Aktuálně

 

28. 02. 2016

Izrael: Židé nebo odpadlíci?

 

 

(Persecution.com NewsRoom, zveřejněno 25. února 2016)

 

Rodině etiopských Židů, kteří věří v Ježíše jako Mesiáše, bylo odepřeno izraelské občanství, přestože přicestovali do země na základě místního „Zákona o návratu“. Spolupracovník Hlasu mučedníků zabývající se případem nicméně předpokládá, že rodina nakonec občanství získá, poté co se případ dostane k izraelskému Nejvyššímu soudu. (Zákon o návratu opravňuje každého člověka, který prokazatelně doloží své židovské kořeny, k imigraci do Izraele a získání občanství.)

 

Izrael zahájil program imigrace etiopských Židů v souvislosti se Zákonem o návratu koncem 70. let minulého století. Aby člověk získal na občanství nárok, musí doložit židovskou národnost své matky, případně musí konvertovat k judaismu, přičemž se nesmí hlásit k žádnému jinému náboženství. Ke dnešnímu dni žije v Izraeli přibližně 130 000 etiopských Židů.

 

„Yaredova“ rodina byla po přicestování z Etiopie umístěna do speciálního centra sloužícího k tomuto účelu. Zde jim bylo přiznáno právo na trvalý pobyt, nikdy však nezískali občanství. Komplikace zřejmě spočívá v Yaredově přiznání (imigračnímu úředníkovi), že sice praktikuje judaismus, současně však věří, že je Ježíš Mesiáš. Pokud budou manželé oficiálně označeni za následovníky jiného náboženství, mohou nárok na občanství ztratit.

 

Zmínění Etiopané nejsou první židovskou rodinou, která se postavila proti myšlence, že by je měla víra v Ježíše z nároku na občanství diskvalifikovat. V 80. letech požádali o izraelské občanství Gary a Shirley Beresfordovi, manželé z Jižní Afriky. Argumentovali tehdy tvrzením, že pokud má judaismus dostatečně širokou náruč, aby zahrnul nejrůznější ultraortodoxní sekty, následovníky falešných mesiášů a Židy, kteří jsou ve skutečnosti ateisty, měli by mít možnost získat občanství také Židé, kteří věří v Ježíše. Dodali, že sami nekonvertovali ke křesťanství, ale naopak z nich Ježíš učinil lepší a věrnější následovníky židovského náboženství.

 

Proces s Beresfordovými se táhl šest let, během kterých byla byla předložena celá řada vyjádření a odvolání, proběhl nespočet přelíčení a padlo mnoho rozsudků, než je Nejvyšší soud v roce 1989 nakonec označil za odpadlíky. Toto rozhodnutí, známé jako „precedent manželů Beresfordových“ od té doby bránil mesiánským židům, aby izraelské občanství získali.

 

O mnoho let později Nejvyšší soud přiznal právo na návrat a udělení občanství dvanácti mesiánským židům. Podle tohoto rozhodnutí z roku 2008 mesiánský žid, který nikdy nebyl židem z náboženské definice (a proto nemůže být považován za odpadlíka, pozn. překl.), může získat nárok na občanství jen na základě doložení rodové linie.

 

Yared s rodinou doufají, že přestože mohou být diskvalifikováni kvůli své víře, v rámci probíhajícího procesu doloží existenci židovských předků a podaří se jim získat občanství tímto způsobem. Yared i Sena shodně tvrdí, že nejsou odpadlíky, ale židovskými následovníky Ježíše.

 

Příslušníci ultranacionalistických skupin dlouhodobě vyvíjejí nátlak na izraelské státní orgány ve snaze prosadit deportaci obyvatel nežidovského původu. Podobné skupiny rovněž mají na svědomí útoky na křesťany a mesiánské židy. 17. ledna letošního roku dva teenageři nacionalistického založení nastříkali na stěnu kostela nápis „Smrt pohanským křesťanům – nepřátelům Izraele“. Přívrženci podobných skupin demolují majetek patřící křesťanům, na veřejnosti hází na Ježíšovy následovníky kameny a další předměty a proklínají je. Příslušníci policie a dalších státních orgánů zpravidla podobné incidenty ignorují.

 

Zdroj: www.persecution.com

 

Vaše modlitby


K této zprávě zatím nikdo žádnou modlitbu nepřidal, můžete přidat první.

 

    Text vaší modlitby:


    Poslat e-mailové upozornění v případě zveřejnění aktualizace k této zprávě: 
    Přihlašovací jméno*:     Heslo:  

 

*Přidávat vlastní modlitby mohou pouze registrovaní uživatelé.

 

Související odkazy

 

 

Následující zpráva

 

 

Předchozí zprávy

 

 

TIP: V březnu 2020 vyšla v nakladatelství Stefanos nová kniha.

 

 

Snubní prsten za život

 

Na cele s bojovníky Islámského státu

 

V prosinci 2015 byl na letišti v Chartúmu zadržen tajnou policií český občan Petr Jašek. Následujících čtrnáct měsíců byl vězněn súdánským režimem a v lednu 2017 ho tamní tribunál odsoudil na doživotí za „špionáž a velezradu“, třebaže jeho skutečným „zločinem“ byla prostá snaha pomoci africkým pronásledovaným křesťanům. Co prožíval v obávaném saharském vězení, bylo po dlouhé měsíce předmětem velkých obav a spekulací. V této knize o tom Petr Jašek nyní sám vypravuje…

 

 

Napsali o knize:

 

“Když jsem pročítal tuto knihu, vybavily se mi vzpomínky na těžkou dobu, kdy Petr zmizel a my jsme neměli žádné zprávy o tom, co se mu stalo. Ale také jsem vzpomínal na to, jak se náš sbor semkl na modlitbách a v půstu. Navzdory nejistotě a strachu Bůh znovu a znovu naplňoval naše srdce pokojem a vírou, že se Petr vrátí domů. A když se vrátil, žasl jsem, koho vidím. Žádný zlomený člověk, jak mnozí předpokládali, ale vyzrálý muž, plný víry, radosti, vděčnosti a lásky k Ježíši. Jako se zlato přepaluje ohněm, tak i oheň utrpení přepálil Petra v hlubokého, vroucího a odvážného Božího služebníka. Věřím, že Bůh stejně jako Petra neopustí ani nikoho z nás. Ať procházíme čímkoli, dá nám sílu, anebo nás vezme do náruče a přenese na bezpečnou půdu. Díky Bohu za Jeho věrnost, pomoc a milost. Díky, že zlo obrací v dobro, díky, že z Jeho rukou nás nikdo a nic nevytrhne. A díky za všechny, kteří mohli skrze Petra poznat a přijmout Krista.“

— Daniel Kaleta, kazatel Církve bratrské

 

Archiv

 


 

Zasílání zpráv e-mailem

 

 

E-mailová adresa:

Heslo:

Postup přihlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou chcete zprávy zasílat, a heslo pro případné pozdější odhlášení. Pokud si žádné nezvolíte, přidělí vám systém heslo náhodné. Klikněte na tlačítko „Přihlásit“.
  • Nejpozději za několik minut obdržíte na uvedenou e-mailovou adresu automaticky vygenerovaný e-mail s názvem ve tvaru „confirm <unikátní kód>“. E-mail bude obsahovat URL adresu ve tvaru „https://webmail.ecn.cz/mailman/confirm/hlas-mucedniku-alert-l/<unikátní kód>“, na kterou kliknete a ocitnete se na WWW stránce nazvané „Potvrď žádosti o přihlášení“. Můžete zde vyplnit své celé jméno (nepovinné) a kliknutím na tlačítko „Přihlášení do konference hlas-mucedniku-alert-l“ je vaše přihlášení k odběru zpráv dokončeno.
  • Na zadanou e-mailovou adresu vám dorazí ještě jeden automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Vítejte v konferenci hlas-mucedniku-alert-l!“, ve kterém naleznete kromě jiného také systémem přidělené heslo, pokud jste si sami žádné nezvolili.

 

Postup odhlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou vám byly zprávy zasílány a zvolené nebo přidělené heslo (v případě odhlašování je heslo povinné). Klikněte na tlačítko „Odhlásit“. Nejpozději za několik minut na vaši adresu dorazí automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Odhlášen z konference "hlas-mucedniku-alert-l"“, který již není zapotřebí nijak potvrzovat, k odhlášení stačí zadání správného jména a hesla do formuláře na této stránce.

 

Přihlášení/odhlášení s využitím WWW rozhraní:

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pro práci s mailinglistem si nevolte žádné heslo, které využíváte v běžném životě k jiným účelům (síťová přihlášení, bankovní certifikáty a podobně). Heslo je přenášeno a zasíláno e-mailem v nešifrované podobě, proto používejte takové heslo, jehož potenciální prozrazení by pro vás neznamenalo žádnou újmu.

  

 

Zasílání zpráv na čtečky elektronických knih

 

Zprávy jsou jednou týdně zasílány také na čtečky Kindle a PocketBook.