Aktuálně

 

11. 11. 2016

Uganda: Vypálení domu, ve kterém nalezli útočiště chlapci na útěku

 

 

(Morning Star News)

 

30. října radikální muslimové ve východní Ugandě vypálili dům patřící křesťanské rodině. Důvodem bylo poskytnutí přístřeší dvěma chlapcům, kterým rodiče vyhrožovali násilím kvůli opuštění islámu. Jedenačtyřicetiletý Stephen Muganzi vyprávěl, jak u něj oba dospívající chlapci vyhledali útočiště 16. října poté, co se jich rodiče začali vyptávat na jejich konverzi ke křesťanství a následně jim vyhrožovali zabitím. Oba chlapci (ve věku 16 a 17 let) přijali křesťanství tajně, přibližně před sedmi měsíci.

 

Poté co mladíci uprchli z domova, rodiče je začali hledat. Stephen začal dostávat výhrůžky: „Začaly mi na telefon chodit výhružné zprávy obviňující mě z toho, že jsem chlapce obrátil ke křesťanství a také že jsem je u sebe nechal bydlet bez souhlasu rodičů. Nebral jsem však (ty zprávy) příliš vážně.“

 

Otcové chlapců (jména z ohledem na bezpečí jejich synů neuvádíme) dali dohromady skupinu samozvaných prosazovatelů (islámského právního řádu) šaría, aby mladíky potrestali za „odpadlictví“. Shromážděný dav, včetně obou otců, nakonec křesťanův dům zapálil.

 

Místní společenství vyslalo člena staršovstva, aby zjistil rozsah škod. „Škody jsou obrovské,“ potvrdil duchovní. Na místě navíc nalezl letáky, které po sobě útočníci zanechali: „Vezměte laskavě na vědomí, že jsme s vámi dosud neskončili. Očekávejte víc. Chystáme ještě horší věci.“ Stephenova rodina i chlapci museli nalézt úkryt jinde.

 

Děkujeme vám, že se společně s námi modlíte za bezpečí ohrožených chlapců, kterým usilují o život místní radikální muslimové – na popud vlastních otců. Kéž mladí věřící osobně zakusí utěšující přítomnost Nebeského Otce, velmi zřetelnými způsoby. Modlete se také za Stephena a jeho rodinu, která ochotně nabídla oběma chlapcům pomoc ve snaze zajistit jim bezpečí a posílit jejich nově nalezenou víru. Kéž Pán poskytne Stephenovi sílu a prostředky, aby mohl chlapcům i nadále pomáhat. Modlete se, aby o ně bylo dobře postaráno, dostalo se jim slušného vzdělání a měli naději na lepší budoucnost.

 

Zdroj: www.vomcanada.com

 

Vaše modlitby


K této zprávě zatím nikdo žádnou modlitbu nepřidal, můžete přidat první.

 

    Text vaší modlitby:


    Poslat e-mailové upozornění v případě zveřejnění aktualizace k této zprávě: 
    Přihlašovací jméno*:     Heslo:  

 

*Přidávat vlastní modlitby mohou pouze registrovaní uživatelé.

 

Související odkazy

 

 

Následující zpráva

 

 

Předchozí zprávy

 

 

TIP: V březnu 2020 vyšla v nakladatelství Stefanos nová kniha.

 

 

Snubní prsten za život

 

Na cele s bojovníky Islámského státu

 

V prosinci 2015 byl na letišti v Chartúmu zadržen tajnou policií český občan Petr Jašek. Následujících čtrnáct měsíců byl vězněn súdánským režimem a v lednu 2017 ho tamní tribunál odsoudil na doživotí za „špionáž a velezradu“, třebaže jeho skutečným „zločinem“ byla prostá snaha pomoci africkým pronásledovaným křesťanům. Co prožíval v obávaném saharském vězení, bylo po dlouhé měsíce předmětem velkých obav a spekulací. V této knize o tom Petr Jašek nyní sám vypravuje…

 

 

Napsali o knize:

 

“Když jsem pročítal tuto knihu, vybavily se mi vzpomínky na těžkou dobu, kdy Petr zmizel a my jsme neměli žádné zprávy o tom, co se mu stalo. Ale také jsem vzpomínal na to, jak se náš sbor semkl na modlitbách a v půstu. Navzdory nejistotě a strachu Bůh znovu a znovu naplňoval naše srdce pokojem a vírou, že se Petr vrátí domů. A když se vrátil, žasl jsem, koho vidím. Žádný zlomený člověk, jak mnozí předpokládali, ale vyzrálý muž, plný víry, radosti, vděčnosti a lásky k Ježíši. Jako se zlato přepaluje ohněm, tak i oheň utrpení přepálil Petra v hlubokého, vroucího a odvážného Božího služebníka. Věřím, že Bůh stejně jako Petra neopustí ani nikoho z nás. Ať procházíme čímkoli, dá nám sílu, anebo nás vezme do náruče a přenese na bezpečnou půdu. Díky Bohu za Jeho věrnost, pomoc a milost. Díky, že zlo obrací v dobro, díky, že z Jeho rukou nás nikdo a nic nevytrhne. A díky za všechny, kteří mohli skrze Petra poznat a přijmout Krista.“

— Daniel Kaleta, kazatel Církve bratrské

 

Archiv

 


 

Zasílání zpráv e-mailem

 

 

E-mailová adresa:

Heslo:

Postup přihlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou chcete zprávy zasílat, a heslo pro případné pozdější odhlášení. Pokud si žádné nezvolíte, přidělí vám systém heslo náhodné. Klikněte na tlačítko „Přihlásit“.
  • Nejpozději za několik minut obdržíte na uvedenou e-mailovou adresu automaticky vygenerovaný e-mail s názvem ve tvaru „confirm <unikátní kód>“. E-mail bude obsahovat URL adresu ve tvaru „https://webmail.ecn.cz/mailman/confirm/hlas-mucedniku-alert-l/<unikátní kód>“, na kterou kliknete a ocitnete se na WWW stránce nazvané „Potvrď žádosti o přihlášení“. Můžete zde vyplnit své celé jméno (nepovinné) a kliknutím na tlačítko „Přihlášení do konference hlas-mucedniku-alert-l“ je vaše přihlášení k odběru zpráv dokončeno.
  • Na zadanou e-mailovou adresu vám dorazí ještě jeden automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Vítejte v konferenci hlas-mucedniku-alert-l!“, ve kterém naleznete kromě jiného také systémem přidělené heslo, pokud jste si sami žádné nezvolili.

 

Postup odhlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou vám byly zprávy zasílány a zvolené nebo přidělené heslo (v případě odhlašování je heslo povinné). Klikněte na tlačítko „Odhlásit“. Nejpozději za několik minut na vaši adresu dorazí automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Odhlášen z konference "hlas-mucedniku-alert-l"“, který již není zapotřebí nijak potvrzovat, k odhlášení stačí zadání správného jména a hesla do formuláře na této stránce.

 

Přihlášení/odhlášení s využitím WWW rozhraní:

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pro práci s mailinglistem si nevolte žádné heslo, které využíváte v běžném životě k jiným účelům (síťová přihlášení, bankovní certifikáty a podobně). Heslo je přenášeno a zasíláno e-mailem v nešifrované podobě, proto používejte takové heslo, jehož potenciální prozrazení by pro vás neznamenalo žádnou újmu.

  

 

Zasílání zpráv na čtečky elektronických knih

 

Zprávy jsou jednou týdně zasílány také na čtečky Kindle a PocketBook.