Aktuálně

 

18. 05. 2017

Súdán: Propuštění uvězněných křesťanů

 

 
Vzdejte Bohu chválu za propuštění všech uvězněných!

(Release International, Middle East Concern)

 

Po 510 dnech strávených ve vězení obdrželi Rev. Hassan Abduraheem a br. Abdulmonem Abdumalwa prezidentskou milost a byli propuštěni. Oba byli původně odsouzeni k 11 letům odnětí svobody. Zadržováni byli od prosince 2015, společně s českým spolupracovníkem Hlasu mučedníků Petrem Jaškem a dalším křesťanem Rev. Kuwou Šamálem.

 

Rev. Šamál byl zproštěn všech obvinění a propuštěn letos v lednu, Petr Jašek následně v únoru rovněž na základě prezidentské milosti. „Má radost je nyní úplná, když jsou i oni na svobodě,“ prohlásil vděčně Petr po obdržení zprávy o jejich propuštění.

 

Petr telefonicky hovořil s Rev. Abduraheemem přibližně o půlnoci místního času krátce po jeho propuštění. „Řekl mi, že se on i Abdulmonem nacházejí v dobrém zdravotním stavu, jsou velmi rozrušení a šťastní, že jsou zase na svobodě. Také poděkoval všem, kdo se v jejich případu angažovali.“

 

Rev. Abduraheem hovořil o tom, že si Pán použil jejich uvěznění ke svým vyšším cílům a dodal, že kvůli času strávenému ve vězení necítí žádnou lítost. Dostal možnost povzbudit křesťany v několika súdánských věznicích a jeho uvěznění také posloužilo k povzbuzení a posílení celé súdánské církve.

 

Nedávno propuštěný pastor v rozhovoru s Petrem zmínil, že již odpustil všem, kdo ho vyslýchali a uvěznili, a že necítí žádnou zlost nebo hořkost. Nakonec upřímně dodal: „Modlím se, aby se jim Pán Ježíš dal poznat jako jejich Pán a Spasitel.“

 

Připojte se k nám v modlitbách za tyto čtyři propuštěné křesťanské vězně (Jakub 5,16). Přimlouvejte se i nadále za naše bratry a sestry v Súdánu, kteří jsou trvale vystaveni tlaku režimu, usilujícího o vymýcení křesťanství. Kéž je Bůh obdaří duchovní odvahou, naplní milostí a povzbuzením, aby ve víře vytrvali. Vyprošujte jim také další příležitosti ke zvěstování „Dobré zprávy“ evangelia, slovy i skutky.

 

Zdroj: www.vomcanada.com

 

Vaše modlitby


K této zprávě zatím nikdo žádnou modlitbu nepřidal, můžete přidat první.

 

    Text vaší modlitby:


    Poslat e-mailové upozornění v případě zveřejnění aktualizace k této zprávě: 
    Přihlašovací jméno*:     Heslo:  

 

*Přidávat vlastní modlitby mohou pouze registrovaní uživatelé.

 

Související odkazy

 

 

Následující zpráva

 

 

Předchozí zprávy

 

 

TIP: V březnu 2020 vyšla v nakladatelství Stefanos nová kniha.

 

 

Snubní prsten za život

 

Na cele s bojovníky Islámského státu

 

V prosinci 2015 byl na letišti v Chartúmu zadržen tajnou policií český občan Petr Jašek. Následujících čtrnáct měsíců byl vězněn súdánským režimem a v lednu 2017 ho tamní tribunál odsoudil na doživotí za „špionáž a velezradu“, třebaže jeho skutečným „zločinem“ byla prostá snaha pomoci africkým pronásledovaným křesťanům. Co prožíval v obávaném saharském vězení, bylo po dlouhé měsíce předmětem velkých obav a spekulací. V této knize o tom Petr Jašek nyní sám vypravuje…

 

 

Napsali o knize:

 

„Příběh Petra Jaška, který pomáhal pronásledovaným křesťanům v Súdánu a sám se stal pronásledovaným, otřásl celým světem. Mnozí se za jeho vysvobození modlili a půl milionu lidí podpisem petice za jeho propuštění, organizováním modlitebních shromáždění, či demonstrací svojí troškou přispěli k tlaku na súdánského prezidenta, který mu nakonec udělil milost. Avšak tento příběh není jen svědectvím o kruté realitě pronásledování křesťanů, o velikosti lidské sounáležitosti, či téměř zázračném vysvobození. Je především hlubokým svědectvím víry, cesty člověka, který čelil obrovské nespravedlnosti a nelidskému mučení, ale ve všem tom utrpení si uchoval neochvějnou víru, že Pán nad ním bdí, a že i tam v hloubi krutého súdánského vězení si ho Bůh může použít pro velké věci.“

— Miriam Kuzárová, Campaigns Director, CitizenGO, Slovensko

 

Archiv

 


 

Zasílání zpráv e-mailem

 

 

E-mailová adresa:

Heslo:

Postup přihlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou chcete zprávy zasílat, a heslo pro případné pozdější odhlášení. Pokud si žádné nezvolíte, přidělí vám systém heslo náhodné. Klikněte na tlačítko „Přihlásit“.
  • Nejpozději za několik minut obdržíte na uvedenou e-mailovou adresu automaticky vygenerovaný e-mail s názvem ve tvaru „confirm <unikátní kód>“. E-mail bude obsahovat URL adresu ve tvaru „https://webmail.ecn.cz/mailman/confirm/hlas-mucedniku-alert-l/<unikátní kód>“, na kterou kliknete a ocitnete se na WWW stránce nazvané „Potvrď žádosti o přihlášení“. Můžete zde vyplnit své celé jméno (nepovinné) a kliknutím na tlačítko „Přihlášení do konference hlas-mucedniku-alert-l“ je vaše přihlášení k odběru zpráv dokončeno.
  • Na zadanou e-mailovou adresu vám dorazí ještě jeden automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Vítejte v konferenci hlas-mucedniku-alert-l!“, ve kterém naleznete kromě jiného také systémem přidělené heslo, pokud jste si sami žádné nezvolili.

 

Postup odhlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou vám byly zprávy zasílány a zvolené nebo přidělené heslo (v případě odhlašování je heslo povinné). Klikněte na tlačítko „Odhlásit“. Nejpozději za několik minut na vaši adresu dorazí automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Odhlášen z konference "hlas-mucedniku-alert-l"“, který již není zapotřebí nijak potvrzovat, k odhlášení stačí zadání správného jména a hesla do formuláře na této stránce.

 

Přihlášení/odhlášení s využitím WWW rozhraní:

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pro práci s mailinglistem si nevolte žádné heslo, které využíváte v běžném životě k jiným účelům (síťová přihlášení, bankovní certifikáty a podobně). Heslo je přenášeno a zasíláno e-mailem v nešifrované podobě, proto používejte takové heslo, jehož potenciální prozrazení by pro vás neznamenalo žádnou újmu.

  

 

Zasílání zpráv na čtečky elektronických knih

 

Zprávy jsou jednou týdně zasílány také na čtečky Kindle a PocketBook.