Aktuálně

 

05. 12. 2016

Malawi: Proměna

 

 
Rašíd a jeho žena, nová stvoření v Kristu

(Persecution.com NewsRoom, zveřejněno 5. prosince 2016)

 

Z Rašída M’Balaka šla hrůza. Možná největší hrůza ze všech lidí z celé osady na malawském venkově, ve které žil. Ke své ženě, „Noře“, se choval velmi hrubě. Byl synem místního imáma (muslimského učitele) a sám se živil exhumací lidských kostí a jejich prodejem za účelem uctívání předků. (Většinu obyvatel vesnice tvoří příslušníci kmene Yao, kteří praktikují lidový islám, ve kterém se mísí animistické praktiky s islámskou věroukou.)

 

Poté se však Rašíd setkal s evangelistou jménem Josef. Již tehdy nebyl spokojený s životem, který vedl – a poselství evangelia, které mu Josef předložil, ještě více prohloubilo vnitřní nepokoj. Nebyl však připraven se vzdát své staré kultury, víry a zvyklostí, dokud se nesetkal se samotným Ježíšem.

 

Krátce poté, co si od Josefa vyslechl evangelium, zdál se Rašídovi sen. Následující den ráno se Rašíd objevil na prahu Josefova domu se slzami v očích. Muž ve snu mu řekl, že to, co se dozvěděl od Josefa, je pravda. Rašíd Josefovi vyprávěl, že muž byl tak nádherný, že se mu ani nemohl podívat do obličeje. Přijal Krista, byl pokřtěn a jeho život se od základů změnil.

 

Rašíd se toužil podělit o Dobrou zprávu se svou ženou, když jí však o své proměně vyprávěl, nevěřila mu. Manželčini příbuzní, se kterými podle místní tradice žili, byli bez sebe vzteky. Nořin strýc konvertitovi vyhrožoval, že ho vyženou z domu a seberou mu ženu a děti. V kultuře Yao je nejvyšší autoritou v domě nejstarší mužský příbuzný ženy. Protože majitelem domu byl právě Nořin strýc, Rašídovi reálně hrozilo, že přijde nejen o podporu muslimské komunity, ale také o rodinu.

 

Místo toho se však strýc vypravil do Josefova domu, aby jej zabil za to, že Rašídovi zvěstoval evangelium. Josef jej pokojně pozval dál a také jemu vysvětlil evangelium, načež i strýc vydal svůj život Kristu.

 

Život doma však zůstával pro Rašída obtížný. Ostatní strýcové Nory byli permanentně rozlícení a působili Rašídovi nejrůznější problémy. Jednou ho dokonce svázali a před zraky manželky zbili.

 

Po třech letech bedlivého sledování manželovy proměny odevzdala svůj život Kristu i Nora. S pomocí Hlasu mučedníků si mladí manželé mohli ve vesnici postavit prosté obydlí a z domu patřícímu rodinnému klanu se odstěhovat. Díky tomu již nejsou podrobeni autoritě Nořiných příbuzných, a tak mohou doma ve svobodě vzdávat chválu Bohu. Josef jim stále pomáhá růst ve víře.

 

Zdroj: www.persecution.com

 

Vaše modlitby


K této zprávě zatím nikdo žádnou modlitbu nepřidal, můžete přidat první.

 

    Text vaší modlitby:


    Poslat e-mailové upozornění v případě zveřejnění aktualizace k této zprávě: 
    Přihlašovací jméno*:     Heslo:  

 

*Přidávat vlastní modlitby mohou pouze registrovaní uživatelé.

 

Související odkazy

 

 

Následující zpráva

 

 

Předchozí zprávy

 

 

TIP: V březnu 2020 vyšla v nakladatelství Stefanos nová kniha.

 

 

Snubní prsten za život

 

Na cele s bojovníky Islámského státu

 

V prosinci 2015 byl na letišti v Chartúmu zadržen tajnou policií český občan Petr Jašek. Následujících čtrnáct měsíců byl vězněn súdánským režimem a v lednu 2017 ho tamní tribunál odsoudil na doživotí za „špionáž a velezradu“, třebaže jeho skutečným „zločinem“ byla prostá snaha pomoci africkým pronásledovaným křesťanům. Co prožíval v obávaném saharském vězení, bylo po dlouhé měsíce předmětem velkých obav a spekulací. V této knize o tom Petr Jašek nyní sám vypravuje…

 

 

Napsali o knize:

 

“Když jsem pročítal tuto knihu, vybavily se mi vzpomínky na těžkou dobu, kdy Petr zmizel a my jsme neměli žádné zprávy o tom, co se mu stalo. Ale také jsem vzpomínal na to, jak se náš sbor semkl na modlitbách a v půstu. Navzdory nejistotě a strachu Bůh znovu a znovu naplňoval naše srdce pokojem a vírou, že se Petr vrátí domů. A když se vrátil, žasl jsem, koho vidím. Žádný zlomený člověk, jak mnozí předpokládali, ale vyzrálý muž, plný víry, radosti, vděčnosti a lásky k Ježíši. Jako se zlato přepaluje ohněm, tak i oheň utrpení přepálil Petra v hlubokého, vroucího a odvážného Božího služebníka. Věřím, že Bůh stejně jako Petra neopustí ani nikoho z nás. Ať procházíme čímkoli, dá nám sílu, anebo nás vezme do náruče a přenese na bezpečnou půdu. Díky Bohu za Jeho věrnost, pomoc a milost. Díky, že zlo obrací v dobro, díky, že z Jeho rukou nás nikdo a nic nevytrhne. A díky za všechny, kteří mohli skrze Petra poznat a přijmout Krista.“

— Daniel Kaleta, kazatel Církve bratrské

 

Archiv

 


 

Zasílání zpráv e-mailem

 

 

E-mailová adresa:

Heslo:

Postup přihlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou chcete zprávy zasílat, a heslo pro případné pozdější odhlášení. Pokud si žádné nezvolíte, přidělí vám systém heslo náhodné. Klikněte na tlačítko „Přihlásit“.
  • Nejpozději za několik minut obdržíte na uvedenou e-mailovou adresu automaticky vygenerovaný e-mail s názvem ve tvaru „confirm <unikátní kód>“. E-mail bude obsahovat URL adresu ve tvaru „https://webmail.ecn.cz/mailman/confirm/hlas-mucedniku-alert-l/<unikátní kód>“, na kterou kliknete a ocitnete se na WWW stránce nazvané „Potvrď žádosti o přihlášení“. Můžete zde vyplnit své celé jméno (nepovinné) a kliknutím na tlačítko „Přihlášení do konference hlas-mucedniku-alert-l“ je vaše přihlášení k odběru zpráv dokončeno.
  • Na zadanou e-mailovou adresu vám dorazí ještě jeden automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Vítejte v konferenci hlas-mucedniku-alert-l!“, ve kterém naleznete kromě jiného také systémem přidělené heslo, pokud jste si sami žádné nezvolili.

 

Postup odhlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou vám byly zprávy zasílány a zvolené nebo přidělené heslo (v případě odhlašování je heslo povinné). Klikněte na tlačítko „Odhlásit“. Nejpozději za několik minut na vaši adresu dorazí automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Odhlášen z konference "hlas-mucedniku-alert-l"“, který již není zapotřebí nijak potvrzovat, k odhlášení stačí zadání správného jména a hesla do formuláře na této stránce.

 

Přihlášení/odhlášení s využitím WWW rozhraní:

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pro práci s mailinglistem si nevolte žádné heslo, které využíváte v běžném životě k jiným účelům (síťová přihlášení, bankovní certifikáty a podobně). Heslo je přenášeno a zasíláno e-mailem v nešifrované podobě, proto používejte takové heslo, jehož potenciální prozrazení by pro vás neznamenalo žádnou újmu.

  

 

Zasílání zpráv na čtečky elektronických knih

 

Zprávy jsou jednou týdně zasílány také na čtečky Kindle a PocketBook.