Aktuálně

 

31. 03. 2017

Nigérie: Množící se útoky fulských pastevců rozsévají smrt

 

 
Fulští pastevci beztrestně napadají nigerijské křesťany. (Fotografie: World Watch Monitor)

(World Watch Monitor)

 

V Guma, Agatu, Naka a několika dalších částech spolkového státu Benue došlo letos v březnu k sérii útoků, které si vyžádaly lidské životy – mezi 10. a 20. březnem celkem 60. Informoval o tom vrchní velitel nigerijské policie, který současně uvedl, že do bojů nasadil speciální taktické oddíly, které by měly pomoci vyřešit přetrvávající násilnosti.

 

K prvnímu útoku došlo 10. března v osadě Mkgovur na okraji Buruku. Když bylo skupině hauských a fulských pastevců znemožněno vyhnat dobytek na pastviny patřící domorodým křesťanům, vrátili se vyzbrojení sofistikovanými zbraněmi a stříleli každého na potkání. Než si vesničané uvědomili co se děje, již bylo přibližně deset lidí zabito a po dalších se slehla zem. Přeživší křesťané museli uprchnout do sousední oblasti Gboko.

 

Po incidentu v Mkgovuru došlo o několik dní později k dalšímu útoku na vesnici Tombo-Mbalagh v Buruku. Tento útok byl namířen převážně na neozbrojené křesťany, kteří vetřelcům rovněž nezavdali žádnou příčinu. Přibližně osm lidí přišlo o život, další tři jsou pohřešováni. Ještě před zásahem bezpečnostních složek došlo 14. března v časných ranních hodinách k ještě jednomu útoku radikálních pastevců – tentokrát ve Wanune, správním středisku oblasti Tarka. Vláda se snaží nalézt problém vyřešit, zabíjení však stále pokračuje.

 

Většinu obyvatel spolkového státu Benue tvoří křesťané, muslimské komunity existují jen v některých městech. Nicméně je na místě uvést, že útoky radikálů jsou cílené a jejich terčem se stávají převážně křesťanské vesnice, komunity a osady.

 

Doplňující poznámka: Útoky fulských pastevců postihují také křesťany v nigerijském spolkovém státě Kaduna, navzdory výzvám k příměří a posílené přítomnosti armády. 20. února v ranních hodinách radikálové začali zapalovat domy křesťanů a požadovali po nich, aby se zřekli své víry. 15 lidí bylo zastřeleno – převážně se jednalo o ženy a děti – a dalších 50 utrpělo zranění. Modlete se také za křesťany z této napadené osady.

 

Proste, aby Bůh osobně zasáhl proti všem, kdo se snaží všemožně poškozovat a v konečném důsledku vyhubit jeho lid. Modlete se, aby ‚činitelé nepravosti‘ byli naplněni zbožnou bázní ze svého Stvořitele a mohli se k němu pokorně obrátit a činit pokání ze svých zlých skutků, aby jednali spravedlivě a chovali k němu úctu (Izajáš 49,25; Přísloví 9,10). Modlete se, aby byl Bůh obzvláště blízko mnoha zranitelným a trpícím křesťanům v Nigérii, naplňoval je láskou a útěchou, zajišťoval jejich osadám potřebnou ochranu a obnovoval vše, co nepřítel usiluje zabít, ukrást a zničit. Kéž naleznou vzácný pokoj a naději, které přicházejí jedině od samotného Krista.

 

Zdroj: www.vomcanada.com

 

Vaše modlitby


K této zprávě zatím nikdo žádnou modlitbu nepřidal, můžete přidat první.

 

    Text vaší modlitby:


    Poslat e-mailové upozornění v případě zveřejnění aktualizace k této zprávě: 
    Přihlašovací jméno*:     Heslo:  

 

*Přidávat vlastní modlitby mohou pouze registrovaní uživatelé.

 

Související odkazy

 

 

Následující zpráva

 

 

Předchozí zprávy

 

 

TIP: V březnu 2020 vyšla v nakladatelství Stefanos nová kniha.

 

 

Snubní prsten za život

 

Na cele s bojovníky Islámského státu

 

V prosinci 2015 byl na letišti v Chartúmu zadržen tajnou policií český občan Petr Jašek. Následujících čtrnáct měsíců byl vězněn súdánským režimem a v lednu 2017 ho tamní tribunál odsoudil na doživotí za „špionáž a velezradu“, třebaže jeho skutečným „zločinem“ byla prostá snaha pomoci africkým pronásledovaným křesťanům. Co prožíval v obávaném saharském vězení, bylo po dlouhé měsíce předmětem velkých obav a spekulací. V této knize o tom Petr Jašek nyní sám vypravuje…

 

 

Napsali o knize:

 

„Příběh Petra Jaška, který pomáhal pronásledovaným křesťanům v Súdánu a sám se stal pronásledovaným, otřásl celým světem. Mnozí se za jeho vysvobození modlili a půl milionu lidí podpisem petice za jeho propuštění, organizováním modlitebních shromáždění, či demonstrací svojí troškou přispěli k tlaku na súdánského prezidenta, který mu nakonec udělil milost. Avšak tento příběh není jen svědectvím o kruté realitě pronásledování křesťanů, o velikosti lidské sounáležitosti, či téměř zázračném vysvobození. Je především hlubokým svědectvím víry, cesty člověka, který čelil obrovské nespravedlnosti a nelidskému mučení, ale ve všem tom utrpení si uchoval neochvějnou víru, že Pán nad ním bdí, a že i tam v hloubi krutého súdánského vězení si ho Bůh může použít pro velké věci.“

— Miriam Kuzárová, Campaigns Director, CitizenGO, Slovensko

 

Archiv

 


 

Zasílání zpráv e-mailem

 

 

E-mailová adresa:

Heslo:

Postup přihlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou chcete zprávy zasílat, a heslo pro případné pozdější odhlášení. Pokud si žádné nezvolíte, přidělí vám systém heslo náhodné. Klikněte na tlačítko „Přihlásit“.
  • Nejpozději za několik minut obdržíte na uvedenou e-mailovou adresu automaticky vygenerovaný e-mail s názvem ve tvaru „confirm <unikátní kód>“. E-mail bude obsahovat URL adresu ve tvaru „https://webmail.ecn.cz/mailman/confirm/hlas-mucedniku-alert-l/<unikátní kód>“, na kterou kliknete a ocitnete se na WWW stránce nazvané „Potvrď žádosti o přihlášení“. Můžete zde vyplnit své celé jméno (nepovinné) a kliknutím na tlačítko „Přihlášení do konference hlas-mucedniku-alert-l“ je vaše přihlášení k odběru zpráv dokončeno.
  • Na zadanou e-mailovou adresu vám dorazí ještě jeden automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Vítejte v konferenci hlas-mucedniku-alert-l!“, ve kterém naleznete kromě jiného také systémem přidělené heslo, pokud jste si sami žádné nezvolili.

 

Postup odhlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou vám byly zprávy zasílány a zvolené nebo přidělené heslo (v případě odhlašování je heslo povinné). Klikněte na tlačítko „Odhlásit“. Nejpozději za několik minut na vaši adresu dorazí automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Odhlášen z konference "hlas-mucedniku-alert-l"“, který již není zapotřebí nijak potvrzovat, k odhlášení stačí zadání správného jména a hesla do formuláře na této stránce.

 

Přihlášení/odhlášení s využitím WWW rozhraní:

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pro práci s mailinglistem si nevolte žádné heslo, které využíváte v běžném životě k jiným účelům (síťová přihlášení, bankovní certifikáty a podobně). Heslo je přenášeno a zasíláno e-mailem v nešifrované podobě, proto používejte takové heslo, jehož potenciální prozrazení by pro vás neznamenalo žádnou újmu.

  

 

Zasílání zpráv na čtečky elektronických knih

 

Zprávy jsou jednou týdně zasílány také na čtečky Kindle a PocketBook.