Aktuálně

 

03. 05. 2017

Severní Korea: Péče o sirotky

 

 
Hang Yong-jo se stane jedním z prvních dětí, které využijí služeb „rodinného“ dětského domova.

(Persecution.com NewsRoom, zveřejněno 3. května 2017)

 

„Han Yong-jo“ není tak docela sirotek. Jeho severokorejská matka byla provdána za Číňana, který za ni zaplatil zprostředkovateli. Čínská politika jednoho dítěte a upřednostňování chlapců typické pro místní kulturu vytvořilo generaci čínských mužů bez partnerek. Nelegální „dovoz“ severokorejských žen vzniklou mezeru částečně zaplňuje.

 

V Číně však severokorejské ženy nemají žádný zákonný statut, žádnou příležitost získat vzdělání a někdy s nimi také manželé špatně zacházejí. Mnohé z nich proto nakonec odcházejí od rodiny a emigrují do Jižní Koreje, což udělala také matka Han Yong-jo. Poté co odešla, otec se nedokázal o syna postarat.

 

Počet severokorejských sirotků žijících v Číně, s podobným osudem jaký postihl Han Yong-jo, stoupá každým dnem. Další děti se stávají sirotky přímo v Severní Koreji, když jejich rodiče zemřou hladem, ve vězení nebo mučednickou smrtí. Jiné se ztratí při útěku přes hranice. Žádné z nich nezíská v Číně legální statut, a to ani v případě, že je jeden z rodičů čínský státní občan. Pokud jsou děti deportovány zpátky do Severní Koreje, znamená to smrt hladem nebo uvěznění.

 

Pracovníci Hlasu mučedníků slouží Severokorejcům v Číně již řadu let a za tu dobu se setkali s mnoha sirotky. Děti trpí celou řadou fyzických nemocí, ale také hlubokými psychickými traumaty. Nepotřebují jen nějaký dům, ve kterém je někdo nechá bydlet, dá jim najíst a poskytne jim lékařskou péči. Potřebují rodinu. Bez právního statutu si je však nikdo nemůže osvojit.

 

V letošním roce zahájí Hlas mučedníků pilotní program provozu dětského domova rodinného typu, který se bude snažit naplňovat potřeby severokorejských dětí a dětí ze smíšených rodin (jeden z rodičů je Číňan). Děti budou do domova posílat severokorejští misionáři, církve a další křesťanské organizace.

 

Kapacita domova bude omezena na pět nebo šest dětí a prostředí bude co nejvíce připomínat rodinu. Pracovníci a učitelé nebudou s dětmi jen bydlet, ale stanou se jejich duchovními matkami, otci, bratry a sestrami. Učitelé a další pracovníci budou z dětí vychovávat Ježíšovy následovníky a pomohou jim nalézt vlastní místo v Kristově rodině; v rodině, která je na rozdíl od té fyzické nikdy neopustí. Podobné způsoby služby ostatně severokorejská církev praktikuje již dlouho. Hlas mučedníků doufá, že místním křesťanům dokáže poskytnout nástroj, aby mohli pokračovat ve službě vlastními způsoby, odlišnými od metod používaných v tradičních západních sirotčincích.

 

Budova, která by měla sloužit k tomuto účelu, prochází v současné době rekonstrukcí a Bůh již oslovuje budoucí spolupracovníky. Křesťanka stojící v čele projektu v minulosti vedla biblické vyučování pro severokorejské ženy. (Jedná se o ženy, které byly do Číny prodány a provdány za místní muže, stejně jako matka Han Yong-jo.) Na manžela jedné z těchto žen, který sám není křesťanem, učinily změny v životě jeho ženy takový dojem, že v domově začal pomáhat jako dobrovolník. Během práce s křesťanskými kolegy se pomalu začíná otevírat vůči Kristu.

 

Modlete se za tohoto čínského muže a za všechny děti, kterým bude zařízení sloužit. Modlete se také za Boží zjevení a moudrost, zda bude možné podobný projekt zahájit i na dalších místech v Číně v rámci služby osiřelým severokorejským dětem.

 

Zdroj: www.persecution.com

 

Vaše modlitby


K této zprávě zatím nikdo žádnou modlitbu nepřidal, můžete přidat první.

 

    Text vaší modlitby:


    Poslat e-mailové upozornění v případě zveřejnění aktualizace k této zprávě: 
    Přihlašovací jméno*:     Heslo:  

 

*Přidávat vlastní modlitby mohou pouze registrovaní uživatelé.

 

Související odkazy

 

 

Následující zpráva

 

 

Předchozí zprávy

 

 

TIP: V březnu 2020 vyšla v nakladatelství Stefanos nová kniha.

 

 

Snubní prsten za život

 

Na cele s bojovníky Islámského státu

 

V prosinci 2015 byl na letišti v Chartúmu zadržen tajnou policií český občan Petr Jašek. Následujících čtrnáct měsíců byl vězněn súdánským režimem a v lednu 2017 ho tamní tribunál odsoudil na doživotí za „špionáž a velezradu“, třebaže jeho skutečným „zločinem“ byla prostá snaha pomoci africkým pronásledovaným křesťanům. Co prožíval v obávaném saharském vězení, bylo po dlouhé měsíce předmětem velkých obav a spekulací. V této knize o tom Petr Jašek nyní sám vypravuje…

 

 

Napsali o knize:

 

“Když jsem pročítal tuto knihu, vybavily se mi vzpomínky na těžkou dobu, kdy Petr zmizel a my jsme neměli žádné zprávy o tom, co se mu stalo. Ale také jsem vzpomínal na to, jak se náš sbor semkl na modlitbách a v půstu. Navzdory nejistotě a strachu Bůh znovu a znovu naplňoval naše srdce pokojem a vírou, že se Petr vrátí domů. A když se vrátil, žasl jsem, koho vidím. Žádný zlomený člověk, jak mnozí předpokládali, ale vyzrálý muž, plný víry, radosti, vděčnosti a lásky k Ježíši. Jako se zlato přepaluje ohněm, tak i oheň utrpení přepálil Petra v hlubokého, vroucího a odvážného Božího služebníka. Věřím, že Bůh stejně jako Petra neopustí ani nikoho z nás. Ať procházíme čímkoli, dá nám sílu, anebo nás vezme do náruče a přenese na bezpečnou půdu. Díky Bohu za Jeho věrnost, pomoc a milost. Díky, že zlo obrací v dobro, díky, že z Jeho rukou nás nikdo a nic nevytrhne. A díky za všechny, kteří mohli skrze Petra poznat a přijmout Krista.“

— Daniel Kaleta, kazatel Církve bratrské

 

Archiv

 


 

Zasílání zpráv e-mailem

 

 

E-mailová adresa:

Heslo:

Postup přihlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou chcete zprávy zasílat, a heslo pro případné pozdější odhlášení. Pokud si žádné nezvolíte, přidělí vám systém heslo náhodné. Klikněte na tlačítko „Přihlásit“.
  • Nejpozději za několik minut obdržíte na uvedenou e-mailovou adresu automaticky vygenerovaný e-mail s názvem ve tvaru „confirm <unikátní kód>“. E-mail bude obsahovat URL adresu ve tvaru „https://webmail.ecn.cz/mailman/confirm/hlas-mucedniku-alert-l/<unikátní kód>“, na kterou kliknete a ocitnete se na WWW stránce nazvané „Potvrď žádosti o přihlášení“. Můžete zde vyplnit své celé jméno (nepovinné) a kliknutím na tlačítko „Přihlášení do konference hlas-mucedniku-alert-l“ je vaše přihlášení k odběru zpráv dokončeno.
  • Na zadanou e-mailovou adresu vám dorazí ještě jeden automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Vítejte v konferenci hlas-mucedniku-alert-l!“, ve kterém naleznete kromě jiného také systémem přidělené heslo, pokud jste si sami žádné nezvolili.

 

Postup odhlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou vám byly zprávy zasílány a zvolené nebo přidělené heslo (v případě odhlašování je heslo povinné). Klikněte na tlačítko „Odhlásit“. Nejpozději za několik minut na vaši adresu dorazí automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Odhlášen z konference "hlas-mucedniku-alert-l"“, který již není zapotřebí nijak potvrzovat, k odhlášení stačí zadání správného jména a hesla do formuláře na této stránce.

 

Přihlášení/odhlášení s využitím WWW rozhraní:

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pro práci s mailinglistem si nevolte žádné heslo, které využíváte v běžném životě k jiným účelům (síťová přihlášení, bankovní certifikáty a podobně). Heslo je přenášeno a zasíláno e-mailem v nešifrované podobě, proto používejte takové heslo, jehož potenciální prozrazení by pro vás neznamenalo žádnou újmu.

  

 

Zasílání zpráv na čtečky elektronických knih

 

Zprávy jsou jednou týdně zasílány také na čtečky Kindle a PocketBook.