Aktuálně

 

30. 06. 2017

Eritrea: Výrazný nárůst počtu zadržených křesťanů

 

 

(Release International, World Watch Monitor, Christian Solidarity Worldwide)

 

Celkový počet eritrejských křesťanů uvězněných od začátku května vzrostl již na více než 160. 26. května se ocitlo ve vazbě téměř sto lidí a od té doby bylo potvrzeno mnoho dalších případů zatýkání… včetně rodin s malými dětmi.

 

Podle informací partnerské organizace Hlasu mučedníků bylo společně s rodiči uvězněno dvanáct dětí, nejmladšímu jsou dva měsíce. O více než třicet dětí se po uvěznění rodičů a opatrovníků nemá kdo starat, navíc příslušníci bezpečnostních složek děti monitorují, aby je nemohla podporovat křesťanská komunita.

 

Od roku 2002, kdy byla většina křesťanských denominací postavena mimo zákon, se členové těchto skupin tajně scházejí v soukromých domech a bytech. Naneštěstí se terčem státních orgánů stávají i domácí společenství. V uplynulých patnácti letech podnikli policisté mnoho razií v soukromých objektech a podle místních odhadů jsou v návaznosti na ně v eritrejských věznicích zadržovány stovky křesťanů.

 

Lidé uvěznění pro svou víru bývají propuštěni jen po oficiálním doznání, že porušili zákon zakazující křesťanům jakékoli shromažďování mimo rámec registrovaných a státem uznaných skupin. Podle místních zdrojů jsou v závislosti na rozhodnutí vedení příslušného zařízení vězni vyzýváni k podpisu jednoho ze dvou typů prohlášení. Buď musí slíbit, že se nebudou účastnit nedovolených náboženských aktivit, nebo se musí přestat hlásit ke Kristu.

 

Pokud odmítnou prohlášení podepsat, mohou být zadržováni dlouhé roky, někdy i desítky let.

 

Starší zprávy o věznění eritrejských křesťanů, včetně videoreportáží, naleznete na stránce Eritrea Country Report.

 

Prosíme vás o modlitby za utiskované bratry a sestry v Eritreji. Kéž zůstanou věrní, navzdory intenzivnímu tlaku státních orgánů. Modlete se, aby složili veškerou důvěru v toho, jehož láska a zaslíbení nikdy nepominou (Žalm 33,18). Zatímco neochvějně věří, že se Bůh postará o jejich rodiny, zaopatří je vším potřebným a nakonec i je samotné vysvobodí z vězení, vyprošujte jim sílu a povzbuzení, aby mohli otevřeně hovořit o své lásce k Vládci celého vesmíru, který má nejvyšší moc nade vším.

 

Zdroj: www.vomcanada.com

 

Vaše modlitby


K této zprávě zatím nikdo žádnou modlitbu nepřidal, můžete přidat první.

 

    Text vaší modlitby:


    Poslat e-mailové upozornění v případě zveřejnění aktualizace k této zprávě: 
    Přihlašovací jméno*:     Heslo:  

 

*Přidávat vlastní modlitby mohou pouze registrovaní uživatelé.

 

Související odkazy

 

 

Následující zpráva

 

 

Předchozí zprávy

 

 

TIP: V březnu 2020 vyšla v nakladatelství Stefanos nová kniha.

 

 

Snubní prsten za život

 

Na cele s bojovníky Islámského státu

 

V prosinci 2015 byl na letišti v Chartúmu zadržen tajnou policií český občan Petr Jašek. Následujících čtrnáct měsíců byl vězněn súdánským režimem a v lednu 2017 ho tamní tribunál odsoudil na doživotí za „špionáž a velezradu“, třebaže jeho skutečným „zločinem“ byla prostá snaha pomoci africkým pronásledovaným křesťanům. Co prožíval v obávaném saharském vězení, bylo po dlouhé měsíce předmětem velkých obav a spekulací. V této knize o tom Petr Jašek nyní sám vypravuje…

 

 

Napsali o knize:

 

„Příběh Petra Jaška, který pomáhal pronásledovaným křesťanům v Súdánu a sám se stal pronásledovaným, otřásl celým světem. Mnozí se za jeho vysvobození modlili a půl milionu lidí podpisem petice za jeho propuštění, organizováním modlitebních shromáždění, či demonstrací svojí troškou přispěli k tlaku na súdánského prezidenta, který mu nakonec udělil milost. Avšak tento příběh není jen svědectvím o kruté realitě pronásledování křesťanů, o velikosti lidské sounáležitosti, či téměř zázračném vysvobození. Je především hlubokým svědectvím víry, cesty člověka, který čelil obrovské nespravedlnosti a nelidskému mučení, ale ve všem tom utrpení si uchoval neochvějnou víru, že Pán nad ním bdí, a že i tam v hloubi krutého súdánského vězení si ho Bůh může použít pro velké věci.“

— Miriam Kuzárová, Campaigns Director, CitizenGO, Slovensko

 

Archiv

 


 

Zasílání zpráv e-mailem

 

 

E-mailová adresa:

Heslo:

Postup přihlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou chcete zprávy zasílat, a heslo pro případné pozdější odhlášení. Pokud si žádné nezvolíte, přidělí vám systém heslo náhodné. Klikněte na tlačítko „Přihlásit“.
  • Nejpozději za několik minut obdržíte na uvedenou e-mailovou adresu automaticky vygenerovaný e-mail s názvem ve tvaru „confirm <unikátní kód>“. E-mail bude obsahovat URL adresu ve tvaru „https://webmail.ecn.cz/mailman/confirm/hlas-mucedniku-alert-l/<unikátní kód>“, na kterou kliknete a ocitnete se na WWW stránce nazvané „Potvrď žádosti o přihlášení“. Můžete zde vyplnit své celé jméno (nepovinné) a kliknutím na tlačítko „Přihlášení do konference hlas-mucedniku-alert-l“ je vaše přihlášení k odběru zpráv dokončeno.
  • Na zadanou e-mailovou adresu vám dorazí ještě jeden automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Vítejte v konferenci hlas-mucedniku-alert-l!“, ve kterém naleznete kromě jiného také systémem přidělené heslo, pokud jste si sami žádné nezvolili.

 

Postup odhlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou vám byly zprávy zasílány a zvolené nebo přidělené heslo (v případě odhlašování je heslo povinné). Klikněte na tlačítko „Odhlásit“. Nejpozději za několik minut na vaši adresu dorazí automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Odhlášen z konference "hlas-mucedniku-alert-l"“, který již není zapotřebí nijak potvrzovat, k odhlášení stačí zadání správného jména a hesla do formuláře na této stránce.

 

Přihlášení/odhlášení s využitím WWW rozhraní:

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pro práci s mailinglistem si nevolte žádné heslo, které využíváte v běžném životě k jiným účelům (síťová přihlášení, bankovní certifikáty a podobně). Heslo je přenášeno a zasíláno e-mailem v nešifrované podobě, proto používejte takové heslo, jehož potenciální prozrazení by pro vás neznamenalo žádnou újmu.

  

 

Zasílání zpráv na čtečky elektronických knih

 

Zprávy jsou jednou týdně zasílány také na čtečky Kindle a PocketBook.