Aktuálně

 

20. 03. 2018

Blízký východ: Z nových statistik je patrný značný nárůst sledovanosti vysílání SAT-7

 

 

Mapa pokrytí SAT-7 Türk (zdroj: SAT-7)

(20. března 2018, Beth Stolicker / MNN)

 

Blízký východ (MNN) – SAT-7, křesťanská satelitní televizní stanice vysílající v oblasti Blízkého východu a severní Afriky, nedávno obdržela nové statistiky sledovanosti. Získané údaje jsou velmi povzbudivé.

 

Přístup k informacím

 

„Statistiky dokládající výrazný nárůst sledovanosti kanálu vysílaného v arabštině za posledních pět let nám udělaly velkou radost. Stále více diváků si získává vysílání pro děti. Roste také zájem o SAT-7 PARS v jazyce fársí, stejně jako o SAT-7 Türk, o kterém toho zatím víme nejméně, protože se jedná o nejnovější součást našeho programu a je velmi obtížné měřit jeho dopad,“ informuje Rex Rogers ze SAT-7.

 

Rogers je přesvědčen, že nárůst sledovanosti, zejména v případě hlavního kanálu v arabštině, je způsoben nejen kvalitou programů SAT-7, ale také skutečností, že SAT-7 zprostředkuje informace z jiného úhlu pohledu. Tento aspekt diváci velmi oceňují, zejména v kontextu současné společenské a kulturní situace na Blízkém východě. Jinými slovy, lidé mají zájem o informace, kterým mohou důvěřovat a také o alternativy k postojům a názorům, které se k nim dostávají z oficiálních míst.

 

Jako analogii Roger zmínil příběhy válečných vězňů v nacistických táborech během 2. světové války. Tito lidé často vyvinuli neuvěřitelné úsilí a podstoupili nesmírné riziko, aby získali rozhlasový přijímač – protože to znamenalo možnost zachytit krátké útržky vysílání z Evropy.

 

„Jen kvůli čtyřem nebo pěti slovům, dokonce i když jim chyběly souvislosti a tak zcela nechápali význam, slyšeli nějaký hlas zvenčí, který jim v určitém smyslu pomáhal zůstávat lidmi. Najednou nebyli, odpusťte mi ten výraz, pouhými kusy masa. Nebyli zapomenuti. Přístup k informacím a možnost komunikovat jsou součástí lidské podstaty. Nejsme zvířata,“ pokračuje Rogers.

 

„Bez ohledu na to, v jaké se lidé nacházejí situaci, jaké jsou na ně vyvíjeny politické tlaky nebo jak intenzivně jsou pronásledováni, v každém případě je pro ně velmi cenný přístup k alternativním názorům, náhledům na události jak je vnímá okolní svět, včetně prezentování křesťanských postojů a vyučování. Pocit sounáležitosti, výchova k učednictví, povzbuzení, naděje. Činnost SAT-7 je proto velmi důležitá, a to nejen v oblasti samotného šíření evangelia.“

 

Vysoký standard statistik

 

SAT-7 spolupracuje se specializovanými místními agenturami, které pro ně statistiky sledovanosti zpracovávají. Získané informace jsou před zveřejněním prověřovány a porovnávány s interně získanými údaji.

 

„Nikdy nebylo naším záměrem statistiky ohýbat nebo jakýmkoli způsobem ‚vylepšovat‘,“ poznamenává Rogers.

 

Přesto však SAT-7 předpokládá, že skutečný počet diváků bude ještě vyšší, než nové statistiky naznačují. Diváci typicky žijí v širokých rodinách a dívají se na televizi společně. Případně jeden nebo dva mohou sledují určitý pořad cíleně, zatímco se ostatní rodinní příslušníci nacházejí ve stejné místnosti.

 

„V arabském světě běží televize pořád. Televizní vysílání se stalo jakousi neodmyslitelnou trvalou kulisou na pozadí,“ vysvětluje Rogers.

 

„Pokud navštívíte arabskou rodinu a zrovna mají puštěnou televizi, nevstanou a nevypnou ji jako my tady na Západě, kde to považujeme za slušnost, když přijdou hosté. Nechají ji běžet. Je to prostě součást jejich života. I proto se jedná o nesmírně vlivný nástroj.“

 

Poslání SAT-7

 

Součástí poslání SAT-7 je „zprostředkovat evangelium každému člověku na Blízkém východě a v severní Africe“. A zatímco v této oblasti existují země, ve kterých je zvěstování evangelia zakázáno, informování o evangeliu způsobem, jakým to dělá SAT-7, není považováno za proselytismus.

 

„Nikdo diváky přímo nevyzývá, aby zavrhli něco, co jim bylo vštěpováno a co je součástí jejich kultury, a místo toho se obrátili k něčemu jinému. Jen šíříme pozitivní zvěst o Ježíši a o křesťanství a necháváme Ducha svatého, aby dělal zbytek. A on to dělá,“ vysvětluje Rogers.

 

„Je velmi důležité ve službě pokračovat, zejména pro místní obyvatele, kteří jsou negramotní nebo kteří stojí na okraji společnosti (včetně žen, které jsou v některých zemích do značné míry odsouvány do pozadí). Neplatí to pro všechny země, ale pro většinu ano. Sloužíme také dětem, dlouhodobě nemocným a dalším lidem, kteří se nemohou dostat k informacím, zejména ke křesťanskému obsahu, žádným jiným způsobem.“

 

Zatímco SAT-7 dlouhodobě usiluje o naplnění Bohem svěřeného úkolu, naleznete v jejich příběhu své místo i vy?

 

První způsob pomoci je jednoduchý – „dostat se do obrazu“. Začněte se více zajímat o Blízký východ a o severní Afriku, o místní kultury, o obyvatele, a tak dále. Získávejte informace o dění v oblasti z různých zdrojů. Každý zdroj je určitým způsobem zaujatý, a proto je důležité získávat a navzájem porovnávat informace z mnoha stran.

 

Službu SAT-7 je možné podpořit také finančně a tímto způsobem přispět na tvorbu a šíření evangelizačního a obecně křesťanského obsahu pro všechny obyvatele Blízkého východu, kteří o něj mají zájem. K oslovení jednoho člověka prostřednictvím satelitní televize stačí jediný dolar. Je možné zasílat jednorázové dary nebo se zavázat k pravidelné podpoře každý měsíc.

 

A v neposlední řadě, předstupujte před nebeského Otce na modlitbách. Modlete se za službu SAT-7. Modlete se za křesťany na Blízkém východě a v severní Africe. Modlete se za lidi, kteří dosud nepoznali Kristovu lásku. Modlete se, aby dveře ke zvěstování evangelia na Blízkém východě zůstávaly z Boží milosti stále otevřené a aby místní křesťané i nadále odvážně zvěstovali Kristovo jméno.

 

Zdroj: www.mnnonline.org

 

Vaše modlitby


K této zprávě zatím nikdo žádnou modlitbu nepřidal, můžete přidat první.

 

    Text vaší modlitby:


    Poslat e-mailové upozornění v případě zveřejnění aktualizace k této zprávě: 
    Přihlašovací jméno*:     Heslo:  

 

*Přidávat vlastní modlitby mohou pouze registrovaní uživatelé.

 

Související odkazy

 

 

Následující zpráva

 

 

Předchozí zprávy

 

 

TIP: V březnu 2020 vyšla v nakladatelství Stefanos nová kniha.

 

 

Snubní prsten za život

 

Na cele s bojovníky Islámského státu

 

V prosinci 2015 byl na letišti v Chartúmu zadržen tajnou policií český občan Petr Jašek. Následujících čtrnáct měsíců byl vězněn súdánským režimem a v lednu 2017 ho tamní tribunál odsoudil na doživotí za „špionáž a velezradu“, třebaže jeho skutečným „zločinem“ byla prostá snaha pomoci africkým pronásledovaným křesťanům. Co prožíval v obávaném saharském vězení, bylo po dlouhé měsíce předmětem velkých obav a spekulací. V této knize o tom Petr Jašek nyní sám vypravuje…

 

 

Napsali o knize:

 

„Příběh Petra Jaška, který pomáhal pronásledovaným křesťanům v Súdánu a sám se stal pronásledovaným, otřásl celým světem. Mnozí se za jeho vysvobození modlili a půl milionu lidí podpisem petice za jeho propuštění, organizováním modlitebních shromáždění, či demonstrací svojí troškou přispěli k tlaku na súdánského prezidenta, který mu nakonec udělil milost. Avšak tento příběh není jen svědectvím o kruté realitě pronásledování křesťanů, o velikosti lidské sounáležitosti, či téměř zázračném vysvobození. Je především hlubokým svědectvím víry, cesty člověka, který čelil obrovské nespravedlnosti a nelidskému mučení, ale ve všem tom utrpení si uchoval neochvějnou víru, že Pán nad ním bdí, a že i tam v hloubi krutého súdánského vězení si ho Bůh může použít pro velké věci.“

— Miriam Kuzárová, Campaigns Director, CitizenGO, Slovensko

 

Archiv

 


 

Zasílání zpráv e-mailem

 

 

E-mailová adresa:

Heslo:

Postup přihlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou chcete zprávy zasílat, a heslo pro případné pozdější odhlášení. Pokud si žádné nezvolíte, přidělí vám systém heslo náhodné. Klikněte na tlačítko „Přihlásit“.
  • Nejpozději za několik minut obdržíte na uvedenou e-mailovou adresu automaticky vygenerovaný e-mail s názvem ve tvaru „confirm <unikátní kód>“. E-mail bude obsahovat URL adresu ve tvaru „https://webmail.ecn.cz/mailman/confirm/hlas-mucedniku-alert-l/<unikátní kód>“, na kterou kliknete a ocitnete se na WWW stránce nazvané „Potvrď žádosti o přihlášení“. Můžete zde vyplnit své celé jméno (nepovinné) a kliknutím na tlačítko „Přihlášení do konference hlas-mucedniku-alert-l“ je vaše přihlášení k odběru zpráv dokončeno.
  • Na zadanou e-mailovou adresu vám dorazí ještě jeden automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Vítejte v konferenci hlas-mucedniku-alert-l!“, ve kterém naleznete kromě jiného také systémem přidělené heslo, pokud jste si sami žádné nezvolili.

 

Postup odhlášení:

 

  • Do formuláře vyplňte e-mailovou adresu, na kterou vám byly zprávy zasílány a zvolené nebo přidělené heslo (v případě odhlašování je heslo povinné). Klikněte na tlačítko „Odhlásit“. Nejpozději za několik minut na vaši adresu dorazí automaticky vygenerovaný e-mail nazvaný „Odhlášen z konference "hlas-mucedniku-alert-l"“, který již není zapotřebí nijak potvrzovat, k odhlášení stačí zadání správného jména a hesla do formuláře na této stránce.

 

Přihlášení/odhlášení s využitím WWW rozhraní:

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pro práci s mailinglistem si nevolte žádné heslo, které využíváte v běžném životě k jiným účelům (síťová přihlášení, bankovní certifikáty a podobně). Heslo je přenášeno a zasíláno e-mailem v nešifrované podobě, proto používejte takové heslo, jehož potenciální prozrazení by pro vás neznamenalo žádnou újmu.

  

 

Zasílání zpráv na čtečky elektronických knih

 

Zprávy jsou jednou týdně zasílány také na čtečky Kindle a PocketBook.