Aktuálně

 

29. 01. 2016

Srí Lanka: Dav hinduistů zabránil pohřbu zesnulého křesťana

 

 
Srílanská vesnice. (fotografie: Flickr / Adam Jones)

(National Christian Evangelical Alliance of Sri Lanka)

 

16. října 2015 došlo v odlehlé části Srí Lanky k incidentu, při kterém dav čítající přibližně tři stovky vesničanů zabránil křesťanské rodině uspořádat pohřeb na obecním hřbitově. Radikálové prohlašovali, že pohřeb musí proběhnout podle hinduistických zvyklostí. Když pastor nemohl využít obecní hřbitov, pokusil se o uspořádání pohřbu poblíž kostela. Hinduisté však zbořili plot, vtrhli na církevní pozemek a zapálili dva zaparkované motocykly. Na základě rozhodnutí místního soudu předaného policií museli příbuzní nakonec pohřbít tělo zesnulého v jiné osadě, na hřbitově vzdáleném 23 kilometrů.

 

Méně závažné trestné činy páchané na křesťanech nejsou na Srí Lance nijak ojedinělé. V uplynulých třech měsících se objevily zprávy o četných incidentech, jejichž obětmi se stali řadoví křesťané, pastoři i celá společenství – zejména v okrese Kagelle, kde čelí mimořádně silnému protivenství ze strany místních radikálů tři pastoři a členové jejich společenství. Pronásledování má formu verbálního napadání, pálení majetku a také vyvíjení nátlaku na vydání zákazu činnosti jejich společenství.

 

Při jednom incidentu nižší inspektor z oblastní policejní stanice oslovil pastora poblíž modlitebny a dožadoval se předložení dokumentů o registraci. Pastor v oblasti slouží již 18 let, dosud mu však nikdo neřekl, že by měl nějakou registraci mít. (Podle místních právníků skutečně neexistuje žádný zákon, který by registraci objektů užívaných k bohoslužbám na Srí Lance vyžadoval.)

 

Předchozí zprávy o pronásledování v této zemi naleznete na stránce Sri Lanka Country Report.

 

Pozvedejme své hlasy v modlitbě za křesťany v Kagelle a dalších částech Srí Lanky, kteří se stávají terčem útoků. Vyprošujme jim povzbuzení a sílu plynoucí z vědomí, že je na modlitbách i jinými způsoby podporují bratři a sestry v Kristu po celém světě. Kéž jim Bůh také připomíná zaslíbení, že přestože jsou pronásledováni, nejsou opuštěni; přestože jsou sráženi k zemi, nejsou poraženi (2. Korintským 4,9). Modleme se za Boží ochranu v jejich životech a za nadpřirozený zásah v každé konkrétní situaci. Zatímco místní křesťané směle zvěstují Ježíše jako Spasitele a Pána, kéž jejich protivníci zakusí jeho lásku a milosrdenství a přijmou spasení.

 

Zdroj: www.vomcanada.com

 

Vaše modlitby


Tomáš R., Stará Ves nad Ondřejnicí (01.02.2016 04:54:50)
Pane Ježíši, posiluj a povzbuzuj bratry a setry a dej jim prožít i radost, kterou měli apoštolové, když mohli trpět pro Ježíše. Prosím za ty, kteří mají moc, aby ji nezneužívali a aby mohli zajistit tvé církvi život v pokoji. Buď prosím tě povzbuzením a posilou pro tvůj lid a dej jim vytrvalost. Děkuji.

 

    Text vaší modlitby:


    Poslat e-mailové upozornění v případě zveřejnění aktualizace k této zprávě: 
    Přihlašovací jméno*:     Heslo:  

 

*Přidávat vlastní modlitby mohou pouze registrovaní uživatelé.

 

Související odkazy

 

 

Následující zpráva

 

 

Předchozí zprávy

 

 

TIP: V březnu 2020 vyšla v nakladatelství Stefanos nová kniha.

 

 

Snubní prsten za život

 

Na cele s bojovníky Islámského státu

 

V prosinci 2015 byl na letišti v Chartúmu zadržen tajnou policií český občan Petr Jašek. Následujících čtrnáct měsíců byl vězněn súdánským režimem a v lednu 2017 ho tamní tribunál odsoudil na doživotí za „špionáž a velezradu“, třebaže jeho skutečným „zločinem“ byla prostá snaha pomoci africkým pronásledovaným křesťanům. Co prožíval v obávaném saharském vězení, bylo po dlouhé měsíce předmětem velkých obav a spekulací. V této knize o tom Petr Jašek nyní sám vypravuje…

 

 

Napsali o knize:

 

“Když jsem pročítal tuto knihu, vybavily se mi vzpomínky na těžkou dobu, kdy Petr zmizel a my jsme neměli žádné zprávy o tom, co se mu stalo. Ale také jsem vzpomínal na to, jak se náš sbor semkl na modlitbách a v půstu. Navzdory nejistotě a strachu Bůh znovu a znovu naplňoval naše srdce pokojem a vírou, že se Petr vrátí domů. A když se vrátil, žasl jsem, koho vidím. Žádný zlomený člověk, jak mnozí předpokládali, ale vyzrálý muž, plný víry, radosti, vděčnosti a lásky k Ježíši. Jako se zlato přepaluje ohněm, tak i oheň utrpení přepálil Petra v hlubokého, vroucího a odvážného Božího služebníka. Věřím, že Bůh stejně jako Petra neopustí ani nikoho z nás. Ať procházíme čímkoli, dá nám sílu, anebo nás vezme do náruče a přenese na bezpečnou půdu. Díky Bohu za Jeho věrnost, pomoc a milost. Díky, že zlo obrací v dobro, díky, že z Jeho rukou nás nikdo a nic nevytrhne. A díky za všechny, kteří mohli skrze Petra poznat a přijmout Krista.“

— Daniel Kaleta, kazatel Církve bratrské

 

Archiv

 






 

Zasílání zpráv e-mailem

 

 

E-mailová adresa:

Heslo:

Postup přihlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou chcete zprávy zasílat, a heslo pro případné pozdější odhlášení. Pokud si žádné nezvolíte, přidělí vám systém heslo náhodné. Klikněte na tlačítko „Přihlásit“.
  • Nejpozději za několik minut obdržíte na uvedenou e-mailovou adresu automaticky vygenerovaný e-mail s názvem ve tvaru „confirm <unikátní kód>“. E-mail bude obsahovat URL adresu ve tvaru „https://webmail.ecn.cz/mailman/confirm/hlas-mucedniku-alert-l/<unikátní kód>“, na kterou kliknete a ocitnete se na WWW stránce nazvané „Potvrď žádosti o přihlášení“. Můžete zde vyplnit své celé jméno (nepovinné) a kliknutím na tlačítko „Přihlášení do konference hlas-mucedniku-alert-l“ je vaše přihlášení k odběru zpráv dokončeno.
  • Na zadanou e-mailovou adresu vám dorazí ještě jeden automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Vítejte v konferenci hlas-mucedniku-alert-l!“, ve kterém naleznete kromě jiného také systémem přidělené heslo, pokud jste si sami žádné nezvolili.

 

Postup odhlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou vám byly zprávy zasílány a zvolené nebo přidělené heslo (v případě odhlašování je heslo povinné). Klikněte na tlačítko „Odhlásit“. Nejpozději za několik minut na vaši adresu dorazí automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Odhlášen z konference "hlas-mucedniku-alert-l"“, který již není zapotřebí nijak potvrzovat, k odhlášení stačí zadání správného jména a hesla do formuláře na této stránce.

 

Přihlášení/odhlášení s využitím WWW rozhraní:

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pro práci s mailinglistem si nevolte žádné heslo, které využíváte v běžném životě k jiným účelům (síťová přihlášení, bankovní certifikáty a podobně). Heslo je přenášeno a zasíláno e-mailem v nešifrované podobě, proto používejte takové heslo, jehož potenciální prozrazení by pro vás neznamenalo žádnou újmu.

  

 

Zasílání zpráv na čtečky elektronických knih

 

Zprávy jsou jednou týdně zasílány také na čtečky Kindle a PocketBook.