Aktuálně

 

03. 03. 2016

Turecko: Členové křesťanských společenství mohou i nadále využívat historickou budovu

 

 
Bohoslužba ve „francouzském kostele“ v Burse vedená pastorem Ismailem. (Fotografie: World Watch Monitor)

(World Watch Monitor)

 

Křesťané navštěvující kostel v Burse (metropole v severozápadním Turecku) nedávno obdrželi od místních úřadů vyrozumění, aby objekt nejpozději do 26. února vyklidili. S radostí vás informujeme, že 23. února, tři dny před stanoveným termínem, bylo nařízení odvoláno. Historický „francouzský kostel“ z 80. let 19. století sdílí několik místních společenství. Jedná se o jedinou budovu ve městě, ve které mohou být oficiálně pořádány bohoslužby.

 

Desítky let se kostel nacházel v troskách. Aykan Erdemir, turecký akademický pracovník, který v Burse vyrůstal a v současné době působí v Nadaci pro ochranu demokratických svobod, novinářům řekl, že jako dítě si s kamarády hrával v hromadách sutin. Opětovné otevření kostela vnímal jako znamení, že Bursa znovu objevuje svou multikulturní minulost.

 

Když se Aykan dozvěděl o nařízení budovu opustit, znovu na něj intenzivně dolehla skutečnost, že v turecké legislativě dosud není zakotvena plná náboženská svoboda pro příslušníky nemuslimských menšin. „Křesťané nemají na budovu žádný trvalý právní nárok, pouze ji v tuto chvíli mohou využívat. Podle mého názoru se jedná o velmi nejistou pozici,“ vysvětluje Aykan. „Členové menšinových náboženských skupin jsou zcela závislí na dobré vůli úředníků a většinové populace. K podobným problémům bude docházet do té doby, dokud příslušníci náboženských menšin nebudou moci vlastnit budovy určené k bohoslužbám a dokud (formou restitucí) nezískají trvalé právo k používání svých historických kostelů.“

 

Kostel v Burse tak zůstává symbolem zápasu místních nemuslimů o to, aby se stali obecně přijímanou součástí společnosti. Pastor Ismail Kulakciolgu, zástupce jednoho ze čtyř společenství, která v historické budově pravidelně pořádají bohoslužby, se pokusil přesvědčit městské radní, že by Bursa ztratila neocenitelnou část svého kulturního dědictví, pokud by křesťané byli z budovy vykázáni. „Snažíme se vysvětlit, že tento kostel, ve kterém vzdávají Bohu chválu členové různých společenství, je možná jediným svého druhu na světě.“

 

Další zprávy, včetně krátkých videoreportáží, dokumentujících pronásledování v této zemi, naleznete na stránce Turkey Country Report.

 

Vzdejme společně chválu Bohu za rozhodnutí, které místní úřady nakonec učinily ve prospěch křesťanů navštěvujících tento „multikulturní“ kostel v Turecku, takže mohou pokračovat v pořádání bohoslužeb. Modlete se, aby se věřící z různých denominací i nadále pokojně setkávali v tomto nádherném svatostánku a prakticky tak demonstrovali neobvyklé pouto jednoty a lásky, které se stane živým svědectvím pro obyvatele Bursy a celého Turecka. Modlete se také za to, aby si turecká společnost přisvojila myšlenku náboženské svobody pro všechny obyvatele své země.

 

Zdroj: www.vomcanada.com

 

Vaše modlitby


K této zprávě zatím nikdo žádnou modlitbu nepřidal, můžete přidat první.

 

    Text vaší modlitby:


    Poslat e-mailové upozornění v případě zveřejnění aktualizace k této zprávě: 
    Přihlašovací jméno*:     Heslo:  

 

*Přidávat vlastní modlitby mohou pouze registrovaní uživatelé.

 

Související odkazy

 

 

Následující zpráva

 

 

Předchozí zprávy

 

 

TIP: V březnu 2020 vyšla v nakladatelství Stefanos nová kniha.

 

 

Snubní prsten za život

 

Na cele s bojovníky Islámského státu

 

V prosinci 2015 byl na letišti v Chartúmu zadržen tajnou policií český občan Petr Jašek. Následujících čtrnáct měsíců byl vězněn súdánským režimem a v lednu 2017 ho tamní tribunál odsoudil na doživotí za „špionáž a velezradu“, třebaže jeho skutečným „zločinem“ byla prostá snaha pomoci africkým pronásledovaným křesťanům. Co prožíval v obávaném saharském vězení, bylo po dlouhé měsíce předmětem velkých obav a spekulací. V této knize o tom Petr Jašek nyní sám vypravuje…

 

 

Napsali o knize:

 

“Když jsem pročítal tuto knihu, vybavily se mi vzpomínky na těžkou dobu, kdy Petr zmizel a my jsme neměli žádné zprávy o tom, co se mu stalo. Ale také jsem vzpomínal na to, jak se náš sbor semkl na modlitbách a v půstu. Navzdory nejistotě a strachu Bůh znovu a znovu naplňoval naše srdce pokojem a vírou, že se Petr vrátí domů. A když se vrátil, žasl jsem, koho vidím. Žádný zlomený člověk, jak mnozí předpokládali, ale vyzrálý muž, plný víry, radosti, vděčnosti a lásky k Ježíši. Jako se zlato přepaluje ohněm, tak i oheň utrpení přepálil Petra v hlubokého, vroucího a odvážného Božího služebníka. Věřím, že Bůh stejně jako Petra neopustí ani nikoho z nás. Ať procházíme čímkoli, dá nám sílu, anebo nás vezme do náruče a přenese na bezpečnou půdu. Díky Bohu za Jeho věrnost, pomoc a milost. Díky, že zlo obrací v dobro, díky, že z Jeho rukou nás nikdo a nic nevytrhne. A díky za všechny, kteří mohli skrze Petra poznat a přijmout Krista.“

— Daniel Kaleta, kazatel Církve bratrské

 

Archiv

 


 

Zasílání zpráv e-mailem

 

 

E-mailová adresa:

Heslo:

Postup přihlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou chcete zprávy zasílat, a heslo pro případné pozdější odhlášení. Pokud si žádné nezvolíte, přidělí vám systém heslo náhodné. Klikněte na tlačítko „Přihlásit“.
  • Nejpozději za několik minut obdržíte na uvedenou e-mailovou adresu automaticky vygenerovaný e-mail s názvem ve tvaru „confirm <unikátní kód>“. E-mail bude obsahovat URL adresu ve tvaru „https://webmail.ecn.cz/mailman/confirm/hlas-mucedniku-alert-l/<unikátní kód>“, na kterou kliknete a ocitnete se na WWW stránce nazvané „Potvrď žádosti o přihlášení“. Můžete zde vyplnit své celé jméno (nepovinné) a kliknutím na tlačítko „Přihlášení do konference hlas-mucedniku-alert-l“ je vaše přihlášení k odběru zpráv dokončeno.
  • Na zadanou e-mailovou adresu vám dorazí ještě jeden automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Vítejte v konferenci hlas-mucedniku-alert-l!“, ve kterém naleznete kromě jiného také systémem přidělené heslo, pokud jste si sami žádné nezvolili.

 

Postup odhlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou vám byly zprávy zasílány a zvolené nebo přidělené heslo (v případě odhlašování je heslo povinné). Klikněte na tlačítko „Odhlásit“. Nejpozději za několik minut na vaši adresu dorazí automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Odhlášen z konference "hlas-mucedniku-alert-l"“, který již není zapotřebí nijak potvrzovat, k odhlášení stačí zadání správného jména a hesla do formuláře na této stránce.

 

Přihlášení/odhlášení s využitím WWW rozhraní:

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pro práci s mailinglistem si nevolte žádné heslo, které využíváte v běžném životě k jiným účelům (síťová přihlášení, bankovní certifikáty a podobně). Heslo je přenášeno a zasíláno e-mailem v nešifrované podobě, proto používejte takové heslo, jehož potenciální prozrazení by pro vás neznamenalo žádnou újmu.

  

 

Zasílání zpráv na čtečky elektronických knih

 

Zprávy jsou jednou týdně zasílány také na čtečky Kindle a PocketBook.