Aktuálně

 

27. 11. 2015

Turecko: Školní osnovy v rozporu s křesťanskými hodnotami

 

 
Budova Evropského soudu pro lidská práva (Fotografie: Wikimedia Commons / CherryX)

(Forum 18 News)

 

Turecko v minulosti již dvakrát (v letech 2007 a 2014) prohrálo spor u Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) v souvislosti s povinným školním předmětem „Náboženská kultura a etika“, který nerespektuje ‚svobodu vyznání a přesvědčení‘ občanů, v tomto konkrétním případě rodičů, opatrovníků a samotných žáků. V září 2014 ESLP rozhodl, že „Turecko musí situaci bezodkladně vyřešit“. Od té doby se však nestalo prakticky nic, pouze ministerstvo školství připravuje plán celospolečenské debaty o problematických předmětech. Plán by měl být schválen po volbách.

 

Další systematické porušování ‚svobody náboženství a přesvědčení‘ v rámci vzdělávacího systému představují volitelné hodiny islámu, které jsou podle názoru mnoha lidí ve skutečnosti spíše „dobrovolně povinné“. Strach z diskriminace a šikany ze strany učitelů a spolužáků ve spojení s celkovou pomalostí soudů jsou hlavními důvody, proč se lidé na soudy neobracejí a nesnaží se o svá práva bojovat. Dokud však nebude zavedena účinná ochrana ‚svobody náboženství a přesvědčení‘, [dá se očekávat, že] Turecko bude u ESLP prohrávat všechny podobné spory.

 

Více informací o problémech, kterým jsou křesťané v této zemi vystaveni, naleznete na stránce Egypt Country Report.

 

Zatímco turečtí křesťané hledají Boží vedení, modleme se, aby je Bůh zbavil strachu a dodal jim odvahu, aby pozvedli svůj hlas a nebáli se o svých obavách hovořit. Kéž Bohu důvěřují, že skutečně promění srdce vedoucích představitelů země i zástupců škol a nakonec se podaří zavést osnovy, které nebudou urážet Boha a poškozovat jeho následovníky. Modlete se za posílení svobody křesťanů v Turecku a také za to, aby mohli být díky této svobodě požehnáním pro své okolí, zvěstovat evangelium, vychovávat učedníky, projevovat pohostinnost a tak dále.

 

Prosbu za pronásledovanou církev, případně související děkovnou modlitbu můžete vyvěsit na Zeď modliteb za pronásledovanou církev (Persecuted Church Prayer Wall) kanadského Hlasu mučedníků.

 

Zdroj: www.vomcanada.com

 

Vaše modlitby


K této zprávě zatím nikdo žádnou modlitbu nepřidal, můžete přidat první.

 

    Text vaší modlitby:


    Poslat e-mailové upozornění v případě zveřejnění aktualizace k této zprávě: 
    Přihlašovací jméno*:     Heslo:  

 

*Přidávat vlastní modlitby mohou pouze registrovaní uživatelé.

 

Související odkazy

 

 

Následující zpráva

 

 

Předchozí zprávy

 

 

TIP: V březnu 2020 vyšla v nakladatelství Stefanos nová kniha.

 

 

Snubní prsten za život

 

Na cele s bojovníky Islámského státu

 

V prosinci 2015 byl na letišti v Chartúmu zadržen tajnou policií český občan Petr Jašek. Následujících čtrnáct měsíců byl vězněn súdánským režimem a v lednu 2017 ho tamní tribunál odsoudil na doživotí za „špionáž a velezradu“, třebaže jeho skutečným „zločinem“ byla prostá snaha pomoci africkým pronásledovaným křesťanům. Co prožíval v obávaném saharském vězení, bylo po dlouhé měsíce předmětem velkých obav a spekulací. V této knize o tom Petr Jašek nyní sám vypravuje…

 

 

Napsali o knize:

 

„Příběh Petra Jaška, který pomáhal pronásledovaným křesťanům v Súdánu a sám se stal pronásledovaným, otřásl celým světem. Mnozí se za jeho vysvobození modlili a půl milionu lidí podpisem petice za jeho propuštění, organizováním modlitebních shromáždění, či demonstrací svojí troškou přispěli k tlaku na súdánského prezidenta, který mu nakonec udělil milost. Avšak tento příběh není jen svědectvím o kruté realitě pronásledování křesťanů, o velikosti lidské sounáležitosti, či téměř zázračném vysvobození. Je především hlubokým svědectvím víry, cesty člověka, který čelil obrovské nespravedlnosti a nelidskému mučení, ale ve všem tom utrpení si uchoval neochvějnou víru, že Pán nad ním bdí, a že i tam v hloubi krutého súdánského vězení si ho Bůh může použít pro velké věci.“

— Miriam Kuzárová, Campaigns Director, CitizenGO, Slovensko

 

Archiv

 


 

Zasílání zpráv e-mailem

 

 

E-mailová adresa:

Heslo:

Postup přihlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou chcete zprávy zasílat, a heslo pro případné pozdější odhlášení. Pokud si žádné nezvolíte, přidělí vám systém heslo náhodné. Klikněte na tlačítko „Přihlásit“.
  • Nejpozději za několik minut obdržíte na uvedenou e-mailovou adresu automaticky vygenerovaný e-mail s názvem ve tvaru „confirm <unikátní kód>“. E-mail bude obsahovat URL adresu ve tvaru „https://webmail.ecn.cz/mailman/confirm/hlas-mucedniku-alert-l/<unikátní kód>“, na kterou kliknete a ocitnete se na WWW stránce nazvané „Potvrď žádosti o přihlášení“. Můžete zde vyplnit své celé jméno (nepovinné) a kliknutím na tlačítko „Přihlášení do konference hlas-mucedniku-alert-l“ je vaše přihlášení k odběru zpráv dokončeno.
  • Na zadanou e-mailovou adresu vám dorazí ještě jeden automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Vítejte v konferenci hlas-mucedniku-alert-l!“, ve kterém naleznete kromě jiného také systémem přidělené heslo, pokud jste si sami žádné nezvolili.

 

Postup odhlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou vám byly zprávy zasílány a zvolené nebo přidělené heslo (v případě odhlašování je heslo povinné). Klikněte na tlačítko „Odhlásit“. Nejpozději za několik minut na vaši adresu dorazí automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Odhlášen z konference "hlas-mucedniku-alert-l"“, který již není zapotřebí nijak potvrzovat, k odhlášení stačí zadání správného jména a hesla do formuláře na této stránce.

 

Přihlášení/odhlášení s využitím WWW rozhraní:

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pro práci s mailinglistem si nevolte žádné heslo, které využíváte v běžném životě k jiným účelům (síťová přihlášení, bankovní certifikáty a podobně). Heslo je přenášeno a zasíláno e-mailem v nešifrované podobě, proto používejte takové heslo, jehož potenciální prozrazení by pro vás neznamenalo žádnou újmu.

  

 

Zasílání zpráv na čtečky elektronických knih

 

Zprávy jsou jednou týdně zasílány také na čtečky Kindle a PocketBook.