Aktuálně

 

06. 02. 2016

Turecko: Podle rozhodnutí soudu státní orgány selhaly při zajišťování ochrany křesťanů

 

 
Susanne Geske, vdova po mučedníkovi Tillmannovi Geske (fotografie: Morning Star News)

(Middle East Concern, Morning Star News)

 

Turečtí křesťané nedávno uvítali příznivé rozhodnutí soudu v rámci pokračujícího boje za spravedlnost ve věci vraždy trojice křesťanů v roce 2007. 26. ledna správní soud v Malatya vynesl rozsudek, podle kterého ministerstvo vnitra a pracovníci kanceláře guvernéra zanedbali svou povinnost a proto musí příbuzným obětí poskytnout odškodnění.

 

Necati Aydin, Ugur Yuksel a Tilmann Geske byli zavražděni 18. dubna 2007 v budově křesťanského nakladatelství Zirve ve městě Malatya ve východním Turecku. Z vraždy bylo obviněno pět mladíků ve věku mezi 19 a 20 lety, zadržených na místě. Existuje podezření, že turecké státní orgány obdržely informace o útoku ještě než k němu došlo, přesto křesťanům nezajistily ochranu.

 

V roce 2008 příbuzní zavražděných mužů iniciovali zahájení soudního sporu s ministerstvem vnitra a kanceláří guvernéra v Malatya, v rámci kterého byly státní orgány obviněny z nedbalosti. Nedávný rozsudek správního soudu v Malatya a jeho rozhodnutí vyplatit odškodné je jistě krokem správným směrem. Soud však doprovázejí mnohá zklamání, zejména kvůli neustálým průtahům. Přestože policisté zadrželi pět podezřelých téměř okamžitě po nahlášení incidentu, stíhání bylo od začátku problematické. V rámci procesu byli nejméně dvakrát vyměněni soudci, prokurátoři dokonce čtyřikrát, a s tím souvisely další prodlevy.

 

Příbuzné obětí roztrpčila také skutečnost, že 10. března 2014 bylo všech pět obviněných propuštěno na kauci na základě novely zákona, která snížila maximální přípustnou délku vazby před zahájením soudního procesu z deseti na pět let. Na nátlak veřejnosti byla mladíkům uložena povinnost trvale nosit elektronické monitorovací zařízení, příbuzní i přátelé obětí však byli přesto znepokojeni v souvislosti s výhrůžkami, které pachatelé v minulosti učinili. Navzdory neuspokojivému průběhu soudu a nesmírné ztrátě rodiny přijímají povzbuzení z Božích zaslíbení a věrných modliteb jeho lidu.

 

Připojte se k našim tureckým bratřím a sestrám v přímluvných modlitbách, aby všichni pozůstalí v průběhu procesu zakoušeli „pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení“ (Filipským 4,7) a nadpřirozenou ochranu. Modlete se, aby proces bez dalších zbytečných odkladů dospěl do zdárného konce a aby pachatelé obdrželi adekvátní tresty. Kéž jsou pachatelé i jejich spolupracovníci v srdcích usvědčeni ze závažnosti svého hříchu a uvědomí si nesmírnou bolest, kterou způsobili nejen rodinám obětí, ale i jejich Nebeskému Otci… a nakonec poznali hloubku jeho odpuštění a přijali spasení skrze jeho Syna Ježíše.

 

Modlitbu za tyto křesťany a další věřící vystavené pronásledování v různých částech světa můžete vyvěsit na Zeď modliteb za pronásledovanou církev (Persecuted Church Prayer Wall) kanadského Hlasu mučedníků.

 

Zdroj: www.vomcanada.com

 

Vaše modlitby


K této zprávě zatím nikdo žádnou modlitbu nepřidal, můžete přidat první.

 

    Text vaší modlitby:


    Poslat e-mailové upozornění v případě zveřejnění aktualizace k této zprávě: 
    Přihlašovací jméno*:     Heslo:  

 

*Přidávat vlastní modlitby mohou pouze registrovaní uživatelé.

 

Související odkazy

 

 

Následující zpráva

 

 

Předchozí zprávy

 

 

TIP: V březnu 2020 vyšla v nakladatelství Stefanos nová kniha.

 

 

Snubní prsten za život

 

Na cele s bojovníky Islámského státu

 

V prosinci 2015 byl na letišti v Chartúmu zadržen tajnou policií český občan Petr Jašek. Následujících čtrnáct měsíců byl vězněn súdánským režimem a v lednu 2017 ho tamní tribunál odsoudil na doživotí za „špionáž a velezradu“, třebaže jeho skutečným „zločinem“ byla prostá snaha pomoci africkým pronásledovaným křesťanům. Co prožíval v obávaném saharském vězení, bylo po dlouhé měsíce předmětem velkých obav a spekulací. V této knize o tom Petr Jašek nyní sám vypravuje…

 

 

Napsali o knize:

 

„Příběh Petra Jaška, který pomáhal pronásledovaným křesťanům v Súdánu a sám se stal pronásledovaným, otřásl celým světem. Mnozí se za jeho vysvobození modlili a půl milionu lidí podpisem petice za jeho propuštění, organizováním modlitebních shromáždění, či demonstrací svojí troškou přispěli k tlaku na súdánského prezidenta, který mu nakonec udělil milost. Avšak tento příběh není jen svědectvím o kruté realitě pronásledování křesťanů, o velikosti lidské sounáležitosti, či téměř zázračném vysvobození. Je především hlubokým svědectvím víry, cesty člověka, který čelil obrovské nespravedlnosti a nelidskému mučení, ale ve všem tom utrpení si uchoval neochvějnou víru, že Pán nad ním bdí, a že i tam v hloubi krutého súdánského vězení si ho Bůh může použít pro velké věci.“

— Miriam Kuzárová, Campaigns Director, CitizenGO, Slovensko

 

Archiv

 


 

Zasílání zpráv e-mailem

 

 

E-mailová adresa:

Heslo:

Postup přihlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou chcete zprávy zasílat, a heslo pro případné pozdější odhlášení. Pokud si žádné nezvolíte, přidělí vám systém heslo náhodné. Klikněte na tlačítko „Přihlásit“.
  • Nejpozději za několik minut obdržíte na uvedenou e-mailovou adresu automaticky vygenerovaný e-mail s názvem ve tvaru „confirm <unikátní kód>“. E-mail bude obsahovat URL adresu ve tvaru „https://webmail.ecn.cz/mailman/confirm/hlas-mucedniku-alert-l/<unikátní kód>“, na kterou kliknete a ocitnete se na WWW stránce nazvané „Potvrď žádosti o přihlášení“. Můžete zde vyplnit své celé jméno (nepovinné) a kliknutím na tlačítko „Přihlášení do konference hlas-mucedniku-alert-l“ je vaše přihlášení k odběru zpráv dokončeno.
  • Na zadanou e-mailovou adresu vám dorazí ještě jeden automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Vítejte v konferenci hlas-mucedniku-alert-l!“, ve kterém naleznete kromě jiného také systémem přidělené heslo, pokud jste si sami žádné nezvolili.

 

Postup odhlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou vám byly zprávy zasílány a zvolené nebo přidělené heslo (v případě odhlašování je heslo povinné). Klikněte na tlačítko „Odhlásit“. Nejpozději za několik minut na vaši adresu dorazí automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Odhlášen z konference "hlas-mucedniku-alert-l"“, který již není zapotřebí nijak potvrzovat, k odhlášení stačí zadání správného jména a hesla do formuláře na této stránce.

 

Přihlášení/odhlášení s využitím WWW rozhraní:

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pro práci s mailinglistem si nevolte žádné heslo, které využíváte v běžném životě k jiným účelům (síťová přihlášení, bankovní certifikáty a podobně). Heslo je přenášeno a zasíláno e-mailem v nešifrované podobě, proto používejte takové heslo, jehož potenciální prozrazení by pro vás neznamenalo žádnou újmu.

  

 

Zasílání zpráv na čtečky elektronických knih

 

Zprávy jsou jednou týdně zasílány také na čtečky Kindle a PocketBook.