném saharském vězení, bylo po dlouhé měsíce předmětem velkých obav a spekulací. V této knize o tom Petr Jašek nyní sám vypravuje…

 

 

Napsali o knize:

 

„Po více než deset let jsem přijímal požehnání ze společné služby s Petrem Jaškem, často v přední linii na obtížných misích. Když jsem četl Petrovy dopisy z vězení, jeho příklad odvážné víry v průběhu věznění (a dokonce i mučení) mě trvale proměnil. Kdykoli na své cestě poslušnosti Božímu vedení narazím na obtíže, vzpomenu si na Petra, neprávem vězněného kvůli Kristu, ale ochotného přijímat hrůzné podmínky jako součást zvláštního Božího pověření. Každý z nás se nakonec musí rozhodnout, zda je ochoten dovolit, aby se naše utrpení stalo svědectvím – pro Krista, k Boží slávě. Začtěte se do příběhu proměňujícího lidský život, a nechť si Pán použije tuto knihu, aby i vás inspirovala k neochvějnému postoji v každé zkoušce.“

— Cole Richards, President, The Voice of the Martyrs, USA

 

Archiv

 


 

Zasílání zpráv e-mailem

 

 

E-mailová adresa:

Heslo:

Postup přihlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou chcete zprávy zasílat, a heslo pro případné pozdější odhlášení. Pokud si žádné nezvolíte, přidělí vám systém heslo náhodné. Klikněte na tlačítko „Přihlásit“.
  • Nejpozději za několik minut obdržíte na uvedenou e-mailovou adresu automaticky vygenerovaný e-mail s názvem ve tvaru „confirm <unikátní kód>“. E-mail bude obsahovat URL adresu ve tvaru „https://webmail.ecn.cz/mailman/confirm/hlas-mucedniku-alert-l/<unikátní kód>“, na kterou kliknete a ocitnete se na WWW stránce nazvané „Potvrď žádosti o přihlášení“. Můžete zde vyplnit své celé jméno (nepovinné) a kliknutím na tlačítko „Přihlášení do konference hlas-mucedniku-alert-l“ je vaše přihlášení k odběru zpráv dokončeno.
  • Na zadanou e-mailovou adresu vám dorazí ještě jeden automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Vítejte v konferenci hlas-mucedniku-alert-l!“, ve kterém naleznete kromě jiného také systémem přidělené heslo, pokud jste si sami žádné nezvolili.

 

Postup odhlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou vám byly zprávy zasílány a zvolené nebo přidělené heslo (v případě odhlašování je heslo povinné). Klikněte na tlačítko „Odhlásit“. Nejpozději za několik minut na vaši adresu dorazí automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Odhlášen z konference "hlas-mucedniku-alert-l"“, který již není zapotřebí nijak potvrzovat, k odhlášení stačí zadání správného jména a hesla do formuláře na této stránce.

 

Přihlášení/odhlášení s využitím WWW rozhraní:

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pro práci s mailinglistem si nevolte žádné heslo, které využíváte v běžném životě k jiným účelům (síťová přihlášení, bankovní certifikáty a podobně). Heslo je přenášeno a zasíláno e-mailem v nešifrované podobě, proto používejte takové heslo, jehož potenciální prozrazení by pro vás neznamenalo žádnou újmu.

  

 

Zasílání zpráv na čtečky elektronických knih

 

Zprávy jsou jednou týdně zasílány také na čtečky Kindle a PocketBook.